Goede voorbereiding is het halve werk

"Goede voorbereiding is het halve werk" geldt zeker ook voor het nieuwe schooljaar. Dit is in ieder geval de mening van onze respondenten. Heel wat respondenten geven aan dat ze doorheen de vakantie tijd nemen om een zicht te krijgen op de groep(en) die ze voor zich krijgen en een beeld willen krijgen van de planning van de eerste maanden na de vakantie. 

Een aantal respondenten geeft aan dat ze hierbij handelen binnen het kader van de school en wat de directie meegeeft. Door structuur aan te brengen in het schooljaar dat komt, via bijvoorbeeld een gedetailleerd draaiboek, vermijden ze heel wat stress. Tijd nemen om een jaarplan op te stellen en de lesvoorbereidingen van de eerste lesweek/lesweken klaar te hebben, zijn strategieën die vaak terugkeren.

Het voordeel van voorbereid aan het schooljaar te beginnen, is de ruimte die gecreëerd wordt om je leerlingen goed te leren kennen en om in te zetten op een positieve groepssfeer. Praktische voorbeelden van die voorbereiding zijn opvragen van namenlijsten, op voorhand stilstaan bij de planning, naamkaartjes en noodzakelijk materiaal voorzien of de klasinrichting volledig afhebben. 

Het eigen welzijn komt vaak terug in de inzendingen. Uitgerust zijn, voldoende slapen, of ontspanning inplannen zorgen voor een stressvrije(re) opstart. Deel van dat plan is ook tot op het laatste moment van de vakantie genieten en de aperitief voor na de eerste schooldag al in de koelkast te steken. Tot slot is perspectief heel belangrijk, sommige collega’s maken dus zeer graag plannen voor de volgende vakantie. 

Meest voorkomende antwoorden

  1. Goede voorbereiding van lessen en jaarplan
  2. Luisteren naar het kader aangereikt door de directie
  3. Geen overmatige stress, aandacht voor groepsvorming
  4. Structuur en planning brengen in het schooljaar
  5. Materialen en klas in orde brengen voor start
  6. Kennismakingsactiviteiten voor leerlingen voorbereiden
  7. Namenlijsten opvragen en klasregels doornemen
  8. Rusten en ontspannen tijdens vakantie
  9. Uitgerust en enthousiast beginnen aan het nieuwe jaar