Buiten de Krijtlijnen en Teacher Tapp Vlaanderen presenteren het #toetsdebat over Centrale toetsen

Dit is een debat. Een debat over de centrale toetsen. Want in het schooljaar 2023 - 2024 zijn ze er voor echt. Dan zullen er zowel in tweede middelbaar als in het vierde jaar basisonderwijs centrale toetsen afgenomen worden. Later, in 2025-2026, volgt ook het zesde middelbaar. Volgend jaar start zowel in het vierde leerjaar, als in het twee middelbaar een vooronderzoek en worden de toetsen getest.Maar er zijn nog heel veel vragen. Onduidelijkheden over het hoe en waarom van de toetsen. Daarom zitten we hier samen met een panel van experts om die vragen te bespreken.

Carolien Frijns is Strategisch coördinator van het Steunpunt Centrale Toetsen en verbonden aan de UGent. Dit steunpunt is een onafhankelijk universitair orgaan dat belast is met de taak om de toetsen te ontwikkelen. Het steunpunt is samengesteld uit onderzoekers van 5 Vlaamse universiteiten en 2 hogescholen.Kris Denys is beleidsmedewerker OKO, het Overleg Kleine

Onderwijsverstrekkers.Jeroen Backs is afdelingshoofd Strategische Beleidsondersteuning van het Departement Onderwijs en Vorming. Hij vertegenwoordigt vanavond de beleidskant van het hele dossier. Welkom JeroenMaarten Penninckx is Pedagogisch Adviseur Kwaliteitsontwikkeling bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Heleen Bourdeaud'hui is Medewerker onderwijseffectiviteit, datageletterdheid en centrale toetsen aan het GO.

Maar ook uw stemt weerklinkt in dit debat. Want de voorbije weken vroegen we aan alle respondenten van Teacher Tapp verschillende vragen over de centrale toetsen. De resultaten, gegeven door meer dan 1500 leerkrachten, directeurs, zorgleerkrachten of andere onderwijsprofessionals zijn de start van dit debat.

Klik hier om de podcast te beluisteren

Enkele sfeerbeelden van het debat: