Ontwikkeling en collectief leren stimuleren

Hoe zorgen we voor een leercultuur?

 

  • Is er in het samenwerkingsverband sprake van een leercultuur? Zijn partijen zich ervan bewust dat de samenwerking slechts meerwaarde kan opleveren als er van elkaar geleerd wordt?
  • Is er aandacht en ruimte om stil te staan bij collectieve leerwinsten die voortvloeien uit de samenwerking? Worden deze ook expliciet besproken en waar nodig vastgelegd?
  • Is er aandacht voor het leren, de groei en de ontwikkeling van de personen en de organisaties rond de tafel (hoe evolueren zij door deel te zijn van deze samenwerking)?

Organisaties zijn onderling van elkaar afhankelijk. Ze hebben elkaar nodig om het doel te bereiken. Het is niet voldoende dat ze zich als een lerend netwerk beschouwen en dat individuele organisaties leren. Om het doel te bereiken moet er ook collectief leren ontstaan.

(Mandell & Keatson)