• Welke van deze toetsen is bindend?
 • Welke van deze redenen komt het dichtst bij jouw oorspronkelijke motivatie om leraar te worden?
 • Welke van deze aanpakken heeft gemiddeld gesproken het grootste leereffect?
 • Welke uitspraken beschrijven best de situatie op je school qua consequent de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen volgen (om de verspreiding van corona tegen te gaan)?
 • Welke uitspraak sluit best aan bij jouw mening over dyslexie?
 • Welke uitspraak sluit best aan bij jouw mening over dyscalculie?
 • Welke uitspraak is fout?
 • Welke teksten heb je deze week in je lessen gebruikt (voorgelezen, besproken en/of door leerlingen laten lezen)?
 • Welke taal wordt er door het grootste aantal mensen gesproken in Europa?
 • Welke studiemethode werkt het minst goed?
 • Welke stelling sluit het meeste aan bij jouw ervaring?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke sociale media gebruik je zelf?
 • Welke signalen van armoede ziet u in uw eigen klas(sen), oftewel waaraan herkent u de armoede bij uw leerlingen?
 • welke score zou je vandaag minister Ben Weyts geven?
 • Welke score geef je kwaliteit van de catering op school? (op een schaal van 5)
 • Welke score geef je de leraarskamer qua gezelligheid ? (op een schaal van 5)
 • Welke rollen neemt de kinderbegeleider op in jouw klas?
 • Welke rol neem jij meestal op wanneer je samenwerkt binnen je schoolteam?
 • Welke referentiepunten staan er op jouw school op het rapport?
 • Welke quote over leraarschap verkies je?
 • Welke opvoedingsstijl leidt tot minste kans dat kinderen later met het gerecht in aanraking komen?
 • Welke niet-pedagogische taken verwacht je school van jou?
 • Welke lerarenopleiding heb je gevolgd?
 • Welke lees- of luisterstrategieën ken je?
 • Welke leerlingen maken bij jullie op school allemaal de digisprong volgend schooljaar?
 • Welke leeftijd is gepast om CLIL te geven?
 • Welke komiek staat of stond niet in het onderwijs?
 • Welke koepel of net heeft een hoofdkantoor in de Guimardstraat?
 • Welke informatiebron vind jij geloofwaardig als het aankomt op coronanieuws?
 • Welke goede dingen heb jij het afgelopen jaar opgemerkt die je zou willen blijven koesteren?
 • Welke dag is het vandaag?
 • Welke blijk van waardering van de overheid zou u op prijs stellen?
 • Welke beschrijving komt het best overeen met uw eigen leesgedrag in uw vrije tijd?
 • Welke administratieve taak zou je willen schrappen uit je pakket? #watheeftonderwijsnunodig
 • Welke "astro-" is GEEN wetenschap, maar een vorm van waarzeggerij?
 • Welk(e) gevoel(ens) heb jij bij de versoepeling van de mondmaskerplicht?
 • Welk(e) gevoel(ens) heb jij bij de nieuwe versoepelingen in het onderwijs?
 • Welk woord omschrijft jouw 2020 als onderwijsmens het beste?
 • Welk van onderstaande uitspraken over computationeel denken is fout?
 • Welk van onderstaande beweringen is geen neuromythe?
 • Welk van onderstaande behoort niet tot de executieve functies?
 • Welk van deze doelstellingen is geen van de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals) voor 2030?
 • Welk type buitengewoon onderwijs kwam er enkele jaren geleden bij?
 • Welk systeem wordt op jouw school toegepast om leerlingen/studenten naar de klas te laten gaan aan de start van de dag?
 • Welk spelmateriaal bieden jullie aan op de speelplaats?
 • Welk soort weer is volgens jou het meest ongunstig voor leerlinggedrag?
 • Welk soort leermateriaal gebruik je voor het merendeel van je lessen?
 • Welk soort ict-materiaal zou je zelf graag hebben op school (bij wat je al hebt)?
 • Welk soort ict-materiaal gebruik je zelf regelmatig op school?
 • Welk signaal wordt op jouw school gebruikt om aan te geven dat de les begint/eindigt?
 • Welk moment van de dag zou je zelf eens willen herbeleven als kleuter?
 • Welk diploma behaalde iemand die een MBA behaalde?
 • Welk deel van je werk doe je het meest graag?
 • Welk deel van je leerlingen/studenten heeft dit afgelopen jaar volgens jou leervertraging opgelopen vanwege de omstandigheden?
 • Welk bedrag krijgen secundaire scholen per in aanmerking komende leerling door de DIGI-sprong voor toestellen voor leerlingen (uit het eerste, derde, vijfde en zevende leerjaar).
 • Weet jij wat te doen indien een leerling/student flauwvalt?
 • Weet je welke hobby’s je leerlingen/studenten beoefenen?
 • Weet je waarover de inrichtende macht beslissingen neemt?
 • Weet je van je leerlingen/studenten of ze al dan niet gevaccineerd zijn?
 • Weet je hoelang het nog is tot je pensioen?
 • Weet je exact hoeveel je verdient per maand?
 • Weet je al waar je je eerste les volgende week maandag mee begint?
 • Weet je al of je leerlingen met bijzondere zorgvragen zal hebben in je groep(en)?
 • We vroegen op 1 januari of je goede voornemens had voor 2021. Heb je intussen al voornemens kunnen waarmaken?
 • We vroegen deze vraag vorige week ook al maar willen graag de evolutie in kaart brengen: Merk je bij je kleuters, kinderen of jongeren dat de schrik voor Corona weer toeneemt?
 • We vroegen deze vraag al 2 keer eerder maar willen graag de evolutie in kaart brengen: Merk je bij je kleuters, kinderen of jongeren dat de schrik voor Corona weer toeneemt?
 • Wat zou jou meer rust brengen in je job? #watheeftonderwijsnunodig
 • Wat zou je kiezen?
 • Wat zou je graag structureel veranderen aan het schoolgebouw waar je werkt?
 • Wat zijn ‘nudges’?
 • Wat zijn volgens jou redenen dat leerlingen afhaken tijdens een online les?
 • Wat zijn volgens jou mogelijke verklaringen voor de achteruitgang van de leerprestaties in het Vlaamse onderwijs?
 • Wat zijn volgens jou GEEN correcte verklaringen voor de achteruitgang van de leerprestaties in het Vlaamse onderwijs?
 • Wat zijn volgens jou de gevolgen van het overschrijden van de voor jou ideale klasgrootte? #watheeftonderwijsnunodig
 • Wat zijn jouw belangrijkste bronnen voor nieuws?
 • Wat zijn de favoriete aanpassingen/mogelijkheden in de nieuwe cao?
 • Wat wordt door leraren als grootste belemmering gezien wat betreft professionele ontwikkeling?
 • Wat voor gevolgen heeft het lerarentekort voor jou persoonlijk?
 • Wat vind jij zelf moeilijk aan het geven van inspraak aan leerlingen?
 • Wat vind jij de meest effectieve aanpak voor een (reken)les?
 • Wat vind je leukst aan deze Teacher Tapp app?
 • Wat verwacht je van een goede educatieve methode?
 • Wat verwacht je als leerlingen/studenten te laat komen in de les?
 • Wat verkies je?
 • Wat verkies je: klassen halveren of twee leerkrachten per klas?
 • Wat verkies je: een mengklas of een jaarklas?
 • Wat neemt/nam jouw school mee vanuit de coronapandemie?
 • Wat meet PIRLS?
 • Wat meet ICCS?
 • Wat maakt voor jou als lesgever een school aantrekkelijk?
 • Wat maakt voor jou als leerkracht een school aantrekkelijk?
 • Wat maakt deze periode voor jou extra zwaar?
 • Wat lijkt jou als lesgever aantrekkelijk aan het werken in een stedelijke context?
 • Wat lijkt jou als lesgever aantrekkelijk aan het werken in een stedelijke context?
 • Wat kan er volgens jou voor zorgen dat de veerkracht van leerkrachten wordt beschermd?

Pagina's