Rollen en competenties regisseren

Wat is de bijdrage van elke partner in het samenwerkingsproces?

  • Is er in de groep tevredenheid over de spreiding van de sturende rollen (leider, trekker, initiator, …) en over de leiderschapsstijl die daarbij gehanteerd wordt? En kan dit met elkaar besproken worden?
  • In welke mate zijn de rollen / bijdragen / taken van iedere partner onderwerp van gesprek; hoe flexibel (rolwissels) en actief worden taken ingevuld?
  • Worden de verschillende sterktes en talenten van alle partijen en personen actief benut?

Wanneer iedere partij vanuit zijn eigen sterkte positief bijdraagt aan een groter geheel, vervagen de grenzen tussen ‘wij’ en ‘zij’ (Levuur)