• Ik zou deze school aanbevelen als een goede plaats om te werken...
 • Ik zit vol met ideeën.
 • Ik zie veel voordelen aan het werken met werkblaadjes in de kleuterklas.
 • Ik werd als beginnende leraar goed opgevangen bij mijn eerste job.
 • Ik weet wie (bij mij op school) de preventieadviseur is.
 • Ik vraag mijn team structureel feedback over mijn functioneren als directie.
 • Ik voel mij trots als ik werk van leerlingen/studenten nakijk.
 • Ik voel me nu eenzamer in mijn job/op mijn werk dan voor de Corona-crisis?
 • Ik voel me niet echt competent in mijn job.
 • Ik voel me eenzaam onder mijn huidige werkomstandigheden.
 • Ik vind wetenschappelijke studies over onderwijs moeilijk te begrijpen.
 • Ik vind samenvattingen laten maken een zinvolle studeeractiviteit voor mijn leerlingen.
 • Ik vind mezelf goed in multitasken.
 • Ik vind het prettig om met collega's over het werk te praten.
 • Ik vind het gebruik van lesmethoden een vereiste voor het geven van goed kleuteronderwijs.
 • Ik vind het fijn aan een klas iets uit te leggen.
 • Ik vind een bindende toelatingsproef voor de lerarenopleiding een goed idee.
 • Ik vind de doelen van mijn leerplannen voor mijn klas(sen)...
 • Ik vind dat ik genoeg feedback krijg op hoe ik functioneer op school.
 • Ik verbeter met...
 • Ik stimuleer leerlingen/studenten om hun gevoelens te uiten.
 • Ik spreek ouders niet aan als ‘mama en papa’ omdat er verschillende gezinsvormen bestaan.
 • Ik slaag er goed in om de kinderen de regels te laten naleven in de klas.
 • Ik neem een leerling apart als hij/zij niet goed in zijn/haar vel zit.
 • Ik maak gebruik van verhalen en sprookjes over thema’s die bij sommige kinderen van de klas sterk leven (bijv. echtscheiding, bang zijn), en probeer zo om hun gevoelens daarrond bespreekbaar te maken.
 • Ik maak bij een groepswerk een bewuste keuze om leerlingen met verschillende sociaal-economische achtergronden te laten samenwerken.
 • Ik maak aan alle leerlingen duidelijk hoe wij in de klas met elkaar omgaan.
 • Ik laat me bij het uitwerken van mijn lesideeën vaak tegenhouden door twijfels. (vb. haalbaarheid, motivatie leerlingen, kostprijs,...)
 • Ik laat de leerlingen graag in groepjes werken.
 • Ik laat de kinderen in mijn klas soms risicovol spelen.
 • Ik krijg steeds eerlijke feedback van mijn team over mijn functioneren als directie.
 • Ik ken het pedagogische project van mijn school.
 • Ik ken de buurt van de school waar ik werk goed.
 • Ik kan vlot werken met presentatiesoftware zoals Powerpoint, Keynote, Prezi,...
 • Ik kan me gemakkelijk aanpassen aan de onderwijsvisie van mijn leidinggevende, ook als die niet overeenkomt met mijn eigen onderwijsvisie.
 • Ik kan de kinderen waar ik mee werk makkelijk gerust stellen.
 • Ik hou regelmatig klasgesprekken.
 • Ik hou me nog steeds consequent aan alle corona-maatregelen in mijn klas of school.
 • Ik heb zin in het "normale" schooljaar!
 • Ik heb zelf al een collega gepest op school.
 • Ik heb weinig contact met individuele leerlingen.
 • Ik heb veel verbeelding.
 • Ik heb vaak contact met collega's uit andere scholen.
 • Ik heb vaak contact met collega's uit andere koepels of netten.
 • Ik heb het gevoel dat ik bij mijn school hoor.
 • Ik heb het gevoel dat er dit schooljaar kostbare lestijd in de klas verloren gaat door de hygiënemaatregelen (handen wassen, materiaal ontsmetten…).
 • Ik heb een laptop of computer van de school.
 • Ik heb een duidelijk beeld van hoe kwaliteitsvol online onderwijs er moet uitzien.
 • Ik heb een bijnaam.
 • Ik heb collega's die openlijk LGBTQI zijn.
 • Ik heb al voldoende informatie om vanaf oktober de verplichte taaltest af te nemen bij mijn kleuters.
 • Ik hanteer duidelijke gedragsregels in de klas.
 • Ik geef vaak toetsen/testen.
 • Ik geef liever les aan een (cognitief) sterke klas.
 • Ik geef leerlingen/studenten in mijn les ruimte om te discussiëren over controversiële onderwerpen.
 • Ik evalueer milder omwille van Corona.
 • Ik doceer graag.
 • Ik differentieer in elke les.
 • Ik beschrijf verbaal het gedrag dat ik zie bij mijn kleuters.
 • Ik beschouw sommige van mijn collega's als vrienden.
 • Ik ben van plan mijn online Corona-leermateriaal in te zetten in mijn fysieke lessen.
 • Ik ben trots op mijn beroep.
 • Ik ben trots op hoe mijn kinderen en leerlingen tot nu toe met Corona omgingen.
 • Ik ben trots op hoe ik mijn onderwijs tijdens Corona tot nu toe heb aangepakt.
 • Ik ben tevreden over het schoolgebouw waar ik werk.
 • Ik ben makkelijk afgeleid.
 • Ik ben goed uitgeslapen aan mijn lesdag begonnen.
 • Ik ben een ondernemend persoon.
 • Ik ben een betere leraar geworden door de ervaringen in het voorbije Corona-jaar.
 • Ik ben conflictvermijdend.
 • Ik ben blij dat ik geen (afstands)onderwijs moet geven volgende week.
 • Ik ben behoorlijk perfectionistisch in mijn werk.
 • Ik ben altijd bereid mee te helpen bij het organiseren van 'buitenschoolse' activiteiten.
 • Ik behandel meisjes en jongens gelijk.
 • Ik begrijp de beslissing om de kleuterscholen volgende week open te houden.
 • Ik begrijp dat de beloofde versoepeling alsnog niet kan doorgaan.
 • Iemand biedt aan om elke collega op je school één ding gratis te geven voor de rest van het schooljaar. Wat zou je voor jezelf en je collega's kiezen?
 • Iedereen in onze school trekt aan hetzelfde zeel.
 • Hypothetisch: Zou jij jezelf als leerkracht willen?
 • Houden/Hielden jullie een afsluitend personeelsfeest dit schooljaar?
 • Houden jullie dit jaar een schoolfeest bij jullie op school?
 • Hou je contact met oud-leerlingen/oud-studenten?
 • Hoorde jij een collega al eens zeggen dat die van school zou veranderen indien de voorgestelde opdracht niet aan haar/zijn verwachtingen voldoet?
 • Hoorde jij al complottheorieën over of twijfels bij Corona bij leerlingen, ouders of collega's?
 • Hoogbegaafdheid is een mythe.
 • Hoge verwachtingen stellen voor je leerlingen/studenten staat een goede klassfeer niet in de weg.
 • Hoeveel wordt er in de kleuterklas effectief ingezet op gericht bewegen. (zonder de turnuren)
 • Hoeveel werkplezier ervaar je momenteel?
 • Hoeveel vrouwelijke lesgevers zijn er op je school of instelling?
 • Hoeveel van je ouders gaven of geven ook les?
 • Hoeveel van je eigen geld spendeer jij tijdens een gemiddeld schooljaar aan je klasaanbod?
 • Hoeveel van de Vlaamse scholen zijn basisscholen?
 • Hoeveel uren wacht en toezicht per week doe je nog boven op je lesopdracht?
 • Hoeveel tijd zit er normaalgezien tussen het ophalen van een taak/toets/werk en het effectieve corrigeren ervan?
 • Hoeveel tijd in de klas gaat volgens onderzoek effectief naar leren?
 • Hoeveel talen worden er op regelmatige basis (bij jou) thuis gesproken?
 • Hoeveel studiepunten zitten in je ‘rugzak’ als je start in het hoger onderwijs?
 • Hoeveel scholen zijn er in Vlaanderen?
 • Hoeveel rapporten zou jij per jaar willen geven aan de leerlingen aan wie jij les geeft?
 • Hoeveel rapporten krijgen de leerlingen waaraan jij les geeft?

Pagina's