• Zijn er op jouw school voldoende werkplekken voor leraren?
 • Zijn er op jouw school regels over de zichtbaarheid van tatoeages bij leerlingen/studenten/cursisten?
 • Zijn er op jouw school ook leerlingen die in het eerste semester minder examens hebben door het lerarentekort?
 • Zijn er op jouw school mogelijkheden om de directeur feedback te geven over zijn/haar functioneren?
 • Zijn er op jouw school meer leerlingen blijven zitten in de derde kleuterklas in vergelijking met vorige schooljaren?
 • Zijn er op jouw school afspraken met de leerlingen/studenten/cursisten over het gebruik van AI?
 • Zijn er op jouw school afspraken met de collega's over het gebruik van AI?
 • Zijn er op jouw school acties om overmatig gebruik van plastiek tegen te gaan?
 • Zijn er op je school al ooit problemen geweest door hackers of een cyberaanval?
 • Zijn er op je school afspraken over e-mails sturen (buiten de kantooruren)?
 • Zijn er op je school afspraken over e-mails sturen (buiten de kantooruren)?
 • Zijn er op dit moment bij jullie op school genderneutrale toiletten?
 • Zijn er onder collega's ongeschreven regels op jouw school? (Bv. over kledij, omgang met elkaar, plaatsen in de leraarskamer ...)
 • Zijn er medewerkers op jouw school die nog steeds niet werken of minder uren werken vanwege long covid?
 • Zijn er leerlingen/studenten/cursisten in jouw klas(sen) die geen vlees eten?
 • Zijn er leerlingen/studenten/cursisten in jouw klas die zichzelf anders identificeren dan jongen/man of meisje/vrouw?
 • Zijn er leerlingen/studenten/cursisten in je klas(sen) die dit schooljaar al in aanraking kwamen met cyberpesten?
 • Zijn er leerlingen in je klas(sen) die afwezig zijn omdat ze op reis zijn gegaan?
 • Zijn er leerlingen in je klas(sen) die afwezig zijn omdat ze op reis zijn gegaan?
 • Zijn er in jouw school afspraken over de kledij van het schoolteam?
 • Zijn er expliciete regels bij jou op school over eten/drinken tijdens de les?
 • Zijn er door corona gewijzigde afspraken voor de lunch?
 • Zijn er dit schooljaar op je school verbouwingen geweest?
 • Zijn er dit schooljaar op je school verbouwingen geweest?
 • Zijn er dit schooljaar klasgroepen waar je niet graag les aan zou geven, zelfs in die mate dat je liever zou thuisblijven dan er les aan te geven?
 • Zijn er dit schooljaar al pedagogische studiedagen of facultatieve vrije dagen achter de rug op je school?
 • Zijn er dieren aanwezig bij jou op school?
 • Zijn er collega’s naar wie je opkijkt?
 • Zijn er collega’s naar wie je opkijkt?
 • Zijn er collega's in jouw team waarmee je absoluut niet (meer) wil samenwerken?
 • Zijn er bij ​​jou op school voor de leraren kledingvoorschriften? (bv. over het al of niet dragen van korte broeken, spaghettibandjes, rokken met een bepaalde lengte, enz.)
 • Zijn er bij jullie op school in de eerste graad examens voor vreemde talen (Frans en Engels) ?
 • Zijn er bij jullie op school in de eerste graad examens voor vreemde talen (Frans en Engels) ?
 • Zijn er bij jou op school stappenplannen voorhanden die jou helpen met de meest courante ICT-tools die je nodig hebt?
 • Zijn er bij jou op school regels rond wanneer je wel of niet bereikbaar moet zijn voor het werk?
 • Zijn er bij jou op school Oekraïense leerkrachten die het team komen versterken?
 • Zijn er bij jou op school luchtreinigers aanwezig?
 • Zijn er bij jou op school afspraken over het gebruik en misbruik van AI-tools in onderwijstaken?
 • Zijn er bij jou leerlingen/studenten/cursisten die langer dan een uur onderweg zijn naar school?
 • Zijn er bij jou in het lokaal planten aanwezig?
 • Zijn er bij ??jou op school voor de leraren kledingvoorschriften? (bv. over het al of niet dragen van korte broeken, spaghettibandjes, rokken met een bepaalde lengte, enz.)
 • Zijn er besparingen in jouw lerarenopleiding?
 • Zijn er bepaalde onderwerpen of thema’s uit je leerplan of de eindtermen die je niet behandelt of minder behandelt uit schrik voor negatieve reacties van leerlingen en/of ouders.
 • Zijn er bepaalde onderwerpen of thema’s uit je leerplan of de eindtermen die je niet behandelt of minder behandelt uit schrik voor negatieve reacties van leerlingen en/of ouders.
 • Zijn er aparte toiletten in het gebouw waar je werkt voor studenten/leerlingen/cursisten enerzijds en personeel anderzijds?
 • Zijn de uitgangspunten van het pedagogisch project van jouw school zichtbaar op de werkvloer?
 • Zijn de nieuwe eindtermen volgens jou haalbaar?
 • Zijn de meeste van je leerlingen/studenten geneigd je te bedanken als ze je les/klas verlaten?
 • Zijn de meeste van je leerlingen/studenten geneigd je te bedanken als ze je les/klas verlaten?
 • Zijn bij jullie op school al Corona-sneltests voorhanden?
 • Zijn bij jullie op school al Corona-sneltests voorhanden?
 • Zijn alle open posities bij jullie op school al ingevuld voor het nieuwe schooljaar?
 • Zijn alle open posities bij jullie op school al ingevuld voor het nieuwe schooljaar?
 • Zijn al je handboeken op tijd geleverd voor de lessen?
 • Zie jij vooral voor- of nadelen aan het concept van 'zittenblijven'?
 • Zie jij voor jezelf kansen om door te groeien binnen je school?
 • Zie jij voor jezelf kansen om door te groeien binnen je school?
 • Zie jij toch graag ALLE tips, ook al zijn ze NIET bedoeld voor jouw onderwijsniveau of jouw domein?
 • Zie jij toch graag ALLE tips, ook al zijn ze NIET bedoeld voor jouw onderwijsniveau of jouw domein?
 • Zie jij in de handboeken die je gebruikt veel genderstereotype beelden?
 • Zie je opvallend meer verschillen tussen de leerprestaties van je leerlingen (onderling) dit jaar?
 • Zie je opvallend meer verschillen tussen de leerprestaties van je leerlingen (onderling) dit jaar?
 • Zie je het zitten om collega's bij jou in je klas toe te laten om je les te observeren?
 • Zie je het zitten om collega's bij jou in je klas toe te laten om je les te observeren?
 • Zie je bij je leerlingen vriendschappen tussen kinderen van verschillende nationaliteiten?
 • Zie je bij je leerlingen vriendschappen tussen kinderen van verschillende nationaliteiten?
 • Zet jij je wekker in de vakantie?
 • Zet jij je wekker deze vakantie?
 • Zet het lerarentekort je ertoe aan mensen in je omgeving aan te sporen leraar te worden?
 • Zelf kinderen hebben, speelt in je voordeel bij het uitvoeren van je job als lesgever.
 • Zelf kinderen hebben, speelt in je voordeel bij het uitvoeren van je job als lesgever.
 • Zeg je vaker tegen leerlingen/studenten/cursisten waarmee ze moeten stoppen, of geef je vaker aan wat je van hen verwacht?
 • Zeg je op een feestje dat je leerkracht bent?
 • Zeg je op een feestje dat je leerkracht bent?
 • Zat jij als leerling zelf in de klas met iemand die Bekende Vlaming was of is geworden?
 • Zat er dit schooljaar al een individuele leerling/student uit jouw klas in quarantaine?
 • Zat er dit schooljaar al een individuele leerling/student uit jouw klas in quarantaine?
 • Zal je volgend schooljaar aan dezelfde leeftijdsgroep lesgeven?
 • Zal je deze vakantie gebruik maken van de voordelen van je lerarenkaart?
 • Zal het rapport van de Commissie der Wijzen volgens jou impact hebben op ons onderwijs?
 • Zal het beroep van de leraar in de toekomst veel of weinig verschillen met dat van de leraar van vandaag?
 • Zal de leraar in de toekomst vooral gekoppeld zijn aan een klas of flexibel ingezet worden in de school?
 • Zal de leraar in de toekomst meer vertrouwen krijgen of net meer gecontroleerd worden?
 • Zal de leraar in de toekomst meer online of net meer fysiek aan het werk zijn?
 • Zal de leraar in de toekomst meer of minder werkdruk ervaren?
 • Zal de leraar in de toekomst meer of minder tijd moeten besteden aan administratie?
 • Zal de leraar in de toekomst meer of minder samenwerken met externen?
 • Zal de leraar in de toekomst meer of minder rekening moeten houden met de stem van de ouder(s)?
 • Zal de leraar in de toekomst meer of minder gerespecteerd worden?
 • Zal de leraar in de toekomst eerder leerkrachtgestuurd of leerlinggestuurd werken?
 • Zal de leraar in de toekomst eerder inzetten op opvoeden of op kennisoverdracht?
 • Zal de leraar in de toekomst eerder een gevarieerde of vlakke loopbaan kennen?
 • Zal de leraar in de toekomst een vakspecialist zijn of eerder werken vanuit een brede kennisbasis?
 • Zag jij al stereotype afbeeldingen of uitspraken in de handboeken op jouw school?
 • Zag je deze week op school leerlingen/studenten/cursisten die de kledingvoorschriften overtraden?
 • Zag je deze week collega's met korte broek?
 • Zag je deze week collega's met korte broek?
 • Zag je deze week al leerlingen met korte broek?
 • Zag je deze week al leerlingen met korte broek?
 • Zag je collega’s die je graag zag blijven op school (toch) je school verlaten dit schooljaar?

Pagina's