PODCAST - De leraar denkt over ... vooroordelen

Rinke start met de vraag: heeft iedereen vooroordelen? Al snel wordt het onderscheid tussen expliciete en impliciete vooroordelen duidelijk. In wat volgt, wordt de focus vooral gelegd op die impliciete vooroordelen. Hoe ontstaan ze? Kunnen vooroordelen juist/fout zijn? Zijn ze altijd negatief? Welke vooroordelen leven in het onderwijs? En vooral: wat kan een leraar hiermee aanvangen?

Klik hier om de podcast in samenwerking met Buiten de Krijtlijnen te beluisteren!