Bijscholing en begeleiding

BIJSCHOLING

PRONET biedt bijscholing aan op verschillende niveaus:

  • introductie op samenwerken in een netwerk (bv. een lezing of korte workshop)
  • basisinzichten en werkvormen voor initiatiefnemers, trekkers en medewerkers van samerwerkingverbanden
  • verdiepende training rond procesvaardigheden voor trekkers en begeleiders

De 3-daagse basisreeks voor initiatiefnemers, trekkers en medewerkers van samenwerkingsverbanden draagt als titel 'Succesvol samenwerken tussen organisaties: hoe pak ik het aan?' Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Ervaringsgericht werken staat voorop en de inbreng van eigen ervaringen en cases is uitdrukkelijk ingebouwd. Het programma omvat:

  • dag 1: een klare kijk op samenwerking tussen organisaties en op rollen en competenties; introductie van het ArrowRoots-model
  • dag 2: fasering, dynamiek, vertrouwen en verbindend leren in het samenwerkingsproces
  • dag 3: Pronet-Quickscan + strategisch handelen in netwerkverband + bespreken eigen cases en kwesties

De verdiepende training ‘Van ellebogenwerk naar samenwerking’ kan enkel gevolgd worden als een vervolg op de basisreeks. De focus ligt op het trainen van procesvaardigheden die behulpzaam zijn bij enkele kernprocessen van inter-organisationele samenwerking: het verkennen van issues en belangen, het omgaan met meningsverschillen en besluitvorming, het hanteren van spanning en groepsprocessen. Deze training beslaat 2 dagen. Er is veel ruimte voor oefening, ervaringsuitwisseling, eigen cases en intervisie.

Meer informatie:

Basisreeks najaar 2019: dinsdag 5 november, en donderdagen 21 november en 5 december 2019: info en inschrijven 

Basisreeks voorjaar 2020: donderdagen 23 april, 7 mei en 21 mei 2020: info en inschrijven 

Verdiepende training voorjaar 2020: donderdagen 23 januari en 6 februari 2020: info en inschrijven

 

BEGELEIDING

Heb je een specifieke vraag voor begeleiding, vorming of advies op maat van uw organisatie of samenwerkingsverband?

Of heb je behoefte aan een verkennend gesprek? Of wil je gewoon vrijblijvend kennismaken?

Neem dan contact op met Veerle Opstaele, projectcoördinator PRONET: veerle.opstaele@arteveldehs.be of 09/234 94 63

Enkele sectoren waarin we actief (geweest) zijn: sociale economie, integrale jeugdhulp, lokale besturen, armoedebestrijding, geestelijke gezondheid, welzijnswerk, personen met een beperking, sociaal-cultureel werk, jeugdwerk, ...