• Gebruik jij een methode voor wiskunde?
 • Gebruik jij een belonings- en/of strafsysteem in de klas?
 • Gebruik jij een belonings- en/of strafsysteem in de klas?
 • Gebruik jij de corona-app (Coronalert)?
 • Gebruik jij de corona-app (Coronalert)?
 • Gebruik je soms podcasts in je les?
 • Gebruik je soms podcasts in je les?
 • Gebruik je sinds de corona lockdowns vaker digitale leermiddelen in je lessen?
 • Gebruik je praatkaartjes tijdens een groepswerk?
 • Gebruik je nu vaker digitale leermiddelen in je online leeractiviteit in vergelijking met de eerste lockdown? (vb. Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)
 • Gebruik je nu vaker digitale leermiddelen in je online leeractiviteit in vergelijking met de eerste lockdown? (vb. Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)
 • Gebruik je nu vaker digitale leermiddelen in de klas (live) vergeleken met voor corona? (vb. Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)
 • Gebruik je nu vaker digitale leermiddelen in de klas (live) vergeleken met voor corona? (vb. Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)
 • Gebruik je informatie op klasmuren als geheugensteun?
 • Gebaseerd op eerdere jaren, wanneer weet jij in grote lijnen hoe het volgende schooljaar er zal uitzien voor jou? (qua klassen, vakken, e.d.)
 • Gaven jullie ooit een taak waarvan de snelst ingediende (die de minimumdoelstellingen haalt) de hoogste score krijgt?
 • Gaf jij vandaag jouw klasdier of huisdier extra aandacht?
 • Gaf jij vandaag een attentie aan de directie?
 • Gaf jij vandaag buiten les aan je leerlingen/studenten/cursisten?
 • Gaf jij een leerling/student/cursist vandaag een compliment?
 • Gaf jij deze week les over de betekenis van wapenstilstand?
 • Gaf jij al eens les in de buitenlucht?
 • Gaf jij al eens les in de buitenlucht?
 • Gaf jij al eens bloed?
 • Gaf je vandaag tijdens de les opmerkingen op het taalgebruik van leerlingen/studenten/cursisten?
 • Gaf je vandaag tegelijk les aan leerlingen in je klas en leerlingen thuis online?
 • Gaf je vandaag tegelijk les aan leerlingen in je klas en leerlingen thuis online?
 • Gaf je ooit al ziek les?
 • Gaf je ooit al ziek les?
 • Gaf je huiswerk?
 • Gaf je huiswerk?
 • Gaf je aan leerlingen huiswerk voor tijdens het weekend?
 • Gaf je aan leerlingen huiswerk voor tijdens het weekend?
 • Gaf er ooit al eens een leerling/student/cursist positieve commentaar op jouw voorkomen?
 • Gaf er ooit al eens een leerling/student/cursist negatieve commentaar op jouw voorkomen?
 • Gaat er bij jou op school veel tijd verloren aan vergaderingen?
 • Gaat de koffiemachine op jouw school uit door de besparingen?
 • Gaan jullie volgend schooljaar bepaalde activiteiten (bv. excursies) niet meer organiseren omwille van de stijgende kosten daarvoor?
 • Gaan jullie op school de directeur(s) in de bloemetjes zetten?
 • Gaan er soms leerlingen/studenten/cursisten niet mee op uitstap?
 • Ga jij vandaag de lichten doven tussen 20.30u en 21.30u voor Earth Hour?
 • Ga jij naar toilet op school?
 • Ga jij naar Dag van de Wetenschap?
 • Ga jij in jouw lessen aandacht besteden aan de verkiezingen van volgend jaar?
 • Ga jij het debat aan met je leerlingen/studenten over heikele thema’s?
 • Ga jij het debat aan met je leerlingen/studenten over heikele thema’s?
 • Ga jij dit schooljaar AI (bv. ChatGPT, MidJourney ...) in je lessen integreren?
 • Ga jij akkoord met het deliberatiekader van jouw school?
 • Ga jij aan de slag met de SDG's in je lessen?
 • Ga jij 'Het verhaal van Vlaanderen' gebruiken in de klas?
 • Ga je soms naar buiten met je klas om les te geven?
 • Ga je soms langs bij een collega wanneer die aan het lesgeven is?
 • Ga je soms langs bij een collega wanneer die aan het lesgeven is?
 • Ga je dit schooljaar op huisbezoek bij leerlingen/studenten/cursisten?
 • Ga je deze vakantie meewerken in een zomerschool?
 • Frans: Welk werk schreef Charles Baudelaire NIET?
 • Frans: Welk werk schreef Charles Baudelaire NIET?
 • Frans: Wat is het voltooid deelwoord van “devoir”?
 • Frans: Wat is het voltooid deelwoord van “devoir”?
 • Fiets jij wel eens met je gsm in de hand?
 • Faal je als leraar wanneer je een leerling uit je les zet?
 • Evalueren met technologie is objectiever dan als ik zelf evalueer.
 • Evalueren met technologie is objectiever dan als ik zelf evalueer.
 • Eten de leerlingen fruit in de klas?
 • Ervaringsgericht onderwijs is bedacht door:
 • Ervaringsgericht onderwijs is bedacht door:
 • Ervaart u vaak gedragsproblemen in uw klas?
 • Ervaart u vaak gedragsproblemen in uw klas?
 • Ervaart jouw school moeite om ouders aan de slag te laten gaan met het digitale platform?
 • Ervaar jij stress wanneer een bezoek van de doorlichting aangekondigd wordt?
 • Ervaar jij stress voor een functioneringsgesprek?
 • Ervaar jij stress voor een evaluatiegesprek?
 • Ervaar jij moeite met het behalen van deadlines?
 • Ervaar jij in schoolvakanties een weerslag op jouw gezondheid?
 • Ervaar jij de leerlingengroepen/studentengroepen/cursistengroepen als diverser?
 • Ervaar je op dit moment problemen in de omgang/communicatie met een leerling/student?
 • Ervaar je op dit moment problemen in de omgang/communicatie met een leerling/student?
 • Er zouden meer opvoeders in het onderwijs ingezet moeten worden om leraren te ondersteunen.
 • Er zouden meer opvoeders in het onderwijs ingezet moeten worden om leraren te ondersteunen.
 • Er zijn speciale vaardigheden die alleen leraren hebben. Welke van deze beheers jij?
 • Er zijn speciale vaardigheden die alleen leraren hebben. Welke van deze beheers jij?
 • Er zijn op onze school duidelijke afspraken over het delen van lesmateriaal onder collega’s.
 • Er zijn op onze school duidelijke afspraken over het delen van lesmateriaal onder collega’s.
 • Er wordt wel eens gezegd dat leraren moeilijk zelf stil kunnen zijn. Geldt dit ook voor jou?
 • Er wordt wel eens gezegd dat leraar/docent zijn een droomjob is. Maar vind jij dat ook?
 • Er was recent wat commotie rond het bezoek van de onderwijsinspectie in crisistijd. Stel, een bezoek van de inspectie wordt aangekondigd bij jou op school, wat is je eerste reactie?
 • Er was recent wat commotie rond het bezoek van de onderwijsinspectie in crisistijd. Stel, een bezoek van de inspectie wordt aangekondigd bij jou op school, wat is je eerste reactie?
 • Er staan te weinig mannen voor de klas.
 • Er staan te weinig mannen voor de klas.
 • Er is op dit moment veel discussie over de invulling van de kleurcodes op scholen. Maar wat denk jij? Wat is de beste situatie volgens jou voor scholen in regio’s waar het virus zwaar toeslaat?
 • Er is op dit moment veel discussie over de invulling van de kleurcodes op scholen. Maar wat denk jij? Wat is de beste situatie volgens jou voor scholen in regio’s waar het virus zwaar toeslaat?
 • Engels: Waar werd William Shakespeare geboren?
 • Engels: Waar werd William Shakespeare geboren?
 • Engels: Hoe spel je het Engelse woord voor “apart” correct?
 • Engels: Hoe spel je het Engelse woord voor “apart” correct?
 • Elke les eenmaal de slappe lach of nooit meer lachen tijdens de les?
 • EHBO: Wat doe je eerst wanneer vlak bij jou iemand onwel wordt?
 • EHBO: Wat doe je eerst wanneer vlak bij jou iemand onwel wordt?
 • Een verplicht aantal bijscholingen per jaar/periode is een goed idee voor het onderwijs.
 • Een verplicht aantal bijscholingen per jaar/periode is een goed idee voor het onderwijs.

Pagina's