• Graag willen we weten hoe de toestand is op je school:
 • Globaal genomen zijn de prestaties van mijn leerlingen de voorbije jaren...
 • Globaal genomen zijn de prestaties van mijn leerlingen de voorbije jaren...
 • Ging jij het voorbije jaar naar een onderwijsbeurs? (bv. SETT, SID-in, Tools4Schools ...)
 • Ging jij dit schooljaar al eens een uurtje op bezoek bij een collega in de klas (hospiteren)?
 • Ging jij (gemiddeld genomen) graag naar school als kind? (periode lager onderwijs)
 • Ging jij (gemiddeld genomen) graag naar school als jongere? (periode secundair onderwijs)
 • Ging je zelf ooit op Erasmus als student?
 • Ging je zelf ooit op Erasmus als student?
 • Ging je al eens op bezoek in scholen voor buitengewoon onderwijs?
 • Ging je al eens naar je werk op een dag dat je niet moest werken, puur uit automatisme?
 • Ging je al eens naar je werk op een dag dat je niet moest werken, puur uit automatisme?
 • Geven ouders wel eens aan dat een schooluitstap te duur is?
 • Geven op jouw school momenteel zorgleraren les?
 • Geven jouw leerlingen/studenten/cursisten een opmerking als je iets (opvallend) veranderd hebt aan jouw uiterlijk? (bv. kledij, kapsel …)
 • Geschiedenis: Wie wordt door historici beschouwd als de eerste keizer van het Romeinse grootrijk?
 • Geschiedenis: Wie wordt door historici beschouwd als de eerste keizer van het Romeinse grootrijk?
 • Geschiedenis: Welk politicus maakte het V-teken in de Tweede Wereldoorlog oorspronkelijk beroemd?
 • Geschiedenis: Welk politicus maakte het V-teken in de Tweede Wereldoorlog oorspronkelijk beroemd?
 • Geschiedenis: Wat was de eerste politieke partij in België?
 • Geschiedenis: Wat was de eerste politieke partij in België?
 • Geschiedenis: In de 5de eeuw v.C. vormde de Ekklèsia (de volksvergadering) de basis van de Atheense democratie. Waar werd die vergadering gehouden?
 • Geschiedenis: In de 5de eeuw v.C. vormde de Ekklèsia (de volksvergadering) de basis van de Atheense democratie. Waar werd die vergadering gehouden?
 • Gert Biesta beschreef drie taken van onderwijs. Er staat er hier dus eentje te veel. Welke?
 • Gert Biesta beschreef drie taken van onderwijs. Er staat er hier dus eentje te veel. Welke?
 • Gemiddeld gezien, hoe vaak toon je YouTube video's als onderdeel van je les(sen)?
 • Geeft jouw school nog afstandsonderwijs?
 • Geeft jouw school nog afstandsonderwijs?
 • Geeft jouw job jou het gevoel dat je iets kan bereiken?
 • Geef mij maar...
 • Geef mij maar...
 • Geef jij wel eens les over hoe leerlingen/studenten/cursisten hun gegevens kunnen beschermen?
 • Geef jij wel eens les over fake news, complottheorieën of propaganda?
 • Geef jij taken aan je leerlingen/studenten wanneer je ziek bent?
 • Geef jij taken aan je leerlingen/studenten wanneer je ziek bent?
 • Geef jij les over programmeren?
 • Geef jij dit schooljaar les aan leerlingen/studenten met specifieke onderwijsbehoeften?
 • Geef jij dit schooljaar les aan leerlingen/studenten met specifieke onderwijsbehoeften?
 • Geef je vanaf september les op verschillende scholen?
 • Geef je vanaf september les op verschillende scholen?
 • Geef je les?
 • Geef je les in...
 • Geef je les in de B-stroom en/of A-finaliteit (arbeidsmarktfinaliteit)?
 • Geef je graag online les?
 • Geef je graag online les?
 • Geef je dit semester minder of meer toetsen en taken dan vorig jaar in het eerste semester?
 • Geef je dit semester minder of meer toetsen en taken dan vorig jaar in het eerste semester?
 • Geef je dit schooljaar les aan een leerling/student/cursisten met een leerstoornis?
 • Geef je bijles/tutoring?
 • Geef je bijles/tutoring?
 • Geef je (nog steeds) les aan Oekraïense leerlingen/studenten/cursisten?
 • Gedurende mijn opleiding wordt/werd directe- of expliciete instructie afgeschilderd als...
 • Gebruikte jij al een escaperoom als werkvorm?
 • Gebruikte jij al een escaperoom als werkvorm?
 • Gebruikte je vandaag zelf je gsm in de les?
 • Gebruikte je vandaag zelf je gsm in de les?
 • Gebruikte je vandaag PowerPoint (of vergelijkbare presentatiesoftware) in één van je lessen?
 • Gebruikte je vandaag PowerPoint (of vergelijkbare presentatiesoftware) in één van je lessen?
 • Gebruikt jouw school naast de elektronische leeromgeving (bv. Smartschool) en e-mail nog een andere berichtenservice voor werkgerelateerde berichten? (bv. Whatsapp, e.d.)
 • Gebruikt de school waar je werkt duidelijke criteria bij het selecteren en aanwerven van teamleden?
 • Gebruiken leerlingen/studenten/cursisten hun laptop/tablet/chromebook tijdens evaluatiemomenten?
 • Gebruik jij wel eens muziek in een les die niet over muziek gaat?
 • Gebruik jij wel eens emoticons in communicatie met leerlingen/studenten/cursisten?
 • Gebruik jij wel eens een noise cancelling koptelefoon (of iets gelijkaardig) op school?
 • Gebruik jij wel eens een 'exit-ticket' om na te gaan of je doelen op het einde van de les bereikt zijn?
 • Gebruik jij wel eens artificiële intelligentie in jouw job?
 • Gebruik jij soms AI om mails te schrijven?
 • Gebruik jij podcasts of luisterverhalen in je lessen?
 • Gebruik jij momenteel een app (of andere digitale tool) voor klasmanagement?
 • Gebruik jij Engelstalige woorden in je communicatie met leerlingen/studenten/cursisten?
 • Gebruik jij emoji’s in geschreven communicatie?
 • Gebruik jij een methode voor wiskunde?
 • Gebruik jij een methode voor wiskunde?
 • Gebruik jij een belonings- en/of strafsysteem in de klas?
 • Gebruik jij een belonings- en/of strafsysteem in de klas?
 • Gebruik jij de corona-app (Coronalert)?
 • Gebruik jij de corona-app (Coronalert)?
 • Gebruik je soms podcasts in je les?
 • Gebruik je soms podcasts in je les?
 • Gebruik je sinds de corona lockdowns vaker digitale leermiddelen in je lessen?
 • Gebruik je praatkaartjes tijdens een groepswerk?
 • Gebruik je nu vaker digitale leermiddelen in je online leeractiviteit in vergelijking met de eerste lockdown? (vb. Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)
 • Gebruik je nu vaker digitale leermiddelen in je online leeractiviteit in vergelijking met de eerste lockdown? (vb. Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)
 • Gebruik je nu vaker digitale leermiddelen in de klas (live) vergeleken met voor corona? (vb. Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)
 • Gebruik je nu vaker digitale leermiddelen in de klas (live) vergeleken met voor corona? (vb. Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)
 • Gebruik je informatie op klasmuren als geheugensteun?
 • Gebaseerd op eerdere jaren, wanneer weet jij in grote lijnen hoe het volgende schooljaar er zal uitzien voor jou? (qua klassen, vakken, e.d.)
 • Gaven jullie ooit een taak waarvan de snelst ingediende (die de minimumdoelstellingen haalt) de hoogste score krijgt?
 • Gaf jij vandaag jouw klasdier of huisdier extra aandacht?
 • Gaf jij vandaag een attentie aan de directie?
 • Gaf jij een leerling/student/cursist vandaag een compliment?
 • Gaf jij deze week les over de betekenis van wapenstilstand?
 • Gaf jij al eens les in de buitenlucht?
 • Gaf jij al eens les in de buitenlucht?
 • Gaf jij al eens bloed?
 • Gaf je vandaag tijdens de les opmerkingen op het taalgebruik van leerlingen/studenten/cursisten?
 • Gaf je vandaag tegelijk les aan leerlingen in je klas en leerlingen thuis online?
 • Gaf je vandaag tegelijk les aan leerlingen in je klas en leerlingen thuis online?
 • Gaf je ooit al ziek les?
 • Gaf je ooit al ziek les?

Pagina's