Omgaan met verschillen

Hoe kunnen we spanningsvelden constructief benutten?

  • Is het samenwerkingsverband voor de actoren een plaats waar onderlinge verschillen, visies en interpretaties recht van bestaan hebben?
  • Zijn de partners gericht op “samenwerken vanuit verschil”: worden verschillen in invalshoeken en oplossingsrichtingen constructief benut om tot verdieping of vernieuwing te komen?
  • In welke mate worden ambiguïteit en onduidelijkheid over het thema of de context gezien als kans om nieuwe oplossingen of uitwegen te vinden

“Het is de vooronderstelling van homogeniteit, die ons problemen oplevert in het conflictverschijnsel. (…). Als je niet ‘homogeniteit’, maar ‘variëteit’ of ‘verschil’ veronderstelt, dan zie je hoe het juist de verschillen tussen mensen en hun opvattingen zijn, die leiden tot creatieve spanning en daarmee tot innovatieve oplossingen. Zolang de verschillen maar expliciet bespreekbaar blijven (…) .”

(Henk Van Dongen - Shirine Moerkerken)