Onderzoek

Vanuit de vaststelling dat samenwerkingsverbanden tussen organisaties in belang toenemen en dat er behoefte is aan onderbouwd praktijkmateriaal blijft  de Arteveldehogeschool het belangrijk vinden om zelf praktijkgericht onderzoek en projecten uit te voeren over dit onderwerp.

Een eerste onderzoek richtte zich op het detecteren van de kritische succesfactoren bij het opzetten en ontwikkelen van professionele samenwerkingsverbanden tussen organisaties Er werd onderzocht welke 'rollen' actoren moeten opnemen om tot succesvolle samenwerking te komen en welke competenties hierbij worden verwacht.

In een vervolg-onderzoek werd ingegaan op de manier waarop verbindend en collectief leren in samenwerkingsverbanden ontwikkeld kan worden. De onderzoeksresultaten die beide PWO-projecten hebben opgeleverd kun je lezen in de onderstaande artikels:

In een volgend onderzoeksproject (Tetra) met als titel ‘Samenwerkingstrajecten innoveren de sociale economie’ gingen we op zoek naar noden, verwachtingen en toekomstvisies rond netwerksamenwerking in de sociale economie. Daaruit bleek het belang om sterk in te zetten op de randvoorwaarden voor goede samenwerking: vertrouwen, visie en belangen. Via praktijkverkenning, aangepaste documentatie, brochure en een uitgebreide studiedag werd hier intens op in gezet. 

In opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, departement WVG, wordt  momenteel (2018) een onderzoek afgerond naar de regierol van lokale besturen in het kader van armoedebestrijding. Het rapport kan je hieronder raadplegen.