Samenwerkingspartners

Welke partners kiezen we en hoe houden we hen betrokken?

  • Is er goed nagedacht over welke organisaties en partijen rond de tafel zijn gebracht? Maken de cruciale partners deel uit van het samenwerkingsverband? Zijn er teveel of te weinig organisaties betrokken?
  • Blijven de organisaties rond de tafel (elk op hun eigen wijze) voldoende actief in de loop van het samenwerkingsproces? Blijft hun betrokkenheid en gevoel van eigenaarschap op peil?
  • In welke mate is van elke organisatie duidelijk met welk mandaat men rond de tafel zit en hoe de communicatie en terugmelding naar de achterban verloopt?

Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de eindeloze zee (Antoine de Saint-Exupéry)