Hoe denken onze respondenten over de nieuwe vaste benoeming?

Op woensdag stelden we uitzonderlijk twee vragen over hetzelfde thema, gedwongen door de actualiteit. Minister Weyts en de sociale partners kwamen deze week tot een akkoord over de vaste benoeming

Wat denken onze respondenten over de twee belangrijkste uitgangspunten, namelijk sneller benoemd worden enerzijds, maar ook sneller ontslagen kunnen worden na weliswaar een heel traject.

De gemiddelde resultaten bleken alvast uit elkaar te lopen voor beide vragen. Terwijl de meningen over sneller benoemd kunnen worden uit elkaar liepen, lijkt er een grote consensus pro sneller ontslaan:

Maar laten we even dieper kijken? Dan valt op dat voor de snellere benoeming de antwoorden tussen leraren en directies heel erg uit elkaar lopen waarbij er duidelijk een zeer klein draagvlak is voor dit element van de hervorming  bij de leidinggevenden onder onze respondenten:

Bij de andere maatregel is er veel meer unanimiteit, met wel 2 opvallende elementen:

  • Een duidelijke piek bij het ondersteunend personeel bij onze respondenten
  • De leeftijd van de respondenten lijkt wel een invloed te hebben op de mening. 

Eerder bevroegen we ook al deels de plannen en daar bleek wel dat 17% ook schrik heeft dat dit zou kunnen misbruikt worden, waarbij we trouwens gelijkaardige verschillen zagen tussen de verschillende leeftijdsgroepen onder onze respondenten.