Over Teacher Tapp Vlaanderen

Wat leeft er op scholen? Wat denken leraren, directies of ondersteunend personeel? Het blijkt in Vlaanderen vaak een zwarte doos waar iedereen wel iets over wil zeggen, maar het blijft gokken. Daar wil Teacher Tapp Vlaanderen verandering in brengen door dagelijks te bevragen wat het onderwijspersoneel denkt

Via de Teacher Tapp app krijgt iedereen die in het onderwijs werkt elke dag de kans drie meerkeuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit.  

Ze doen dit niet zomaar. In ruil krijgen alle deelnemers: 

 • een stem over onderwijs; 
 • dagelijks een eerste blik op de resultaten
 • elke dag een concrete lees-, leer- en/of kijktip waarmee ze hun dagelijkse praktijk kunnen verbeteren of verdiepen. 

Voor de dagelijkse vragen putten we uit verschillende bronnen

 • de actualiteit; 
 • bestaande wetenschappelijke instrumenten; 
 • vragen uit de Teacher Tapp apps uit de UK en Nederland. 

Maar we staan ook open voor vragen die komen van: 

 • gebruikers van Teacher Tapp zelf. Ben je nieuwsgierig als lesgever, ondersteuner of directie, dan kan je altijd vragen suggereren via het formulier op de website; 
 • onderzoekers;
 • partners.

Alle vragen worden blind gereviewd door een wetenschappelijk panel op validiteit, meerwaarde en wenselijkheid. Elke vraag wordt bekeken en indien positief beoordeeld ingepast in de planning. 

 

Wat is onze ambitie? 

Tonen wat het onderwijsveld denkt en voelt, en tegelijkertijd zo samen bij te leren.  

Het platform www.deleraardenkt.be uitbouwen tot een community waar leraren hun eigen ervaringen, wensen, noden en uitdagingen kunnen aftoetsen aan die van andere leerkrachten, inspiratie kunnen plukken en hun stem rond onderwijs kunnen laten horen.  

 

Wat gebeurt er met de resultaten? 

Teacher Tapp Vlaanderen wil onderwijsmensen een stem geven in gesprekken binnen en discussies over onderwijs.

De resultaten worden o.a. gebruikt om:

 • thematische rapporten op te bouwen en te ondersteunen;
 • podcasts te onderbouwen;
 • onderzoekers en journalisten te ondersteunen met data.

 

Ontstaan Teacher Tapp 

Hoe krijg je een zicht op wat leraren denken en ervaren? Waar worstelen leraars mee, wat zijn hun bekommernissen? Welke vragen zijn er, en bestaan de antwoorden al? Als er beslissingen worden genomen door beleidsmakers, hoe komen die binnen bij de eerstelijns betrokkenen? Uit die nieuwsgierigheid ontstond de originele Teacher Tapp in het Verenigd Koninkrijk in 2017. 

Na eerdere experimenten met bevragingen via e-mail en andere web-based tools groeide het besef dat een leraar gewoon te vaak bezig is met leerlingen in een klas. Een app maakt het echter mogelijk dat een leraar op de trein, in de leraarskamer, of eender waar, vragen kan worden voorgelegd zonder neer te moeten gaan zitten achter een computer. De leraar krijgt een melding op de smartphone, en beantwoordt de drie vragen van de dag. (Of niet.) 

De Arteveldehogeschool wil als een van de grootste lerarenopleidingsinstituten in Vlaanderen mee in kaart brengen wat het onderwijsveld denkt. De spreekwoordelijke vinger aan de pols houden. Daarom sloot de hogeschool een akkoord met het Britse Teacher Tapp om deze app ook in Vlaanderen uit te rollen. Het Teacher Tapp Vlaanderen team bestaat  uit Stéphanie Vanderheeren (projectleider), Luca De Coninck (onderzoeker), Pieter Demeyer (onderzoeker).

Algemene voorwaarden en privacybeleid

Meer info over de algemene voorwaarden en het privacybeleid is te vinden op deze pagina.