• We vroegen deze vraag al 2 keer eerder maar willen graag de evolutie in kaart brengen: Merk je bij je kleuters, kinderen of jongeren dat de schrik voor Corona weer toeneemt?
 • We stelden deze week uitzonderlijk vier keer dezelfde vraag over de toestand op school. Zo konden we de evolutie zien en tonen. Vind je het zinvol mochten we dat volgende week weer doen?
 • We bevroegen dit jaar via Teacher Tapp op welk moment van de schooldag jullie het meeste energie hebben. Wat duidde maar liefst 88% van de respondenten aan?
 • Wat zou jou motiveren om meer samen te werken met collega's?
 • Wat zou jou meer rust brengen in je job? #watheeftonderwijsnunodig
 • Wat zou jou meer rust brengen in je job? #watheeftonderwijsnunodig
 • Wat zou je kiezen?
 • Wat zou je kiezen?
 • Wat zou je graag structureel veranderen aan het schoolgebouw waar je werkt?
 • Wat zou je graag structureel veranderen aan het schoolgebouw waar je werkt?
 • Wat zijn ‘nudges’?
 • Wat zijn ‘nudges’?
 • Wat zijn volgens jou redenen dat leerlingen afhaken tijdens een online les?
 • Wat zijn volgens jou redenen dat leerlingen afhaken tijdens een online les?
 • Wat zijn volgens jou mogelijke voordelen van een schooluniform voor leerlingen?
 • Wat zijn volgens jou mogelijke verklaringen voor de achteruitgang van de leerprestaties in het Vlaamse onderwijs?
 • Wat zijn volgens jou mogelijke verklaringen voor de achteruitgang van de leerprestaties in het Vlaamse onderwijs?
 • Wat zijn volgens jou GEEN correcte verklaringen voor de achteruitgang van de leerprestaties in het Vlaamse onderwijs?
 • Wat zijn volgens jou GEEN correcte verklaringen voor de achteruitgang van de leerprestaties in het Vlaamse onderwijs?
 • Wat zijn volgens jou de gevolgen van het overschrijden van de voor jou ideale klasgrootte? #watheeftonderwijsnunodig
 • Wat zijn volgens jou de gevolgen van het overschrijden van de voor jou ideale klasgrootte? #watheeftonderwijsnunodig
 • Wat zijn volgens jou de belangrijkste oorzaken voor problemen op vlak van schoolloopbaan voor leerlingen/studenten/cursisten?
 • Wat zijn jouw belangrijkste bronnen voor nieuws?
 • Wat zijn jouw belangrijkste bronnen voor nieuws?
 • Wat zijn dynamisch-affectieve doelen?
 • Wat zijn de favoriete aanpassingen/mogelijkheden in de nieuwe cao?
 • Wat zijn de favoriete aanpassingen/mogelijkheden in de nieuwe cao?
 • Wat zijn de belangrijkste redenen om bijles aan te raden aan een leerling/student/cursist?
 • Wat wordt door leraren als grootste belemmering gezien wat betreft professionele ontwikkeling?
 • Wat wordt door leraren als grootste belemmering gezien wat betreft professionele ontwikkeling?
 • Wat wordt door de Fransen een barbe à papa genoemd?
 • Wat wens je de leerlingen/studenten/cursisten aan wie je lesgeeft in de eerste plaats toe?
 • Wat was jouw MINST favoriete vak toen je in de lagere school zat?
 • Wat was jouw favoriete vak toen je in de lagere school zat?
 • Wat was het totale aantal onderwijsprofessionals in Vlaanderen in 2021-2022?
 • Wat was het thema van je laatst bezochte museum?
 • Wat was de eerste langspeelfilm van Pixar?
 • Wat waren voor jou uit deze lijst de voornaamste redenen om leraar te worden? #100redenen
 • Wat voor type ben jij?
 • Wat voor gevolgen heeft het lerarentekort voor jou persoonlijk?
 • Wat voor gevolgen heeft het lerarentekort voor jou persoonlijk?
 • Wat vind jij zelf moeilijk aan het geven van inspraak aan leerlingen?
 • Wat vind jij zelf moeilijk aan het geven van inspraak aan leerlingen?
 • Wat vind jij het meest belangrijk in je job?
 • Wat vind jij het belangrijkst?
 • Wat vind jij het allerbelangrijkst aan een werkplek voor een leraar op school?
 • Wat vind jij de meest effectieve aanpak voor een (reken)les?
 • Wat vind jij de meest effectieve aanpak voor een (reken)les?
 • Wat vind je leukst aan deze Teacher Tapp app?
 • Wat vind je leukst aan deze Teacher Tapp app?
 • Wat vind je het fijnste aan vakantie?
 • Wat vieren jullie op school?
 • Wat verwacht je van een goede educatieve methode?
 • Wat verwacht je van een goede educatieve methode?
 • Wat verwacht je als leerlingen/studenten te laat komen in de les?
 • Wat verwacht je als leerlingen/studenten te laat komen in de les?
 • Wat verkies je?
 • Wat verkies je?
 • Wat verkies je?
 • Wat verkies je?
 • Wat verkies je?
 • Wat verkies je: klassen halveren of twee leerkrachten per klas?
 • Wat verkies je: klassen halveren of twee leerkrachten per klas?
 • Wat verkies je: een mengklas of een jaarklas?
 • Wat verkies je: een mengklas of een jaarklas?
 • Wat verhindert jou om meer samen te werken met collega's?
 • Wat staat op het wapenschild van de Hertog van Brabant?
 • Wat staat er op de rapporten van jouw leerlingen/studenten/cursisten?
 • Wat neemt/nam jouw school mee vanuit de coronapandemie?
 • Wat neemt/nam jouw school mee vanuit de coronapandemie?
 • Wat neem je vaker?
 • Wat neem je liever?
 • Wat motiveert jou het meest om het nobele beroep van leerkracht uit te oefenen?
 • Wat moet je nog doen voor school dit weekend?
 • Wat moet een leerkracht weten over fake news?
 • Wat meet TIMMS?
 • Wat meet PIRLS?
 • Wat meet PIRLS?
 • Wat meet ICCS?
 • Wat meet ICCS?
 • Wat mag NIET bij het PMD?
 • Wat maakt voor jou als lesgever een school aantrekkelijk?
 • Wat maakt voor jou als lesgever een school aantrekkelijk?
 • Wat maakt voor jou als leerkracht een school aantrekkelijk?
 • Wat maakt voor jou als leerkracht een school aantrekkelijk?
 • Wat maakt deze periode voor jou extra zwaar?
 • Wat maakt deze periode voor jou extra zwaar?
 • Wat lijkt jou als lesgever aantrekkelijk aan het werken in een stedelijke context?
 • Wat lijkt jou als lesgever aantrekkelijk aan het werken in een stedelijke context?
 • Wat lijkt jou als lesgever aantrekkelijk aan het werken in een stedelijke context?
 • Wat lijkt jou als lesgever aantrekkelijk aan het werken in een stedelijke context?
 • Wat ligt er voor lekkers op de tafel in de leraarskamer/docentenruimte?
 • Wat kies jij?
 • Wat kies jij?
 • Wat kies je? Leerlingen/studenten/cursisten geven ...
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?

Pagina's