• Waarvoor staat de R in OVUR?
 • Waarvoor staat de R in OVUR?
 • Waarvoor staat de M in het M-decreet?
 • Waarvoor staat de M in het M-decreet?
 • Waarvoor staat de A uit het ABC van de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan (2008)?
 • Waarvoor staat de A uit het ABC van de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan (2008)?
 • Waarvoor staat CLIL?
 • Waarvoor staat CLIL?
 • Waarvoor moet je naar school voor 1 september?
 • Waarvoor moet je naar school voor 1 september?
 • Waarvoor lijkt een podcast jou een bruikbaar medium?
 • Waarvoor lijkt een podcast jou een bruikbaar medium?
 • Waarvoor gebruiken je leerlingen/studenten/cursisten een tablet/laptop/chromebook/smartphone tijdens de les in de klas?
 • Waarvoor gebruik je resultaten van leerlingen? (van bv. oefeningen, toetsen, examens...)
 • Waarvoor gebruik je resultaten van leerlingen? (van bv. oefeningen, toetsen, examens...)
 • Waarvoor biedt tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) een grote meerwaarde volgens jou?
 • Waaruit bestaan jouw administratieve taken? #watheeftonderwijsnunodig
 • Waaruit bestaan jouw administratieve taken? #watheeftonderwijsnunodig
 • Waarover wil je graag meer vragen beantwoorden/beantwoord zien?
 • Waarover wil je graag meer vragen beantwoorden/beantwoord zien?
 • Waarover heb je het vandaag gehad met je collega’s tijdens informele gesprekken?
 • Waarom is het wenselijk dat een student in beeld is tijdens een online les?
 • Waarom is het wenselijk dat een student in beeld is tijdens een online les?
 • Waarom is het wenselijk dat een leerling in beeld is tijdens een online les?
 • Waarom is het wenselijk dat een leerling in beeld is tijdens een online les?
 • Waarom heb je naast je job op school nog een bijverdienste?
 • Waarom heb je naast je job op school nog een bijverdienste?
 • Waardoor laat jij je in de voorbereiding van je lessen het meest leiden?
 • Waardoor laat jij je in de voorbereiding van je lessen het meest leiden?
 • Waar zie je het meest tegenop aan het einde van het schooljaar?
 • Waar zie je het meest tegenop aan het einde van het schooljaar?
 • Waar zet jouw school op in (buiten Corona gerekend) om een vlotte doorstroming te garanderen van kleuter naar basis of van basis naar secundair?
 • Waar zet jouw school op in (buiten Corona gerekend) om een vlotte doorstroming te garanderen van kleuter naar basis of van basis naar secundair?
 • Waar stond VSO ook alweer voor?
 • Waar stond VSO ook alweer voor?
 • Waar op school kunnen leerlingen/studenten hun afval sorteren?
 • Waar op school kunnen leerlingen/studenten hun afval sorteren?
 • Waar komt de visie van de school tot uiting?
 • Waar kijk je meestal toetsen/taken/examens/... na?
 • Waar is het loon van een leraar het hoogst?
 • Waar is het loon van een leraar het hoogst?
 • Waar geef je les?
 • Waar geef je les?
 • Waar geef je het liefst les?
 • Waar ga je (meestal) het eerste naartoe als je op school toekomt?
 • Waar ga je (meestal) het eerste naartoe als je op school toekomt?
 • Waar ben jij het vaakst tijdens een pauze/speeltijd/...?
 • Waar ben je ooit al eens (buiten de school) leerlingen/studenten/cursisten toevallig tegengekomen?
 • Vul aan: In het contact met mijn leidinggevende ben ik ... mezelf
 • Vul aan: In het contact met mijn directe collega's ben ik ... mezelf
 • Vul aan: In het contact met leerlingen/studenten/cursisten ben ik ... mezelf
 • vrijdag-werkplezier: Hoeveel werkplezier ervaar je momenteel?
 • Vraagt jouw school reftergeld voor leerlingen die een eigen lunchpakket voorzien?
 • Vraagt jouw school reftergeld voor leerlingen die een eigen lunchpakket voorzien?
 • Vraag je het studeerwerk/kladwerk van je leerlingen in om hun studie-inspanning te controleren?
 • Vraag je het studeerwerk/kladwerk van je leerlingen in om hun studie-inspanning te controleren?
 • Voorzie je de mogelijkheid om de eindexamens of -toetsen in te kijken?
 • Voorzie je de mogelijkheid om de eindexamens of -toetsen in te kijken?
 • Voor welke activiteiten gebruik jij digitale leermiddelen bij je (live) lessen? (vb. Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)
 • Voor welke activiteiten gebruik jij digitale leermiddelen bij je (live) lessen? (vb. Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)
 • Voor onze leerlingen zijn er duidelijke afspraken m.b.t. plagiaat en wat de consequenties daarvan zijn indien die niet gerespecteerd worden.
 • Voor onze leerlingen zijn er duidelijke afspraken m.b.t. plagiaat en wat de consequenties daarvan zijn indien die niet gerespecteerd worden.
 • Voor mij is er geen beter beroep dan dat van directeur.
 • Voor mij is er geen beter beroep dan dat van directeur.
 • Voor lager: Wie geeft op jouw school Frans?
 • Voor lager: Wie geeft op jouw school Frans?
 • Voor lager: Wie geeft op jouw school bewegingsopvoeding?
 • Voor lager: Wie geeft op jouw school bewegingsopvoeding?
 • Voor lager: Welk vak (leergebied) geef je het minst graag?
 • Voor lager: Welk vak (leergebied) geef je het minst graag?
 • Voor lager: welk vak (leergebied) geef je het liefst?
 • Voor lager: welk vak (leergebied) geef je het liefst?
 • Voor lager: Wat vind je over het algemeen van de kwaliteit van de teksten uit de handleidingen/methodes?
 • Voor lager: Wat vind je over het algemeen van de kwaliteit van de teksten uit de handleidingen/methodes?
 • Voor lager: Organiseer jij kindcontacten?
 • Voor lager: Organiseer jij kindcontacten?
 • Voor lager: Hoe vaak wissel jij de leerlingen van plaats?
 • Voor lager: Hoe vaak wissel jij de leerlingen van plaats?
 • Voor lager: Hoe competent voel je je globaal gezien in de vakken die je geeft?
 • Voor lager: Hoe competent voel je je globaal gezien in de vakken die je geeft?
 • Voor kleuter: ben je vertrouwd met hardopdenkend voorlezen?
 • Voor kleuter: ben je vertrouwd met hardopdenkend voorlezen?
 • Voor hoger: Wat is de gemiddelde groepsgrootte waaraan jij lesgeeft?
 • Voor hoger: Wat is de gemiddelde groepsgrootte waaraan jij lesgeeft?
 • Voor hoger: Verwijs jij studenten door naar studentenvoorzieningen m.b.t. mentaal welzijn?
 • Voor hoger: Verwijs jij studenten door naar studentenvoorzieningen m.b.t. mentaal welzijn?
 • Voor hoeveel procent ben je momenteel tewerkgesteld op je school/scholen?
 • Voor hoeveel procent ben je momenteel tewerkgesteld op je school/scholen?
 • Voor directies: Welke leerlingen maken bij jullie op school allemaal de digisprong volgend schooljaar?
 • Voor directies: Welke leerlingen maken bij jullie op school allemaal de digisprong volgend schooljaar?
 • Voor directie: Ik ga op klasbezoek bij beginnende leraren.
 • Voor directie: Ik ga op klasbezoek bij beginnende leraren.
 • Voor directie: Heb jij als directeur voldoende zicht op de ambities van jouw personeel?
 • Voor directie: Heb jij als directeur voldoende zicht op de ambities van jouw personeel?
 • Voor directie: De periode voorafgaand aan TADD is te kort.
 • Voor directie: De periode voorafgaand aan TADD is te kort.
 • Voor directie: Bij ons op school wordt binnen de aanvangsbegeleiding aandacht besteed aan de individuele noden van de beginnende leraren.
 • Voor directie: Bij ons op school wordt binnen de aanvangsbegeleiding aandacht besteed aan de individuele noden van de beginnende leraren.
 • Vond je het achteraf bekeken een goede zaak dat de kerstvakantie een week eerder startte voor het (basis)onderwijs?
 • Volgens mij maakt Corona ouders meer...

Pagina's