Vandaag TTVL-data in het Nieuwsblad: Private bijlessen boomen, en leerkrachten werken er zelf actief aan mee: wie meer uitleg wil, wordt doorverwezen

Vandaag worden er resultaten van TTVL vermeld in Het Nieuwsblad:

De private bijlessen zijn al in die mate ingeburgerd in Vlaanderen dat leerkrachten er actief naar doorverwijzen. Dat blijkt uit een bevraging van TeacherTapp van de Arteveldehogeschool, na een gesprek met onze krant, bij 1.403 leerkrachten. In het middelbaar heeft 42 procent van de leerkrachten ooit al betalende bijles buiten de school aangeraden. Dat is meer dan de 32 procent die doorverwees naar gratis bijlessen op school, zoals tutoring of zomerscholen. Het Bijleshuis zegt zelfs rechtstreeks vragen te krijgen van scholen en CLB’s om leerlingen individueel te begeleiden.