Voornemens voor het nieuwe schooljaar van onze Teacher Tappers

Een nieuw schooljaar is voor velen van ons op 1 september van start gegaan én bij een nieuw jaar horen nieuwe voornemens, toch? Voor onderwijsprofessionals is 1 september een relevantere datum voor voornemens dan 1 januari. We vroegen bij de start van het nieuwe schooljaar dan ook naar de voornemens … 

Dat mensen in het onderwijs work-a-holics zijn wisten we al langer dan vandaag, maar zelfzorg is toch wel met voorsprong het meest vernoemde voornemen, zowel fysiek als mentaal. Heel wat onderwijsprofessionals benadrukken het belang van persoonlijk welzijn, rust, en balans tussen werk en privé. Ze willen meer tijd voor zichzelf nemen, grenzen stellen, en stress verminderen. Leren lachen en loslaten. Deconnecteren zal dus een grote rol spelen, zeker in weekends en vakanties.

Mijn stinkende best doen zoals altijd. En daarbij ook nog voor mezelf zorgen. 

Rust vinden kan starten met bijvoorbeeld een goede planning. Enkele respondenten benadrukken het belang van efficiënte administratie en het bijhouden van papierwerk. Meer structuur brengen in de klas hoort daar ook bij, zowel voor zichzelf als voor de leerlingen. Bijvoorbeeld werken aan klasmanagement, en orde en netheid.

Een aantal respondenten noemt het belang van samenwerking en teamwerk, vooral in het kader van vernieuwingsprocessen.

Verbetering van onderwijspraktijken wordt meermaals vernoemd. We lezen dat onderwijsprofessionals zichzelf willen uitdagen door nieuwe lessen en nieuwe syllabi te ontwerpen, maar ook willen inzetten op professionele ontwikkeling door zich bij te scholen en zo meer expertise en nieuwe vaardigheden te verwerven. Differentiëren komt ook een paar keer terug, bijvoorbeeld door lessen aan te passen aan de leefwereld en behoeften van leerlingen. Sommigen willen meer tijd en aandacht besteden aan het opbouwen van positieve relaties met leerlingen en hen meer te betrekken in het leerproces. Het gaat met andere woorden over willen ‘groeien als leerkracht’! 

Deze voornemens weerspiegelen alleszins een sterke betrokkenheid bij het onderwijs en het welzijn van zowel leerkrachten als leerlingen. Het streven naar verbetering, persoonlijke ontwikkeling en een positieve benadering van het nieuwe schooljaar staan centraal in de antwoorden. Bovenal vinden onze respondenten het belangrijk om te GENIETEN en plezier te maken. Én een snor te laten groeien! (Graag een foto op het einde van het schooljaar)

Believe in the magic of new beginnings