Wat heeft onderwijs nu nodig?

Deze vraag stelden we heel open in het voorjaar aan alle deelnemers van Teacher Tapp Vlaanderen. We kregen 212 suggesties binnen die we met het team hebben geanalyseerd en vervolgens hebben voorgelegd aan de respondenten via de app.

Met het team hebben we nu een rapport gemaakt van al deze bevragingen. We geven bewust enkel weer wat onze respondenten aangaven. Bijvoorbeeld rond klasgrootte zijn er veel wetenschappelijke argumenten pro- en contra kleinere klassen te geven, maar dit is niet de bedoeling van dit rapport.

Dat rapport kan je hier downloaden, maar dit zijn alvast de de conclusies:

Wat heeft onderwijs nu nodig? Wel, als we nog even samenvatten wat de bevindingen zijn volgens onze respondenten, dan lijken dit toch de hoofdzaken te zijn:

  • Kleinere klasgroepen

  • Meer tijd om uitgerust in interactie te gaan met leerlingen en collega’s

  • Administratie die niet direct ten dienste van de menselijke activiteit van het lesgeven staat wordt als minder zinvol ervaren

  • Tijd voor professionalisering ten dienste van leerlingen en collega’s is welkom en wenselijk en een groot deel van onze respondenten vind een verplichting geen slecht idee.

  • Meer overleg met collega’s, maar evenzeer vakoverschrijdend werken lijken samenwerkingsvormen die als zinvol worden gepercipieerd, maar waar de tijd vaak voor lijkt het ontbreken.

Als onderwijsmens ervaar je snel dat onderwijs een mensenzaak is en dat alle omstandigheden die de menselijkheid en de prioritaire menselijke interactie onder spanning zetten als eerder tot heel erg belastend worden ervaren. En hoewel we vermoeden geen afkeer van processen en beleidsmatige taken te willen optekenen is er misschien toch in de veelheid van taken en opdrachten en omstandigheden een vrees dat die menselijkheid er lijkt aan in te schieten.

Het lijkt ons dus dat het motiveren en waardevol laten ervaren van omstandigheden en beslissingen binnen de mensenstiel die onderwijs is soms worden vergeten of onvoldoende wordt gecommuniceerd.