Basisinzichten

Samenwerken tussen organisaties is een complex samenspel tussen individu, organisatie en netwerk. Het filmpje vertelt je meer.

Pronetfilmpje stem final

ARROWROOTS

Het ArrowRoots-Model biedt een overzicht van de domeinen en processen die “gemanaged” moeten worden om samenwerking tussen organisaties succesvol te laten verlopen.

De inzichten uit het PRONET-praktijkonderzoek hebben we gebundeld met de literatuur over inter-organisationele samenwerking. We hebben ook geput uit onze ervaringen bij opleiding en begeleiding van samenwerkingsprocessen op het terrein.

Uit deze informatie hebben we 10 domeinen gedistilleerd die telkens cruciaal blijken te zijn voor inter-organisationele samenwerking. Deze tien hebben we gebundeld in een letterwoord. Zo ontstond het ArrowRoots-Model.

Arrowroot = bindmiddel (in de vegetarische keuken)

Arrow = pijl en richting

Roots = wortels en fundament

Het ArrowRoots-Model is natuurlijk meer dan een opsomming van domeinen. Het brengt op een geconcentreerde manier de complexiteit van samenwerken in beeld: welke ballen moet je allemaal tegelijk in de lucht houden? Waar moet je als begeleider of trekker aandacht aan besteden? Het ArrowRoots-Model geeft m.a.w. een visie en denkkader mee dat houvast biedt op de soms woelige zee van samenwerking.

Het ArrowRoots-model kan ook een hulpmiddel zijn om te kijken waar je staat met jouw samenwerkingsverband: op welke domeinen scoren we goed en waar moeten we meer op inzetten? We hebben dit laatste aspect van het ArrowRoots-Model uitgewerkt in een quickscan.

Ga naar de Pronet-Quickscan