Rapport "Wat heeft onderwijs nu nodig"

We stelden in het voorjaar deze vraag aan de gebruikers van Teacher Tapp en kregen meer dan 200 suggesties. Deze verwerkten we en hebben we vervolgens aan alle TT-respondenten voorgelegd. Vooral rond professionalisering zijn er opvallende resultaten waarbij meer dan twee op drie respondenten een verplicht minimum aantal dagen professionalisering een goed idee vinden.

Maar de belangrijkste wens van de Vlaamse onderwijsmensen die meedoen met Teacher Tapp Vlaanderen is rust en minder werkdruk. Niet zozeer om het eigen leven makkelijker te maken, maar vooral om de kwaliteit van het onderwijs voor alle kinderen mogelijk te maken. Dit en veel meer vindt u in het rapport dat u hier kan downloaden.