• Heb jij zin om meer betrokken te zijn in het beleid van de school?
 • Heb jij zicht op wat aan bod komt in levensbeschouwelijke vakken?
 • Heb jij zelf ooit gespiekt op een test?
 • Heb jij zelf ooit gespiekt op een test?
 • Heb jij zelf ooit een leerkracht gehad die je bewonderde?
 • Heb jij zelf ooit een leerkracht gehad die je bewonderde?
 • Heb jij zelf in een jeugdbeweging gezeten?
 • Heb jij zelf als kind nog met die tijdschriften gewerkt in de klas?
 • Heb jij zelf al beroep gedaan op een vertrouwenspersoon op school?
 • Heb jij werkgerelateerde mails beantwoord tijdens de vakantie?
 • Heb jij wel eens last aan je oren door het geluidsvolume van leerlingen/studenten/cursisten?
 • Heb jij weet van leerlingen/studenten/cursisten die bewust geen smartphone gebruiken?
 • Heb jij voldoende 'know how' om met stress om te gaan?
 • Heb jij vandaag iemand "in de bloemetjes gezet" voor Dag van de leraar?
 • Heb jij vandaag een 1 april-grap uitgehaald met jouw leerlingen/studenten/cursisten?
 • Heb jij tijdens vakantieperiodes toegang tot je klas / het schoolgebouw?
 • Heb jij tijdens je job al talenten ontdekt waarvan je niet wist dat je ze had?
 • Heb jij parkeerplaats op het schooldomein?
 • Heb jij parkeerplaats op het schooldomein?
 • Heb jij op school ooit zelf te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag?
 • Heb jij op school een vertrouwenspersoon waarbij je (inter)persoonlijke kwesties kan aankaarten?
 • Heb jij op school een eigen postvak voor post die niet via e-mail komt?
 • Heb jij ooit overwogen om in Nederland les te gaan geven?
 • Heb jij ooit een zogenaamd "gap year" genomen?
 • Heb jij ooit ambitie gehad om in de politiek te gaan?
 • Heb jij na schooltijd even nood aan stilte?
 • Heb jij momenteel werkzekerheid?
 • Heb jij momenteel nood aan een digitale detox?
 • Heb jij momenteel een leerling/student/cursist in de klas die de lessen meevolgt vanop afstand?
 • Heb jij momenteel een 'geluksobject' dat je ergens in je klas bewaart om je op te vrolijken of om je positiever te voelen?
 • Heb jij leerlingen/studenten/cursisten die bijles volgen?
 • Heb jij last van uitstelgedrag wat betreft het nakijken/corrigeren van toetsen/examens of opstellen van dossiers?
 • Heb jij last van moeilijke leerlingen op school?
 • Heb jij last van moeilijke leerlingen op school?
 • Heb jij je lesgeven en/of handelen ooit al aangepast om niet bevooroordeeld te zijn tegenover leerlingen/studenten/cursisten?
 • Heb jij je in je huidige job al eens ziek gemeld om achterstallig werk in te (kunnen) halen?
 • Heb jij je huidige beroep (of studiekeuze voor onderwijs) al moeten verdedigen tegenover anderen?
 • Heb jij je Covid Safe Ticket al gebruikt in een schoolcontext?
 • Heb jij je al eens laten vangen door oplichters?
 • Heb jij inspraak over in welk jaar of welke jaren je les geeft?
 • Heb jij inspraak in het opstellen van lessenroosters?
 • Heb jij het voorbije semester al gebruik gemaakt van je lerarenkaart?
 • Heb jij een vaste zin om leerlingen/studenten/cursisten te verwelkomen in de klas?
 • Heb jij een vaste uitdrukking die je vaak gebruikt wanneer je lesgeeft?
 • Heb jij een vaste plaats in de leraarskamer/docentenruimte?
 • Heb jij een stopwoord wanneer je lesgeeft?
 • Heb jij een stopwoord wanneer je lesgeeft?
 • Heb jij een stopwoord wanneer je lesgeeft?
 • Heb jij een stopwoord wanneer je lesgeeft?
 • Heb jij een sollicitatiegesprek moeten doen voordat je begon op jouw huidige school?
 • Heb jij een oud-leerling/student/cursist als collega?
 • Heb jij een levensbeschouwelijke hoek in je klas?
 • Heb jij een leerling/student/cursist met een allergie in (één van) jouw klas(sen)?
 • Heb jij een laptop of computer van de school?
 • Heb jij een klok hangen in je klaslokaal?
 • Heb jij een e-mail gestuurd vandaag?
 • Heb jij een collega waarmee je goed bevriend bent?
 • Heb jij een blog, Facebookgroep ... van je klas?
 • Heb jij een account op Tik Tok?
 • Heb jij door de komst van digisprong de invulboeken losgelaten?
 • Heb jij deze week al spontaan een nieuwe collega aangesproken?
 • Heb jij deze week al spontaan een nieuwe collega aangesproken?
 • Heb jij de komende maanden een stagiair in de klas?
 • Heb jij de komende maanden een stagiair in de klas?
 • Heb jij dé droom al gehad deze vakantie?
 • Heb jij de Canon van Vlaanderen al gebruikt voor school?
 • Heb jij de ambitie om ooit directeur te worden?
 • Heb jij collega’s waarvan je zeker bent dat zij bevooroordeeld zijn tegenover hun leerlingen/studenten/cursisten?
 • Heb jij collega's wel eens horen lachen met slechte prestaties van leerlingen/studenten/cursisten?
 • Heb jij al zicht op hoe de komende week er voor jou uitziet?
 • Heb jij al zicht op hoe de komende week er voor jou uitziet?
 • Heb jij al gehoord van de term ‘TikTok-brein’?
 • Heb jij al eens te maken gehad met ouders die er een advocaat bij halen?
 • Heb jij al eens jouw collega's of leidinggevende(n) positief verbaasd?
 • Heb jij al eens jouw collega's of leidinggevende(n) negatief verbaasd?
 • Heb jij al eens een VR-bril uitgeprobeerd?
 • Heb jij al eens een politicus of politica uitgenodigd in je klas om over zijn/haar politieke partij te komen spreken?
 • Heb jij al eens een leerling/student/cursist afgezonderd omwille van moeilijk gedrag?
 • Heb jij al eens een bericht gestuurd naar een oud-leraar over het effect dat die op jou heeft gehad?
 • Heb jij al eens een bericht gekregen van een oud-leerling/student/cursist over het effect dat jij op deze leerling/student/cursist had?
 • Heb jij al een gesprek gevoerd met je leidinggevende over jouw takenpakket het komende schooljaar?
 • Heb jij al ChatGTP of een gelijkaardige AI-tool uitgeprobeerd?
 • Heb jij al bewust boeken/filmfragmenten/… gecensureerd voor jouw leerlingen/studenten/cursisten?
 • Heb jij aandacht voor reclamewijsheid bij je leerlingen/studenten/cursisten?
 • Heb jij aandacht voor het gewicht van de boekentas van je leerlingen/studenten/cursisten?
 • Heb je zelf kinderen?
 • Heb je zelf een permanente tattoo?
 • Heb je zelf een leerstoornis? (ADHD-ADD-ASS-Dyslexie-...)
 • Heb je zelf een leerstoornis? (ADHD-ADD-ASS-Dyslexie-...)
 • Heb je zelf al onderzoek gedaan met betrekking tot onderwijsgerelateerde zaken?
 • Heb je zelf al leerlingen/studenten/cursisten gehad waarbij je misbruik thuis vermoedde (of waarbij je het wist)?
 • Heb je zelf al in quarantaine gezeten dit schooljaar?
 • Heb je zelf al in quarantaine gezeten dit schooljaar?
 • Heb je zelf al corona gehad?
 • Heb je zelf al corona gehad?
 • Heb je zelf al corona gehad?
 • Heb je wel eens snoepgoed uitgedeeld aan leerlingen/studenten/cursisten als een beloning voor hun werk?
 • Heb je wel eens ruzie gehad met een collega?
 • Heb je wel eens een (inmiddels) Bekende Vlaming als leerling/student/cursist gehad?
 • Heb je wel eens bij (een van) je eigen ouders in de klas gezeten?

Pagina's