• Kinderen verwerven de voorschoolse vaardigheden het best via oefenen en herhalen.
 • Kinderen moeten zindelijk zijn als ze naar de kleuterschool gaan.
 • Kijk je uit naar oudercontacten?
 • Kiezen jullie dit jaar voor roetpieten of zwarte pieten?
 • Kies je zelf over welk onderwerp je een bijscholing/nascholing/workshop/cursus/... volgt?
 • Kies je favoriete leraar uit dit lijstje
 • Kies je favoriete leraar uit dit lijstje
 • Kies je favoriete leraar uit dit lijstje
 • Kies je favoriete leraar uit dit lijstje
 • Kies je favoriete leraar uit dit lijstje
 • Kerstfilms...
 • Ken jij bijnamen van collega's?
 • Ken je de leden van de Raad van Bestuur van je school?
 • Keek je vandaag naar De Zevende Dag?
 • Kan je op je school wensen doorgeven voor volgend schooljaar?
 • Kan je het verschil tussen “causaliteit” en “correlatie” uitleggen?
 • Kan je een gedicht uit het hoofd opzeggen?
 • Kan je bij je werkgever terecht voor een gesprek als je zou worstelen met werkdruk en/of stress?
 • Je wordt gedwongen je klaslokaal voor lange tijd te verlaten en mag maar 1 iets meenemen, wat neem je mee?
 • Je werkt in het onderwijs als je …
 • Je moet een persoonlijke draai geven aan handleidingen/handboeken/methodes/...
 • Je loopt langs de klas van een collega en kijkt naar binnen. Je ziet leerlinggedrag waar je zelf iets van zou zeggen/iets aan zou doen. De collega lijkt het niet te zien. Jij...
 • Je leert woorden uit het hoofd. Hoeveel weet je gemiddeld nog twintig minuten na de eerste keer memoriseren?
 • Je hoort gewoon liefst wat je wil horen. Welke denkfout is dit?
 • Jan (2j.) noemt elke volwassen vrouw een ‘mama’. Dit is een voorbeeld van:
 • Is volledig inclusief onderwijs volgens jou realiseerbaar?
 • Is jouw school vooral een...
 • Is jouw school of zou jouw school bereid zijn om in de vakantie een externe kamporganisatie toe te laten om een STEM-kamp te organiseren?
 • Is jouw school al in een BYOD verhaal gestapt waarbij kinderen of leerlingen hun eigen toestel meebrengen en gebruiken voor school?
 • Is je klasschikking gebaseerd op je klaslijst? (alfabetisch)
 • Is je bureau of werkruimte thuis momenteel opgeruimd?
 • Is het voor jou helder wat het verschil is tussen “mediaan” en “gemiddelde”?
 • Is er tijdens vakgroepoverleg/collegiaal overleg een kaderlid aanwezig?
 • Is er op school een rustige plaats voor jou (en collega's) om te werken/corrigeren?
 • Is er op school een plan om (eventuele) Corona-achterstand weg te werken?
 • Is er op je school een aparte speelplaats voor de kleuters?
 • Is er op je school door de coronacrisis iets veranderd in hoe jullie binnen het team samen leren en ontwikkelen?
 • Is er in je lessenrooster tijd voorzien voor overleg met collega’s?
 • Is er een warme maaltijd mogelijk op je school?
 • Is er een uniform op je school (voor leerlingen)?
 • Is er een leraar op jouw school die Schoolontwikkeling heeft gestudeerd?
 • Is er een collega of zijn er collega's die afwezig zijn omdat ze op reis zijn gegaan?
 • Is er een CO2-meter aanwezig in jouw klas?
 • Is er al kerstversiering?
 • Is een van je leerlingen later beroemd geworden?
 • Is de ventilatie in je lokaal op orde?
 • Is de boekenhoek vandaag gebruikt?
 • Is alle lerarenmateriaal (boeken, online codes...) al voorhanden zodat je je al kan voorbereiden op volgend schooljaar mocht je dat willen?
 • Intelligentie is zo typisch voor een kind dat men er weinig aan kan doen.
 • Indien je morgen de lotto zou winnen, zou je dan nog steeds je huidige job willen blijven doen?
 • In welke mate ben je bewust bezig met het prikkelen/ontwikkelen van de executieve functies bij je leerlingen?
 • In welke kleur startte je school vandaag?
 • In welke kleur start je school maandag?
 • In welk station stap je best af om naar het ministerie van onderwijs te gaan?
 • In onze school zijn er gezonde tussendoortjes zoals fruit, water, soep, enz.
 • In onze school is er voldoende (groene) ruimte om te ontspannen (speelplaats, gras, bomen, planten).
 • In ons schoolteam krijgen we de ruimte om te leren uit onze fouten.
 • In onderwijs, hoe belangrijk vind je kennisverwerving?
 • In niet-coronatijden: waar kijk je het meest naar uit bij de aanvang van een werkdag?
 • In Nederland protesteren de studenten tegen online onderwijs onder het motto #wijwillennaarschool. Hoe staan jouw leerlingen tegenover deels online onderwijs, bijvoorbeeld een dag in de week?
 • In mijn school wordt er overal de hele dag door verlucht/geventileerd.
 • In mijn lessen heb ik meestal...
 • In mijn directe omgeving ben ik al mensen verloren aan corona.
 • In hoeverre heeft feedback van een leidinggevende effect op jouw veerkracht?
 • In hoeveel verschillende lokalen geef jij elke week gemiddeld les? (Bijles, sport- en studiezalen buiten beschouwing gelaten.)
 • In het Franstalige onderwijs wordt de herfstvakantie verlengd tot en met 11 november als maatregel tegen Corona. Is dit volgens jou ook iets voor het Vlaamse onderwijs?
 • In het algemeen, geef je in de eerste schoolweek al huiswerk of opdrachten?
 • In een vergadering...
 • In een tank zit 12 liter water. Raf giet 3 liter water in de tank en Ines giet ook nog eens 3 liter water in de tank. Met welke bewerking kan je berekenen hoeveel water er in de tank zit?
 • In de les laat ik leerlingen liefst zelf dingen ontdekken.
 • In de lagere school, wat was jouw favoriete spel op de speelplaats?
 • In ABC van de zelfdeterminatietheorie staat de B voor:
 • Ik zou van school willen veranderen als dat mogelijk is.
 • Ik zou niet graag inspecteur willen zijn.
 • Ik zou meer uren kinderbegeleiding willen in mijn klas.
 • Ik zou deze school aanbevelen als een goede plaats om te werken...
 • Ik zit vol met ideeën.
 • Ik zie veel voordelen aan het werken met werkblaadjes in de kleuterklas.
 • Ik werd als beginnende leraar goed opgevangen bij mijn eerste job.
 • Ik weet wie (bij mij op school) de preventieadviseur is.
 • Ik vraag mijn team structureel feedback over mijn functioneren als directie.
 • Ik voel mij trots als ik werk van leerlingen/studenten nakijk.
 • Ik voel me nu eenzamer in mijn job/op mijn werk dan voor de Corona-crisis?
 • Ik voel me niet echt competent in mijn job.
 • Ik voel me eenzaam onder mijn huidige werkomstandigheden.
 • Ik vind wetenschappelijke studies over onderwijs moeilijk te begrijpen.
 • Ik vind samenvattingen laten maken een zinvolle studeeractiviteit voor mijn leerlingen.
 • Ik vind mezelf goed in multitasken.
 • Ik vind het prettig om met collega's over het werk te praten.
 • Ik vind het meest vervelend als dit apparaat op school kapot is:
 • Ik vind het gebruik van lesmethoden een vereiste voor het geven van goed kleuteronderwijs.
 • Ik vind het fijn aan een klas iets uit te leggen.
 • Ik vind een bindende toelatingsproef voor de lerarenopleiding een goed idee.
 • Ik vind de doelen van mijn leerplannen voor mijn klas(sen)...
 • Ik vind dat ik genoeg feedback krijg op hoe ik functioneer op school.
 • Ik verbeter met...
 • Ik stimuleer leerlingen/studenten om hun gevoelens te uiten.
 • Ik spreek ouders niet aan als ‘mama en papa’ omdat er verschillende gezinsvormen bestaan.
 • Ik slaag er goed in om de kinderen de regels te laten naleven in de klas.
 • Ik neem een leerling apart als hij/zij niet goed in zijn/haar vel zit.

Pagina's