Teacher Tapp data gebruikt in artikel De Morgen: "Helft van de leerlingen heeft leerachterstand"

Vandaag vermeldt De Morgen ook data verzameld via Teacher Tapp Vlaanderen

Niet alleen het GO! geeft aan dat er sprake is van leerachterstand. Dat doen ook de leerkrachten die de Teacher Tapp van de Arteveldehogeschool gebruiken. In die gratis app beantwoorden tussen de 1.700 en 2.000 leerkrachten elke dag vragen.

‘Merk je een impact van corona op de schoolprestaties van uw leerlingen?’ is er daar een van. “Begin oktober antwoordde 62 procent daar ‘ja’ op”, stelt Pedro De Bruyckere, pedagoog aan de Artveldehogeschool. “Van die 62 procent vreesde 28 procent toen ook dat het lastig zou worden om die achterstand weg te werken. Afgelopen vrijdag werd die vraag nog eens gesteld. Opnieuw antwoordde 62 procent ‘ja’, maar de groep die vreest dat het moeilijk wordt blijkt nu groter, namelijk 34 procent. Vooral respondenten uit het secundair onderwijs maken zich gemiddeld meer zorgen over het wegwerken van de achterstand.”

Het wegwerken van achterstand dreigt ook voor nieuwe achterstand te zorgen. “Ongeveer 60 procent van de leerkrachten vreest in meer of mindere mate niet rond te zullen geraken met de leerstof dit schooljaar”, zegt De Bruyckere. “Een op de tien maakt zich echt grote zorgen. En opvallend: nog eens 16 procent zegt zeker te weten dat het niet zal lukken, maar daarin wel te berusten.”

Check het hele artikel hier