Nieuw rapport Teacher Tapp - Het schoonste beroep

Op de Internationale Dag van de Leraar brengt Teacher Tapp een ode aan de onvermoeibare helden in het onderwijs. Ondanks dat het lerarentekort al jaren een punt van zorg is, blijkt de jobtevredenheid van leraren hoog te zijn. Deze schijnbare tegenstrijdigheid roept de vraag op: wat motiveert leraren om te werken in het onderwijs? Het antwoord, zoals blijkt uit ons nieuwe onderzoeksrapport, werpt licht op de innerlijke drijfveren van deze toegewijde professionals, en biedt een uniek inzicht in hun wereld.

Raadpleeg hier het rapport.
Bekijk hier het artikel in De Morgen.
Lees hieronder een korte samenvatting van het rapport.

 

Een steentje verleggen

Leraren worden in de eerste plaats gedreven door hun diepgaande interactie met leerlingen. Een verlangen om bij te dragen aan het leven van jonge generaties en – bij uitbreiding – aan de samenleving vormt een belangrijke basis van leraarschap. Velen beschouwen hun job dan ook als een roeping.

Passie

Het plezier vinden in het overdragen van kennis, en de continue persoonlijke en professionele ontwikkeling zijn sleutelcomponenten van het beroep.

Ik doe mijn werk graag. Geen enkele andere baan is zo gevarieerd en veelzijdig. Geen enkele andere baan geeft zoveel voldoening.

Balans

Praktische aspecten van het onderwijs zoals het salaris, de uren en vakantiedagen, worden ook gewaardeerd door leraren. Dit kan bijdragen tot een gunstige werk-privébalans, maar voor veel leraren raakt dat evenwicht soms zoek.

Eigenaarschap en samenwerking

Autonomie speelt een cruciale rol in het leraarschap. Leraren behouden graag voldoende regie in hun onderwijsopdracht. Daarnaast treden zij voortdurend in interactie met diverse actoren, waardoor een goede samenwerking binnen schoolteams ook een niet te onderschatten drijfveer is van leraren. De recente beleidskeuze voor leraar-experten kan echter onderlinge competitie op de werkvloer aanwakkeren, wat deze drijfveer zou kunnen ondermijnen.

Het onderzoeksrapport van Teacher Tapp Vlaanderen is een waardevolle bron voor iedereen die de drijvende krachten achter het leraarschap wil begrijpen. Het benadrukt de onmisbare rol die leraren spelen in de ontwikkeling van kinderen, en onthult hun cruciale bijdrage aan onze samenleving.

Je kan het verschil maken in iemands leven en dit is in weinig jobs op zo'n grote schaal het geval.

Al deze motieven vormen een zinvolle leidraad voor het werven en behouden van leraren. Teacher Tapp heeft de overtuiging dat beleidskeuzes best vertrekken vanuit de stem van de leraren zelf.