Resultaten van Teacher Tapp in Het Laatste Nieuws over achteruitgang schoolprestaties door Corona

Vandaag worden resultaten van Teacher Tapp vermeld in Het Laatste Nieuws, check 

Lezen en rekenen gaan minder goed: bijna 9 op de 10 leerkrachten lagere school zien leerachterstand...

Pedagoog en onderzoeker Pedro De Bruyckere schrikt niet van de cijfers. Ook uit de Teacher Tapp Vlaanderen-app van de Artevelde Hogeschool die dagelijks leerkrachten bevraagt, legt dezelfde tendensen bloot. “In onze bevraging vindt 27 procent van de lagere schoolleerkrachten dat het slechter gaat dan vorig jaar”, zegt hij. “Leerlingen die anders goed scoren, slaan er zich wel door. Maar wie al achterop hinkt, raakt steeds verder achter. De kloof wordt groter. Sommige onderzoeken spreken van zes maanden achterstand. Je kan verbaasd zijn dat dat langer is dan de duur van de lockdown, maar gek is dat niet. Bepaalde leerstof moet je aanleren en automatiseren. Valt dat proces stil, dan moet je helemaal opnieuw beginnen.