Trio in balans

Hoe doen we recht aan het samenspel tussen individu, organisatie, netwerk?

  • Hebben de partijen rond de tafel aandacht voor het voortdurende samenspel tussen 3 niveaus in de samenwerking: het netwerk als geheel, de eigen organisatie (achterban) en het individuele perspectief?
  • Zijn de actoren rond de tafel in staat om te wisselen van perspectief en om te balanceren door meerdere perspectieven tegelijk in rekening te brengen?
  • Kunnen spanningen tussen de 3 niveaus constructief besproken worden (bv. discrepantie tussen het netwerk-perspectief en de belangen van de eigen achterban, disbalans tussen investering en return voor de eigen organisatie, verschuiving in persoonlijk engagement, …)

Sleutelfiguren in samenwerkingsverbanden knopen 3 referentiepunten samen: hun eigen visie en opvattingen, die van hun organisatie en die van het netwerk.

(Rita l’Enfant)