• Hoe was de temperatuur in jouw klaslokaal vandaag?
 • Hoe was de temperatuur in het lokaal tijdens je laatste les vandaag?
 • Hoe was de temperatuur in het lokaal tijdens je laatste les vandaag?
 • Hoe was de temperatuur in het lokaal tijdens je laatste les vandaag?
 • Hoe was de opvangsituatie vandaag bij jullie op school?
 • Hoe waarschijnlijk is het dat je je school verlaat aan het einde van dit schooljaar?
 • Hoe vul jij je middagpauze meestal in?
 • Hoe vul jij je afstandslessen in?
 • Hoe vul jij je afstandslessen in?
 • Hoe voelde de meerderheid van je leerlingen/studenten zich vandaag over terug naar school?
 • Hoe voelde de meerderheid van je leerlingen/studenten zich vandaag over terug naar school?
 • Hoe voelde de meerderheid van je leerlingen zich vandaag over terug naar school gaan?
 • Hoe voelde de meerderheid van je leerlingen zich vandaag over terug naar school gaan?
 • Hoe voel jij je bij de verstrengde maatregelen?
 • Hoe voel jij je bij de verstrengde maatregelen?
 • Hoe voel je je op dit moment over je werk?
 • Hoe visualiseer jij het vaakst de leerinhoud van je les?
 • Hoe vier jij oudejaar?
 • Hoe vier jij je verjaardag op het werk?
 • Hoe vier je oudejaar?
 • Hoe vier je oudejaar?
 • Hoe vier je kerst?
 • Hoe vier je kerst?
 • Hoe verliep de eerste week na de vakantie?
 • Hoe verdeel jij de groepen bij groepswerk?
 • Hoe verandert de invloed van nature of erfelijkheid naarmate je ouder wordt?
 • Hoe verandert de invloed van nature of erfelijkheid naarmate je ouder wordt?
 • Hoe veranderingsbereid ben jij (nog) als het aankomt op onderwijs?
 • Hoe ver op voorhand plan jij je lessen/opdrachten in?
 • Hoe ver ligt jouw school van het dichtstbijzijnde bos? Mijn school ligt ...
 • Hoe veilig voel jij je op school? (gemiddeld genomen)
 • Hoe veilig is de verkeerssituatie rond jouw school?
 • Hoe veilig is de digitale schoolomgeving volgens jou? (schaal 1-5)
 • Hoe vaak zou je een oudercontact willen organiseren?
 • Hoe vaak zou je een oudercontact willen organiseren?
 • Hoe vaak zorgt Teacher Tapp voor gesprekken over educatieve thema’s in de leraarskamer/docentenruimte (tussen u en uw collega’s)?
 • Hoe vaak zorgt Teacher Tapp voor gesprekken over educatieve thema’s in de leraarskamer/docentenruimte (tussen u en uw collega’s)?
 • Hoe vaak zorg je ervoor dat leerlingen/studenten/cursisten tijdens jouw les informele gesprekken kunnen voeren?
 • Hoe vaak zit jij met je GSM op het toilet?
 • Hoe vaak zit jij met een kleuterliedje in je hoofd?
 • Hoe vaak zit jij met een kleuterliedje in je hoofd?
 • Hoe vaak zijn er conflicten in jouw klas(sen)?
 • Hoe vaak wordt er op jouw school een personeelsvergadering georganiseerd?
 • Hoe vaak wordt er een teamdag georganiseerd bij jou op school?
 • Hoe vaak wordt er een teamdag georganiseerd bij jou op school?
 • Hoe vaak word je geconfronteerd met dubbele verificatie bij het aanmelden op je account?
 • Hoe vaak wijk je af van een lesplan of lesvoorbereiding om te reageren op of mee te gaan in de gedachtegang of interesses van leerlingen/studenten/cursisten?
 • Hoe vaak werkte je dit schooljaar al rond een mediawijs onderwerp tijdens jouw lessen? (bv. cyberpesten, phishing, games ...)
 • Hoe vaak werkte je dit schooljaar al rond een mediawijs onderwerp tijdens jouw lessen? (bv. cyberpesten, phishing, games ...)
 • Hoe vaak werk jij themaloos?
 • Hoe vaak werk jij themaloos?
 • Hoe vaak werk jij met werkblaadjes in je kleuterklas?
 • Hoe vaak werk jij met werkblaadjes in je kleuterklas?
 • Hoe vaak werk jij een thema uit samen met je leerlingen?
 • Hoe vaak werk jij een thema uit samen met de kleuters?
 • Hoe vaak werk je bij een teken- of schilderactiviteit met een voorbeeldprent?
 • Hoe vaak werk je bij een teken- of schilderactiviteit met een voorbeeldprent?
 • Hoe vaak werk je aan leren leren?
 • Hoe vaak werk je aan leren leren?
 • Hoe vaak vragen je collega’s jouw mening?
 • Hoe vaak vragen je collega’s jouw mening over privé-aangelegenheden?
 • Hoe vaak vraag jij feedback aan ouders over je oudercontact?
 • Hoe vaak vraag jij collega’s op jouw school om advies over onderwijsgerelateerde zaken?
 • Hoe vaak vraag jij collega’s op jouw school om advies over onderwijsgerelateerde zaken?
 • Hoe vaak vraag je feedback aan collega’s?
 • Hoe vaak vraag je feedback aan collega’s?
 • Hoe vaak voelde je je gedurende de voorbije 4 weken down of triest?
 • Hoe vaak voelde je je gedurende de voorbije 4 weken down of triest?
 • Hoe vaak verlucht jij je klaslokaal?
 • Hoe vaak verbied jij studenten/cursisten om hun laptop te gebruiken in de les?
 • Hoe vaak stellen leerlingen/studenten/cursisten vragen aan jou die niks te maken hebben met het lesonderwerp?
 • Hoe vaak staat er lekkers op tafel in de leraarskamer/docentenruimte?
 • Hoe vaak staan de ramen in je klas open?
 • Hoe vaak staan de ramen in je klas open?
 • Hoe vaak sta je stil bij het welbevinden van leerlingen/studenten/cursisten tijdens je lessen?
 • Hoe vaak sta je onvoorbereid voor de klas?
 • Hoe vaak sta je onvoorbereid voor de klas?
 • Hoe vaak spreek je Algemeen Nederlands (AN) tijdens het lesgeven?
 • Hoe vaak sport je?
 • Hoe vaak sport je?
 • Hoe vaak speel jij mee met je kleuters?
 • Hoe vaak speel jij mee met je kleuters?
 • Hoe vaak schreef jij deze week 2023 in plaats van 2024?
 • Hoe vaak reflecteer jij samen met de kleuters over hun spel in de hoeken?
 • Hoe vaak probeer je een klas te bezoeken?
 • Hoe vaak print je thuis iets af dat je nodig hebt voor je lessen?
 • Hoe vaak praat jij met jouw leerlingen/studenten/cursisten over mentale gezondheid? (gemiddeld)
 • Hoe vaak per schooljaar maken je leerlingen/studenten/cursisten een werkstuk/opdracht/tentamen/toets waarvan het resultaat meetelt op het rapport? (gemiddeld)
 • Hoe vaak per dag krijg jij gemiddeld een compliment van een leerling/student/cursist?
 • Hoe vaak organiseer jij activiteiten in de klas die met meertaligheid te maken hebben?
 • Hoe vaak onderbreek je je les om zelf naar het toilet te gaan?
 • Hoe vaak onderbreek je je les om zelf naar het toilet te gaan?
 • Hoe vaak observeer jij lessen van andere leraren? (gemiddeld)
 • Hoe vaak observeer jij lessen van andere leraren? (gemiddeld)
 • Hoe vaak observeer je jouw leerlingen/studenten/cursisten in een les die jij niet geeft?
 • Hoe vaak neem jij deel aan besprekingen over de leervorderingen van specifieke kinderen/leerlingen/studenten?
 • Hoe vaak neem jij deel aan besprekingen over de leervorderingen van specifieke kinderen/leerlingen/studenten?
 • Hoe vaak moet jij (gemiddeld genomen) jouw instructies herhalen voor de leerlingen/studenten/cursisten?
 • Hoe vaak moet je je inhouden om je gedacht te zeggen tegen een leerling/student/cursist?
 • Hoe vaak maak jij tijdens een fysieke les op school gebruik van digitale leermiddelen (zoals Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)?

Pagina's