Teacher Tapp resultaten in De Standaard

Vandaag worden in de krant De Standaard de resultaten vermeld van een vraag van Teacher Tapp Vlaanderen.

Check het volledige artikel hier. Dit is de passage:

Zijn er thema’s of onderwerpen die je niet behandelt of minder behandelt uit vrees voor negatieve reacties van leerlingen en/of ouders? Die vraag lanceerde Teacher Tapp, een app van de Arteveldehogeschool die leerkrachten dagelijks bevraagt. Volgens 23 procent van de 1.734 respondenten zijn er geen gevoelige thema’s, 25 procent gaf aan alle thema’s ‘zonder aarzeling’ te behandelen, 26 procent doet dat ‘omzichtiger’. Amper één procent laat die onderwerpen vallen. ‘Vooral leerkrachten in het buitengewoon secundair onderwijs en beroepsonderwijs gaan er omzich­tiger mee om of laten ze vallen’, zegt ­onderwijspedagoog Pedro De Bruyckere. ‘Daarnaast kaarten jonge leerkrachten ze iets vaker zonder aarzeling aan.’