• Welk type buitengewoon onderwijs kwam er enkele jaren geleden bij?
 • Welk type buitengewoon onderwijs kwam er enkele jaren geleden bij?
 • Welk toestel wordt volgens het MediaNest-onderzoek het meest gebruikt bij kinderen van 0-12 jaar?
 • Welk talenbeleid is er bij jullie op school?
 • Welk systeem wordt op jouw school toegepast om leerlingen/studenten naar de klas te laten gaan aan de start van de dag?
 • Welk systeem wordt op jouw school toegepast om leerlingen/studenten naar de klas te laten gaan aan de start van de dag?
 • Welk sprookje werd niet gepubliceerd door de gebroeders Grimm?
 • Welk spelmateriaal bieden jullie aan op de speelplaats?
 • Welk spelmateriaal bieden jullie aan op de speelplaats?
 • Welk soort weer is volgens jou het meest ongunstig voor leerlinggedrag?
 • Welk soort weer is volgens jou het meest ongunstig voor leerlinggedrag?
 • Welk soort tas gebruik jij voor je job?
 • Welk soort leermateriaal gebruik je voor het merendeel van je lessen?
 • Welk soort leermateriaal gebruik je voor het merendeel van je lessen?
 • Welk soort ict-materiaal zou je zelf graag hebben op school (bij wat je al hebt)?
 • Welk soort ict-materiaal zou je zelf graag hebben op school (bij wat je al hebt)?
 • Welk soort ict-materiaal gebruik je zelf regelmatig op school?
 • Welk soort ict-materiaal gebruik je zelf regelmatig op school?
 • Welk soort examens neem jij in deze examenperiode af?
 • Welk soort (plannings)agenda gebruik jij voor school?
 • Welk signaal wordt op jouw school gebruikt om aan te geven dat de les begint/eindigt?
 • Welk signaal wordt op jouw school gebruikt om aan te geven dat de les begint/eindigt?
 • Welk puntensysteem krijgt de voorkeur op jouw school?
 • Welk pestgedrag onder leerlingen komt het meeste voor? (Het gaat hier telkens over aanhoudend en bewust gedrag)
 • Welk orgaan wordt er in de meeste Egyptische mummies gelaten?
 • Welk onderzoek meet begrijpend lezen?
 • Welk onderwijswoord wil jij nooit meer horen?
 • Welk onderwijsberoep werd in mei 2023 door de VDAB op de lijst met knelpuntberoepen geplaatst?
 • Welk moment van de dag zou je zelf eens willen herbeleven als kleuter?
 • Welk moment van de dag zou je zelf eens willen herbeleven als kleuter?
 • Welk meteorologisch fenomeen maakt in 2023 opnieuw zijn opwachting?
 • Welk materiaal uit je eigen schoolloopbaan spaarde je? (Dus niet je ouders)
 • Welk land heeft het hoogste aantal inwoners ter wereld?
 • Welk land heeft de meeste eilanden ter wereld?
 • Welk land behaalde de hoogste score in PIRLS? (afgenomen in 2021)
 • Welk Europees land bleek het nieuwe “Finland” bij de laatste PISA-ronde?
 • Welk effect houdt in dat leraren met hun (on)bewuste verwachtingen de leerprestaties van leerlingen sturen?
 • Welk diploma behaalde iemand die een MBA behaalde?
 • Welk diploma behaalde iemand die een MBA behaalde?
 • Welk deel van je werk doe je het meest graag?
 • Welk deel van je werk doe je het meest graag?
 • Welk deel van je leerlingen/studenten heeft dit afgelopen jaar volgens jou leervertraging opgelopen vanwege de omstandigheden?
 • Welk deel van je leerlingen/studenten heeft dit afgelopen jaar volgens jou leervertraging opgelopen vanwege de omstandigheden?
 • Welk criterium vind jij het belangrijkst wanneer je voor een school kiest om zelf te gaan werken? Maak een keuze uit deze lijst in de categorie 'Schoolklimaat en sfeer'.
 • Welk criterium vind jij het belangrijkst wanneer je voor een school kiest om zelf te gaan werken? Maak een keuze uit deze lijst in de categorie 'Schoolkenmerken'.
 • Welk criterium vind jij het belangrijkst wanneer je voor een school kiest om zelf te gaan werken? Maak een keuze uit deze lijst in de categorie 'Locatie en bereikbaarheid'.
 • Welk criterium vind jij het belangrijkst wanneer je voor een school kiest om zelf te gaan werken? Maak een keuze uit deze lijst in de categorie 'Jobinhoud'.
 • Welk criterium vind jij het belangrijkst wanneer je voor een school kiest om zelf te gaan werken? Maak een keuze uit deze lijst in de categorie 'Beleid en visie'.
 • Welk criterium vind jij het belangrijkst wanneer je voor een school kiest om zelf te gaan werken? Maak een keuze uit deze lijst in de categorie 'Actoren'.
 • Welk boek won in 2022 het Gouden Penseel, de prijs voor het best geïllustreerde kinderboek?
 • Welk boek werd in 2022 tot het best geschreven kinderboek bekroond en won daarmee de Gouden Griffel?
 • Welk belang hecht jij aan werkgeluk?
 • Welk bedrag krijgen secundaire scholen per in aanmerking komende leerling door de DIGI-sprong voor toestellen voor leerlingen (uit het eerste, derde, vijfde en zevende leerjaar).
 • Welk bedrag krijgen secundaire scholen per in aanmerking komende leerling door de DIGI-sprong voor toestellen voor leerlingen (uit het eerste, derde, vijfde en zevende leerjaar).
 • Weet jij wie de aanvangsbegeleider bij jou op school is?
 • Weet jij welke van je leerlingen/studenten/cursisten opgroeien in een nieuw samengesteld gezin?
 • Weet jij wat te doen indien een leerling/student flauwvalt?
 • Weet jij wat te doen indien een leerling/student flauwvalt?
 • Weet jij wat het woord 'Woke' betekent?
 • Weet jij wat Handelingsgericht Werken (HGW) is?
 • Weet jij wat digitale inclusie inhoudt?
 • Weet jij wat *Dutch reach* is?
 • Weet jij voldoende over hoe je moet omgaan met rouwende leerlingen/studenten/cursisten?
 • Weet jij voldoende hoe je moet omgaan met pestgedrag op school?
 • Weet jij van je leerlingen/studenten/cursisten in welke gezinsvorm zij opgroeien?
 • Weet jij snel het publiekelijk beschikbaar inspectieverslag van je school te vinden?
 • Weet jij ondertussen al in grote lijnen hoe het volgende schooljaar er zal uitzien voor jou op jouw school? (qua klassen, vakken, e.d.)
 • Weet jij hoe je om moet gaan met leerlingen/studenten/cursisten die rouwen?
 • Weet jij hoe je jezelf in "the zone" moet krijgen?
 • Weet jij hoe je een leerling/student/cursist met een moeilijke thuissituatie kan ondersteunen?
 • Weet jij hoe een les PAV eruit ziet?
 • Weet jij al op welke partij je gaat stemmen in juni voor de regionale verkiezingen?
 • Weet je welke hobby’s je leerlingen/studenten beoefenen?
 • Weet je welke hobby’s je leerlingen/studenten beoefenen?
 • Weet je waarover de inrichtende macht beslissingen neemt?
 • Weet je waarover de inrichtende macht beslissingen neemt?
 • Weet je van je leerlingen/studenten of ze al dan niet gevaccineerd zijn?
 • Weet je van je leerlingen/studenten of ze al dan niet gevaccineerd zijn?
 • Weet je van collega’s die je graag ziet blijven op school dat ze volgend schooljaar (toch) je school verlaten?
 • Weet je hoelang het nog is tot je pensioen?
 • Weet je hoelang het nog is tot je pensioen?
 • Weet je exact hoeveel je verdient per maand?
 • Weet je exact hoeveel je verdient per maand?
 • Weet je al waar je je eerste les volgende week maandag mee begint?
 • Weet je al waar je je eerste les volgende week maandag mee begint?
 • Weet je al of je leerlingen met bijzondere zorgvragen zal hebben in je groep(en)?
 • Weet je al of je leerlingen met bijzondere zorgvragen zal hebben in je groep(en)?
 • We weten dat er veel meer gebeurt in het onderwijs in de laatste week voor kerstmis dan voorlezen en kerstfeestjes. Maar... is er nog een kerstfeestje gepland voor de verlengde kerstvakantie?
 • We vroegen op 1 januari of je goede voornemens had voor 2022. Heb je intussen al voornemens kunnen waarmaken?
 • We vroegen op 1 januari of je goede voornemens had voor 2021. Heb je intussen al voornemens kunnen waarmaken?
 • We vroegen op 1 januari of je goede voornemens had voor 2021. Heb je intussen al voornemens kunnen waarmaken?
 • We vroegen in januari wat op dat moment de grootste uitdaging was bij de leerlingen na corona. Welke gaven jullie aan als grootste?
 • We vroegen deze vraag vorige week ook al maar willen graag de evolutie in kaart brengen: Merk je bij je kleuters, kinderen of jongeren dat de schrik voor Corona weer toeneemt?
 • We vroegen deze vraag vorige week ook al maar willen graag de evolutie in kaart brengen: Merk je bij je kleuters, kinderen of jongeren dat de schrik voor Corona weer toeneemt?
 • We vroegen deze vraag al 2 keer eerder maar willen graag de evolutie in kaart brengen: Merk je bij je kleuters, kinderen of jongeren dat de schrik voor Corona weer toeneemt?
 • We vroegen deze vraag al 2 keer eerder maar willen graag de evolutie in kaart brengen: Merk je bij je kleuters, kinderen of jongeren dat de schrik voor Corona weer toeneemt?
 • We stelden deze week uitzonderlijk vier keer dezelfde vraag over de toestand op school. Zo konden we de evolutie zien en tonen. Vind je het zinvol mochten we dat volgende week weer doen?
 • We bevroegen dit jaar via Teacher Tapp op welk moment van de schooldag jullie het meeste energie hebben. Wat duidde maar liefst 88% van de respondenten aan?
 • Wat zou jou motiveren om meer samen te werken met collega's?
 • Wat zou jou meer rust brengen in je job? #watheeftonderwijsnunodig

Pagina's