Realisaties, doelen en projecten formuleren

Wat willen we samen realiseren?

  • Is er overeenstemming over de finaliteit van de samenwerking (overleg, leren van elkaar, middelen optimaliseren, gezamenlijke acties realiseren, beleidsbeïnvloeding, …)?
  • Is het issue of thema via inhoudelijk-betekenisgevende gesprekken voldoende geëxploreerd, zodat er een ruim beeld is van de verschillende invalshoeken en mogelijke acties?
  • Is de gedeelde ambitie vertaald naar goed gekozen doelen, acties en projecten die motiverend zijn voor iedere partij rond de tafel?

Doelen zijn dromen met een deadline.