Pronet-Quickscan

Doel

De Pronet-Quickscan helpt je om op een korte en eenvoudige wijze een inschatting te maken van de sterke en zwakke punten van een samenwerkingsverband tussen organisaties.

De Pronet-Quickscan is op de eerste plaats een instrument voor zelf-inschatting en reflectie, en geen (geijkt) beoordelingsinstrument.

Werkwijze

De Pronet-Quickscan overloopt 10 domeinen die bij samenwerking tussen organisaties cruciaal zijn. Deze domeinen zijn opgebouwd volgens het ARROW-ROOTS-Model dat Pronet ontwikkeld heeft. Per domein vraagt de quickscan je om een beknopte beoordeling volgens het onderstaande format:

1                nog nauwelijks stappen gezet
2                al enkele stappen gezet
3                voldoende basis is gelegd
4                we staan al redelijk ver
5                we doen dit uitstekend

Om per domein tot een globaal oordeel te komen, krijg je een stelling / slagzin waarop je met jouw score kunt reageren. Wil je meer gedetailleerd stilstaan vooraleer je je score geeft, dan kun je te rade gaan bij de belangrijkste indicatoren die daaronder in een korte paragraaf beschreven staan (cursieve tekst).

Verwerking en resultaten

De resultaten van jouw zelf-inschatting krijg je meteen te zien in een visueel diagram: hier zie je in één oogopslag welke domeinen meer of minder aandacht behoeven.

Je kunt dan meteen doorklikken naar de domeinen die in jouw situatie relevant zijn. Daar krijg je een overzicht van nuttige werkvormen, tools en modellen.