Relaties en samenwerkingsklimaat opbouwen

Hoe werken we samen?

  • Is er sprake van een open, respectvol en constructief gespreksklimaat?
  • Wordt er geregeld onderlinge feedback gegeven over hoe de samenwerking loopt?
  • Is er voldoende vertrouwen, veiligheid en informeel contact?

Openheid in communicatie stelt partners in staat zich uit te spreken, de eigen twijfels en zorgen te delen en te kijken naar oplossingen in het gezamenlijk belang. Dit klinkt logisch maar is niet eenvoudig, zeker niet als er nog aan de relatie gewerkt moet worden. Voor openheid is nodig dat je je kwetsbaar opstelt en de vraag is wie hierbij de eerste stap durft zetten (Linda Bussum, Florent Meier)