• Zijn er bij jullie op school in de eerste graad examens voor vreemde talen (Frans en Engels) ?
 • Zijn er bij jou op school stappenplannen voorhanden die jou helpen met de meest courante ICT-tools die je nodig hebt?
 • Zijn er bij jou op school regels rond wanneer je wel of niet bereikbaar moet zijn voor het werk?
 • Zijn er bij jou op school Oekraïense leerkrachten die het team komen versterken?
 • Zijn er bij jou op school luchtreinigers aanwezig?
 • Zijn er bij jou op school afspraken over het gebruik en misbruik van AI-tools in onderwijstaken?
 • Zijn er bij jou in het lokaal planten aanwezig?
 • Zijn er bij ??jou op school voor de leraren kledingvoorschriften? (bv. over het al of niet dragen van korte broeken, spaghettibandjes, rokken met een bepaalde lengte, enz.)
 • Zijn er bepaalde onderwerpen of thema’s uit je leerplan of de eindtermen die je niet behandelt of minder behandelt uit schrik voor negatieve reacties van leerlingen en/of ouders.
 • Zijn er bepaalde onderwerpen of thema’s uit je leerplan of de eindtermen die je niet behandelt of minder behandelt uit schrik voor negatieve reacties van leerlingen en/of ouders.
 • Zijn er aparte toiletten in het gebouw waar je werkt voor studenten/leerlingen/cursisten enerzijds en personeel anderzijds?
 • Zijn de nieuwe eindtermen volgens jou haalbaar?
 • Zijn de meeste van je leerlingen/studenten geneigd je te bedanken als ze je les/klas verlaten?
 • Zijn de meeste van je leerlingen/studenten geneigd je te bedanken als ze je les/klas verlaten?
 • Zijn bij jullie op school al Corona-sneltests voorhanden?
 • Zijn bij jullie op school al Corona-sneltests voorhanden?
 • Zijn alle open posities bij jullie op school al ingevuld voor het nieuwe schooljaar?
 • Zijn alle open posities bij jullie op school al ingevuld voor het nieuwe schooljaar?
 • Zijn al je handboeken op tijd geleverd voor de lessen?
 • Zie jij voor jezelf kansen om door te groeien binnen je school?
 • Zie jij voor jezelf kansen om door te groeien binnen je school?
 • Zie jij toch graag ALLE tips, ook al zijn ze NIET bedoeld voor jouw onderwijsniveau of jouw domein?
 • Zie jij toch graag ALLE tips, ook al zijn ze NIET bedoeld voor jouw onderwijsniveau of jouw domein?
 • Zie jij in de handboeken die je gebruikt veel genderstereotype beelden?
 • Zie je opvallend meer verschillen tussen de leerprestaties van je leerlingen (onderling) dit jaar?
 • Zie je opvallend meer verschillen tussen de leerprestaties van je leerlingen (onderling) dit jaar?
 • Zie je het zitten om collega's bij jou in je klas toe te laten om je les te observeren?
 • Zie je het zitten om collega's bij jou in je klas toe te laten om je les te observeren?
 • Zie je bij je leerlingen vriendschappen tussen kinderen van verschillende nationaliteiten?
 • Zie je bij je leerlingen vriendschappen tussen kinderen van verschillende nationaliteiten?
 • Zet jij je wekker in de vakantie?
 • Zet het lerarentekort je ertoe aan mensen in je omgeving aan te sporen leraar te worden?
 • Zelf kinderen hebben, speelt in je voordeel bij het uitvoeren van je job als lesgever.
 • Zelf kinderen hebben, speelt in je voordeel bij het uitvoeren van je job als lesgever.
 • Zeg je op een feestje dat je leerkracht bent?
 • Zeg je op een feestje dat je leerkracht bent?
 • Zat er dit schooljaar al een individuele leerling/student uit jouw klas in quarantaine?
 • Zat er dit schooljaar al een individuele leerling/student uit jouw klas in quarantaine?
 • Zal het beroep van de leraar in de toekomst veel of weinig verschillen met dat van de leraar van vandaag?
 • Zal de leraar in de toekomst vooral gekoppeld zijn aan een klas of flexibel ingezet worden in de school?
 • Zal de leraar in de toekomst meer vertrouwen krijgen of net meer gecontroleerd worden?
 • Zal de leraar in de toekomst meer online of net meer fysiek aan het werk zijn?
 • Zal de leraar in de toekomst meer of minder werkdruk ervaren?
 • Zal de leraar in de toekomst meer of minder tijd moeten besteden aan administratie?
 • Zal de leraar in de toekomst meer of minder samenwerken met externen?
 • Zal de leraar in de toekomst meer of minder rekening moeten houden met de stem van de ouder(s)?
 • Zal de leraar in de toekomst meer of minder gerespecteerd worden?
 • Zal de leraar in de toekomst eerder leerkrachtgestuurd of leerlinggestuurd werken?
 • Zal de leraar in de toekomst eerder inzetten op opvoeden of op kennisoverdracht?
 • Zal de leraar in de toekomst eerder een gevarieerde of vlakke loopbaan kennen?
 • Zal de leraar in de toekomst een vakspecialist zijn of eerder werken vanuit een brede kennisbasis?
 • Zag je deze week collega's met korte broek?
 • Zag je deze week collega's met korte broek?
 • Zag je deze week al leerlingen met korte broek?
 • Zag je deze week al leerlingen met korte broek?
 • Zag je collega’s die je graag zag blijven op school (toch) je school verlaten dit schooljaar?
 • Zag je al een collega wenen sinds het begin van het schooljaar?
 • Zag je al een collega wenen sinds het begin van het schooljaar?
 • Wordt woensdag je allereerste schooldag als leraar?
 • Wordt woensdag je allereerste schooldag als leraar?
 • Wordt jouw lesgeven soms geïnspireerd door poëzie?
 • Wordt er op jouw school met een vlinderleraar gewerkt?
 • Wordt er op jouw school extra aandacht besteed om veilig om te gaan met het apenpokkenvirus?
 • Wordt er op jouw school aan teamzorg gedaan?
 • Wordt er op 9 november gestaakt bij jou op school?
 • Wordt er gepest in jouw klas(sen) of groep(en)?
 • Wordt er gepest in jouw klas(sen) of groep(en)?
 • Wordt er bij jou ruimte vrijgemaakt om over seksualiteit te praten in de klas?
 • Worden op jouw school acties ondernomen om startende leraren aan boord te houden?
 • Worden op jouw school acties ondernomen om startende leraren aan boord te houden?
 • Worden LIO's op jouw school voldoende opgevangen?
 • Worden er nog mondmaskers gedragen bij jou op school?
 • Worden er in jullie school kwetsbare leerlingen opgevangen tijdens de afkoelingsweek?
 • Worden er in jullie school kwetsbare leerlingen opgevangen tijdens de afkoelingsweek?
 • Worden er bij jullie op school volgkaarten gebruikt om de leer- of leefhouding te monitoren?
 • Worden er bij jullie op school volgkaarten gebruikt om de leer- of leefhouding te monitoren?
 • Worden er bij jullie op of rond school soms knalbommen gebruikt door leerlingen/studenten/cursisten?
 • Word jij onrustig op het werk wanneer je een paar uur zonder gsm doorbrengt?
 • Word jij in je jobinhoud voldoende ingezet op je talenten?
 • Word je betrokken bij de aanwerving van een nieuwe (vak-)collega?
 • Word je betrokken bij de aanwerving van een nieuwe (vak-)collega?
 • Woensdag-werkplezier: Hoeveel werkplezier ervaar je momenteel?
 • Wist je dat je zelf als gebruiker van de app ook vragen en tips kan insturen via onze website www.deleraardenkt.be?
 • Wist je dat je zelf als gebruiker van de app ook vragen en tips kan insturen via onze website www.deleraardenkt.be?
 • Wist je dat je via de instellingen van de app kan klikken op ‘Contacteer ons’ om een vraag te suggereren?
 • Wiskunde: Wat is een ander woord voor de schuine zijde van een rechthoekige driehoek?
 • Wiskunde: Wat is een ander woord voor de schuine zijde van een rechthoekige driehoek?
 • Wil je terug naar voltijds afstandsonderwijs?
 • Wil je terug naar voltijds afstandsonderwijs?
 • Wil je meer of minder cultuur op school?
 • Wil je meer of minder cultuur op school?
 • Wie zong “We learned more from a 3-minute record, baby, than we ever learned in school”?
 • Wie zit de Commissie voor Onderwijs voor in het Vlaamse parlement?
 • Wie zit de commissie onderwijs voor in het Vlaamse parlement?
 • Wie zit de commissie onderwijs voor in het Vlaamse parlement?
 • Wie zijn de vrijwilligers die bij jou op school meegaan op uitstap?
 • Wie was het voorbije schooljaar de voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel?
 • Wie was het voorbije schooljaar de voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel?
 • Wie was het voorbije schooljaar de voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel?
 • Wie was de geestelijke vader van “Suske en Wiske”?

Pagina's