Wie zijn onze respondenten? Een update op basis van de data van vragen 25/10/20

We zijn nu bezig in onze vierde week en het aantal deelnemers blijft stijgen.

Misschien vraag je je wel af wie zoal onze gebruikers zijn en hoe ze verdeeld zijn over kleuter, lager, secundair,... onderwijs.

Als we de cijfers van de vragen voor zondag nemen, dan zien we de volgende resultaten.

 • Van de respondenten werken er:
  • 4% enkel in het kleuteronderwijs
  • 24% enkel in het lager onderwijs
  • 3% enkel in het buitengewoon lager onderwijs
  • 9% werkt enkel in de eerste graad (A- of B-stroom) van het secundair onderwijs
  • 14% werkt in de enkel in de tweede of derde graad ASO
  • 4% enkel in BSO
  • 6% enkel in TSO
  • 1% enkel in KSO
  • 33% werkt in meerdere onderwijsniveaus of -vormen.
 • Verder zien we ook dat 
  • 4% van de respondenten zijn enkel directie
  • 1% ondersteunend personeel
  • 3% zijn enkel zorgleraar of leerlingbegeleider
  • 10% van onze respondenten neemt een van deze taken op in combinatie met les geven. 
  • 26% van onze respondenten is mannelijk, 74% is vrouwelijk.
  • 17% is tussen 20 en 29
  • 33% is tussen 30 en 39
  • 32% is tussen 40 en 49
  • 17% is tussen 50 en 59
  • en 2% is 60 of ouder. 

Opgelet:

 • sommige percentages komen samengeteld uit op 101%, dit komt door afronding. 
 • De categorie meerdere komt voort uit onze snelle spreadsheets. Voor weging en diepere analyses gaan we anders te werk en kijken we bijvoorbeeld naar iedereen die in de A-stroom les geeft, of iedereen die in de B-stroom les geeft, enzovoort.