Organisatie & coördinatie op punt stellen

Hoe organiseren we ons?

  • Is er duidelijkheid over het coördinatiemechanisme en de interne structuur van het samenwerkingsverband (wie heeft de lead en waarover) en stemmen alle partijen hier mee in?
  • Zijn de besluitvormingssystemen, procedures en werkafspraken duidelijk voor iedereen?
  • In welke mate zijn de communicatie- en rapporteringslijnen tussen partners, achterban en buitenwacht, helder en worden ze nageleefd?

Is het samenwerkingsverband in staat om voldoende daadkracht te creëren, of wordt het door zijn structuur of governance te veel belemmerd door de ‘tragen’ die het tempo bepalen en de ‘kleurlozen’ die de kleur bepalen? (Edwin Kaats & Wilfrid Opheij)