• Hoe vaak maak jij tijdens een fysieke les op school gebruik van digitale leermiddelen (zoals Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)?
 • Hoe vaak maak jij moppen/grappen tijdens de lessen?
 • Hoe vaak maak je een vakinhoudelijk(e) fout(je) tijdens de les?
 • Hoe vaak maak je een vakinhoudelijk(e) fout(je) tijdens de les?
 • Hoe vaak maak je als leraar gebruik van eigen lesmateriaal, al dan niet samen met een aangekocht handboek?
 • Hoe vaak maak je als leraar gebruik van eigen lesmateriaal, al dan niet samen met een aangekocht handboek?
 • Hoe vaak luister je zelf naar audioboeken in jouw vrije tijd?
 • Hoe vaak luister je naar, observeer je de meningen van leerlingen en hou je hier rekening mee?
 • Hoe vaak luister je naar, observeer je de meningen van leerlingen en hou je hier rekening mee?
 • Hoe vaak loop je neuriënd/fluitend/zingend door de school?
 • Hoe vaak leg jij je les stil omwille van storend gedrag bij leerlingen/studenten/cursisten? (gemiddeld)
 • Hoe vaak lees jij voor in jouw klas?
 • Hoe vaak lees jij voor in jouw klas?
 • Hoe vaak laat jij je leerlingen zelf leerdoelen formuleren?
 • Hoe vaak laat jij je leerlingen zelf leerdoelen formuleren?
 • Hoe vaak laat jij een pakje bezorgen voor je werk? (gemiddeld genomen)
 • Hoe vaak laat je jouw leerlingen/studenten/cursisten notities nemen in een schrift/cursusblok?
 • Hoe vaak krijg jij ondersteuning van een kinderbegeleider in de klas?
 • Hoe vaak krijg jij ondersteuning van een kinderbegeleider in de klas?
 • Hoe vaak kreeg jij vandaag een compliment van een collega?
 • Hoe vaak koop je met eigen middelen materiaal dat je gebruikt voor je lesactiviteiten?
 • Hoe vaak koop je met eigen middelen materiaal dat je gebruikt voor je lesactiviteiten?
 • Hoe vaak komt de gedachte om ontslag te nemen bij jou op?
 • Hoe vaak kom jij in contact met het CLB?
 • Hoe vaak kom je neuriënd/fluitend/zingend het leslokaal binnen?
 • Hoe vaak kom je neuriënd/fluitend/zingend het leslokaal binnen?
 • Hoe vaak kom je neuriënd/fluitend/zingend het leslokaal binnen?
 • Hoe vaak kom je in onverwachte hilarische situaties op school waarbij je hard moet lachen?
 • Hoe vaak kijk jij, tegen je interesse in, naar (tv-)programma’s om te kunnen meepraten met leerlingen/studenten/cursisten?
 • Hoe vaak houd jij een klasgesprek met je leerlingen/studenten/cursisten dat niet over de leerstof gaat?
 • Hoe vaak hoor jij op jouw school uitspraken als bijvoorbeeld 'die leerling/student/cursist wil niet', 'die kan het gewoon niet' of 'die klas mist elke motivatie'?
 • Hoe vaak hebben alle kleuters bij jullie op school op dezelfde momenten speeltijd?
 • Hoe vaak heb jij individuele gesprekken met je leerlingen/studenten/cursisten?
 • Hoe vaak heb jij het gevoel dat je jouw leerlingen/studenten/cursisten goed kan coachen?
 • Hoe vaak heb jij (gemiddeld) een functioneringsgesprek met je directie?
 • Hoe vaak heb jij (gemiddeld) een functioneringsgesprek met je directie?
 • Hoe vaak heb je vrijdag moeten zeggen aan je leerlingen om hun mondmasker goed op te zetten?
 • Hoe vaak heb je het gevoel dat je met je werk een positieve invloed hebt op het leven van een leerling/student/cursist?
 • Hoe vaak heb je dit schooljaar al gebruik gemaakt van gezelschapsspelletjes in de klas?
 • Hoe vaak heb je als leraar last van het 'imposter syndrome'?
 • Hoe vaak heb je als leraar last van het 'imposter syndrome'?
 • Hoe vaak geef jij samen met een andere leerkracht les in dezelfde klas? (gemiddeld)
 • Hoe vaak geef jij samen met een andere leerkracht les in dezelfde klas? (gemiddeld)
 • Hoe vaak geef jij je leerlingen/studenten een knuffel?
 • Hoe vaak geef jij je leerlingen/studenten een knuffel?
 • Hoe vaak geef jij je kleuters onbeperkte keuze uit de activiteiten in de klas?
 • Hoe vaak geef je vakinhoud waar je tijdens je (leraren)opleiding NIET mee in aanraking bent geweest?
 • Hoe vaak geef je vakinhoud waar je tijdens je (leraren)opleiding NIET mee in aanraking bent geweest?
 • Hoe vaak geef je les aan de hand van een PowerPoint-presentatie?
 • Hoe vaak geef je jouw leerlingen/studenten/cursisten een digitale toets of test (formatief of summatief)?
 • Hoe vaak gebruik jij levensbeschouwelijke verhalen in de klas?
 • Hoe vaak gebruik jij je lerarenkaart?
 • Hoe vaak gebruik jij je lerarenkaart?
 • Hoe vaak gebruik jij een muziekinstrument in je klas?
 • Hoe vaak gebruik jij een muziekinstrument in je klas?
 • Hoe vaak gebruik jij 'modelling' in je lessen?
 • Hoe vaak gebruik je een audioboek in de les?
 • Hoe vaak gebruik je de omgeving van je school in je lessen?
 • Hoe vaak gaf jij vandaag een compliment aan een collega?
 • Hoe vaak ervaar jij storend gedrag bij de kleuters in jouw klas?
 • Hoe vaak ervaar jij storend gedrag bij de kleuters in jouw klas?
 • Hoe vaak ervaar jij storend gedrag bij de kleuters in jouw klas?
 • Hoe vaak ervaar je stress door school?
 • Hoe vaak ervaar je stress door leerlingen/studenten/cursisten?
 • Hoe vaak ervaar je stress bij jouw leerlingen/studenten/cursisten?
 • Hoe vaak ervaar je het lesgeven met een mondmasker als hinderlijk?
 • Hoe vaak ervaar je het lesgeven met een mondmasker als hinderlijk?
 • Hoe vaak eet jij je lunch alleen op op school?
 • Hoe vaak doe jij aan talensensibilisering?
 • Hoe vaak doe jij aan talensensibilisering?
 • Hoe vaak denk jij na over UDL (= Universal Design for Learning) bij het uitwerken van je lessen?
 • Hoe vaak bouw je in je lessen een keuzemogelijkheid in voor jouw leerlingen/studenten/cursisten?
 • Hoe vaak bieden jullie gescheiden ouders aan om apart van elkaar ouderavonden te bezoeken?
 • Hoe vaak bied jij je leerlingen/studenten verschillende mogelijkheden aan om leerstof te verwerken?
 • Hoe vaak bied jij je leerlingen/studenten verschillende mogelijkheden aan om leerstof te verwerken?
 • Hoe vaak bied jij een verwerkingsactiviteit aan na het voorlezen van een boek?
 • Hoe vaak bied jij een verwerkingsactiviteit aan na het voorlezen van een boek?
 • Hoe vaak bied jij anderstalige boeken aan in je klas?
 • Hoe vaak bezoek je de Facebook-pagina van je school?
 • Hoe vaak besteed jij bij het kiezen van boeken voor in je klas bewust aandacht aan het doorbreken van genderstereotypen?
 • Hoe vaak ben jij al verkouden/ziek geweest sinds je terug voor de klas staat?
 • Hoe vaak ben jij al verkouden/ziek geweest sinds je terug voor de klas staat?
 • Hoe vaak bekijk jij de resultaten in deze app na het beantwoorden van de vragen?
 • Hoe vaak bekijk je nog je jaarplanning nadat die is opgesteld?
 • Hoe vaak bekijk je nog je jaarplanning nadat die is opgesteld?
 • Hoe vaak beantwoord je een vraag van een leerling/student met een nieuwe vraag?
 • Hoe vaak beantwoord je een vraag van een leerling/student met een nieuwe vraag?
 • Hoe vaak (gemiddeld) laat jij de kleuters rechtstaand aan iets werken in plaats van zittend?
 • Hoe vaak organiseert de school oudercontacten voor de leerlingen aan wie jij les geeft?
 • Hoe vaak organiseert de school oudercontacten voor de leerlingen aan wie jij les geeft?
 • Hoe trek jij de aandacht van leerlingen/studenten/cursisten wanneer je een instructie geeft?
 • Hoe tevreden ben jij met het taalbeleid van jouw school?
 • Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid variatie in je werk op dit moment?
 • Hoe tevreden ben je met de vrijheid die je hebt om je eigen manier van lesgeven te kiezen/vorm te geven?
 • Hoe tevreden ben je met de vrijheid die je hebt om je eigen manier van lesgeven te kiezen/vorm te geven?
 • Hoe tel jij punten op na het verbeteren?
 • Hoe streng ben jij op het gebied van gedrag en orde tijdens je lessen?
 • Hoe stonden de banken tijdens het laatste lesuur dat je gaf vandaag?
 • Hoe stonden de banken tijdens het laatste lesuur dat je gaf vandaag?
 • Hoe staat u tegenover zij-instromers in het onderwijs?

Pagina's