Het Teacher Tapp Team schrijft een rapport over ... de leraar van de toekomst

In de maand maart stelden we twee optionele open vragen in de app: enerzijds 'Waarin verschilt de leraar van de toekomst met de leraar van nu?' en anderzijds 'Waarin gelijkt de leraar van de toekomst op de leraar van nu?'. Hier kwam grote respons op, waarvoor dank! Uit deze grote verzameling aan antwoorden selecteerden we enkele meerkeuzevragen. Deze zullen we tijdens de paasvakantie één voor één voorleggen via de app.

Wat zijn jouw verwachtingen over de leraar van de toekomst? Zal die veel verschillen van de leraar van vandaag, of net helemaal niet? Zal die vooral een coach zijn, of zal kennisoverdracht centraal staan? Zal die voornamelijk online werken, of zal er weer meer aandacht komen voor fysieke contacten? Zal die een vakexpert zijn, of net breed en flexibel inzetbaar? ... Laten we doen alsof we even in een glazen bol kunnen kijken. Voorspel je mee?