Stakeholder-analyse

Doel en situering
Tijdens het samenwerkingsproces nemen de betrokken partijen vaak een verschillende positie in t.a.v. een concreet doel of project. Het is dan behulpzaam om een overzicht te maken van deze verschillende posities, zodat je hierbij kan aansluiten bij het faciliteren van de samenwerking.

Werkwijze en verloop
Bepaal eerst wat je doel is. Wat wil je bereiken? Wat is het project? Vervolgens schat je in welke positie de verschillende ‘stakeholders’ van je samenwerkingsverband innemen ten opzichte van dit doel/project. Je doet dit aan de hand van onderstaand schema: plaats elk van de betrokken organisaties in een bepaalde positie.

Wie heeft er belang en is betrokken bij het resultaat van jouw doel of project? En wat is hun basishouding: partner, tegenstander, vermijder, afwachter, volger?

Natuurlijk is deze inschatting subjectief. Van sommige stakeholders weet je het misschien niet. Bij anderen merk je tegenstrijdigheden of onduidelijkheid. Dat is op zich al interessant om vast te stellen. Dit schema is op de eerste plaats een hulpmiddel tot reflectie. Het is niet bedoeld om organisaties vast te pinnen. En als je wil kun je altijd het gesprek aangaan om meer te weten te komen.


Jouw inschatting kun je verder verfijnen met onderstaande vragen:

  • welke hulpbronnen brengt deze stakeholder mee in functie van mijn doel/project
  • welke impact heeft deze stakeholder op het succes of falen van het project
  • hoe afhankelijk is het project van hun medewerking (of zijn er alternatieven)
  • op welk gebied zal jouw voorstel of project deze organisatie raken

Vervolgens kun je bij de belangrijkste stakeholders een pijl tekenen: in welke richting wil je deze organisatie graag laten evolueren, wat is daarin realistisch? Bijvoorbeeld: een ‘tegenstander’ tot ‘afwachter’ laten evolueren, of een ‘volger’ tot ‘partner’. Wellicht is het niet realistisch om op korte termijn tegenstanders tot partners te maken.
Op basis van deze afwegingen kun je keuzes maken om bepaalde gesprekken aan te gaan of acties te ondernemen.

Meer info:

Van Der Vurst, J. (2012). Impact: invloed op basis van respect. Tielt: LannooCampus.