2 jaar Teacher Tapp Vlaanderen? Enkele cijfers!

 

We bestaan vandaag twee jaar, maar laten we enkele cijfers spreken:

  • 5280 vragen gesteld sinds het begin. Ja, dat zijn er een pak meer dan 3 vragen maal 365 maal 2, maar dat komt door de gerichte vragen. 
  • Meer dan 8000 geregistreerde gebruikers, met naast ondersteuners, directies,…
    • + 1100 werken in  kleuteronderwijs
    • + 2300 werken in lager onderwijs
    • + 3200 werken in  secundair onderwijs
    • +200 werken in het buitengewoon onderwijs

Gemiddeld aantal gebruikers in 2022 per dag: 1307

Als we kijken naar de verdeling over secundair onderwijs:

Plannen voor de toekomst? Veel!