Besparen op lesinhoud?

Vanuit de Vlaamse regering klinkt het dat de helft van de lestijd in het basisonderwijs zou moeten gespendeerd worden aan Nederlands en wiskunde. Teacher Tapp greep deze gelegenheid aan om jullie mening hierover te bevragen.

Maar liefst 71% van onze respondenten gaf aan dat minstens 50% van de lestijd naar wiskunde en Nederlands zou moeten gaan in het basisonderwijs. We koppelden er meteen een optionele open vraag aan: "Op welke lesinhoud(en) kan er volgens jou tijd bespaard worden?", en ontvingen hierop 184 reacties. Een samenvatting ...

Levensbeschouwelijke vakken: heel wat onderwijsprofessionals vertellen ons dat er tijd kan bespaard worden op levensbeschouwelijke vakken: godsdienst enerzijds, en zedenleer/levensbeschouwing anderzijds. Terwijl een aantal respondenten het heeft over het verminderen van de lestijd, spreken anderen over het vervangen van deze vakken wegens "verouderd" of te weinig relevant in de hedendaagse samenleving.

Muzische vorming: muzische vakken worden geregeld vermeld. Men spreekt bijvoorbeeld over het aanbieden van muzische vorming buiten de schooluren, of men pleit om dit meer te integreren in andere vakken.

Burgerschap en maatschappelijke vorming: er wordt gesuggereerd dat bepaalde inhouden van deze vakken efficiënter kunnen worden behandeld, eveneens door integratie in andere vakken of net door het schrappen van overlap van inhouden in verschillende vakken.

Het overdragen van bepaalde opvoedende taken aan de ouders (bv. zindelijkheidstraining, verkeersveiligheid ...) wordt meermaald genoemd. ICT, Techniek, Frans, en Sociale vaardigheden passeren ook de revue.

Het gaat dus zeker niet alleen over het schrappen van vakken, maar evenzeer over de integratie van de inhouden in andere vakken, het geven van de vakken buiten de schooluren, of het aanbieden van keuzevakken.

Er zijn ook heel wat respondenten die benadrukken dat elk vak waardevol is en een rol speelt in de brede vorming van leerlingen.

 Elk vak heeft zijn waarde en heeft nut voor de vorming van elke leerling. Het leven in onze samenleving is complex en gevarieerd. De lesinhouden moeten daar een weerspiegeling van zijn. Besparing leidt enkel tot beperking van de complexe vorming van de leerling.

Kortom, terwijl sommige lesinhouden zoals levensbeschouwelijke vakken en muzische vorming vaak worden genoemd als potentiële kandidaten voor het besparen van tijd, is er ook het bewustzijn dat elk vak een rol heeft in de algehele ontwikkeling van leerlingen. Integratie, differentiatie en efficiëntie lijken centrale thema's te zijn in de reacties van onze respondenten.