Waardenpropositiematrix (werkvorm)

Situering en doel

Bij samenwerking tussen organisaties bestaat de neiging om snel tot het niveau van concrete projecten en acties over te gaan: de resultaatgerichte aspecten. Nochtans spelen er op de achtergrond altijd ook diepere vragen mee over visie, ambitie, belangen en samenhang: de waarden-gedreven aspecten.

Seth Maenen ontwierp een matrix om deze diepere thema’s in kaart te brengen. Je kunt deze matrix door alle partners rond de tafel te laten invullen en aan elkaar voor te leggen. Zo ontstaat er een gedeeld referentiekader (dat eventueel ook kan vastgelegd worden in een charter, missie of intentieverklaring).

Werkwijze en verloop

In de waardenproposite-matrix gaat het over de vraag: welke waarden en belangen wil je voorstaan bij deze samenwerking?

Er zijn 2 dimensies in de matrix:

  • Waarden / belangen op 4 niveaus: individu (klant of eindgebruiker), organisatie, netwerk, samenleving
  • 3 perspectieven om waarden te formuleren: people, profit/prosperity, planet

Zo ontstaan er 12 velden. Voor ieder veld kan je de vraag stellen: wat is hier belangrijk, welke waarden, ambities of doelen heeft mijn organisatie op dit gebied in het kader van deze samenwerking? Anders gezegd: welke streefwaarden of drijfveren maken dat jouw organisatie tijd wil steken in de verdere ontwikkeling van dit samenwerkingsinitiatief?

 

 

Welk soort vernieuwing kunnen we realiseren?

Waarde(n) vanuit oogpunt:

People

Waarde(n) vanuit oogpunt:

Profit/prosperity

Waarde(n) vanuit oogpunt:

Planet

Samenleving als geheel

 

 

 

 

 

Netwerk van betrokken organisaties

 

 

 

 

Uw specifieke

organisatie

 

 

 

 

 

Eindgebruikers

Individuen 

 

 

 

 

 

 

Meer lezen

Bron: Seth Maenen, Flanders Synergy, presentatie op studiedag ‘Visie, vertrouwen & belangen’ van Pronet Arteveldehogeschool (31 augustus 2016)