• Wens jij een naamsverandering van jouw school?
 • Welke woordsoort is het woord 'beetje' in de zin 'Ik wil graag een beetje limonade'?
 • Welke wiskundige bewerking heeft de juiste uitkomst? (volgorde van bewerkingen)
 • Welke warme dranken kan je op jouw school krijgen (al dan niet betalend)?
 • Welke waarde heeft ouderbetrokkenheid in het leren/de ontwikkeling van leerlingen/studenten/cursisten volgens jou? (op een schaal van 10)
 • Welke vuilnisbakken zijn er bij jullie aanwezig op de speelplaats of in de ontspanningsruimte?
 • Welke vuilnisbakken zijn er bij jullie aanwezig op de speelplaats of in de ontspanningsruimte?
 • Welke vuilnisbakken zijn er bij jullie aanwezig in de klas?
 • Welke vuilnisbakken zijn er bij jullie aanwezig in de klas?
 • Welke VRT-journalist of -journaliste schreef het voorbije schooljaar een boek over het lerarenberoep?
 • Welke vrouw won als eerste vrouw tweemaal het Eurosongfestival?
 • Welke vorm(en) van bibliotheek gebruik jij?
 • Welke vorm van feedback geef je het meest?
 • Welke vorm van differentiatie uit de opgegeven lijst vind jij het moeilijkst om toe te passen?
 • Welke vorm van differentiatie uit de opgegeven lijst pas jij het vaakste toe?
 • Welke voordelen krijgen collega's met meer anciënniteit op jouw school?
 • Welke voordelen krijgen collega's met meer anciënniteit op jouw school?
 • Welke voordelen krijgen jongere collega's op jouw school?
 • Welke voordelen krijgen jongere collega's op jouw school?
 • Welke voordelen biedt een werkblaadje voor kleuters volgens jou?
 • Welke voordelen biedt een werkblaadje voor kleuters volgens jou?
 • Welke Vlaamse schrijver was de inspiratiebron voor een schoolaanpak?
 • Welke Vlaamse schrijver was de inspiratiebron voor een schoolaanpak?
 • Welke vis werd in 2023 'Vis van het Jaar'?
 • Welke videobronnen gebruik je soms in de klas?
 • Welke videobronnen gebruik je soms in de klas?
 • Welke verteltechnieken gebruik jij?
 • Welke verteltechnieken gebruik jij?
 • Welke vertelstijlen gebruik jij?
 • Welke vertelstijlen gebruik jij?
 • Welke vermaarde Vlaamse auteur schreef 'De Oostakkerse gedichten'? (uit de Canon van Vlaanderen)
 • Welke van onderstaande zaken waren onderdeel van jouw meest recente sollicitatieprocedure?
 • Welke van deze zaken heeft jou gemotiveerd om leraar te worden?
 • Welke van deze zaken heeft jou gemotiveerd om leraar te worden?
 • Welke van deze toetsen is bindend?
 • Welke van deze toetsen is bindend?
 • Welke van deze thema('s) kwam(en) te weinig aan bod in jouw lerarenopleiding? (bis)
 • Welke van deze regeringsleiders geeft/gaf ook elke donderdag les in een secundaire school?
 • Welke van deze redenen komt het dichtst bij jouw oorspronkelijke motivatie om leraar te worden?
 • Welke van deze redenen komt het dichtst bij jouw oorspronkelijke motivatie om leraar te worden?
 • Welke van deze politici is van opleiding pedagoog?
 • Welke van deze plaatsen is de plaats waar de meeste jongeren die Waddist gebruiken wel eens pestgedrag zien?
 • Welke van deze online woordenboeken wordt/worden gebruikt tijdens je les?
 • Welke van deze muzikanten was GEEN leraar?
 • Welke van deze gebruikte je ooit om zelf mee les te geven?
 • Welke van deze cadeaus zouden helemaal boven je verlanglijstje staan?
 • Welke van deze aanpakken heeft gemiddeld gesproken het grootste leereffect?
 • Welke van deze aanpakken heeft gemiddeld gesproken het grootste leereffect?
 • Welke van de volgende talen kunnen leerlingen/studenten/cursisten volgen op jouw school?
 • Welke van de volgende kwesties zijn volgens jou de belangrijkste waarmee Vlaanderen momenteel wordt geconfronteerd?
 • Welke vak geef je momenteel meest?
 • Welke uitspraken beschrijven best de situatie op je school qua consequent de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen volgen (om de verspreiding van corona tegen te gaan)?
 • Welke uitspraken beschrijven best de situatie op je school qua consequent de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen volgen (om de verspreiding van corona tegen te gaan)?
 • Welke uitspraak sluit best aan bij jouw mening over dyslexie?
 • Welke uitspraak sluit best aan bij jouw mening over dyslexie?
 • Welke uitspraak sluit best aan bij jouw mening over dyscalculie?
 • Welke uitspraak sluit best aan bij jouw mening over dyscalculie?
 • Welke uitspraak over doelstellingen is NIET juist?
 • Welke uitspraak over de eindtermen/ontwikkelingsdoelen past het beste bij jou?
 • Welke uitspraak over de eindtermen past het beste bij jou?
 • Welke uitspraak klopt niet over een AED-toestel? (Automatisch Externe Defibrillator)
 • Welke uitspraak is fout?
 • Welke uitspraak is fout?
 • Welke thuistalen hebben de leerlingen/studenten/cursisten in jouw klas dit jaar?
 • Welke thema('s) kwam(en) te weinig aan bod in jouw lerarenopleiding?
 • Welke thema's kwamen vooral aan bod in jouw lerarenopleiding?
 • Welke teksten heb je deze week in je lessen gebruikt (voorgelezen, besproken en/of door leerlingen laten lezen)?
 • Welke teksten heb je deze week in je lessen gebruikt (voorgelezen, besproken en/of door leerlingen laten lezen)?
 • Welke taal wordt er door het grootste aantal mensen gesproken in Europa?
 • Welke taal wordt er door het grootste aantal mensen gesproken in Europa?
 • Welke studiemethode werkt het minst goed?
 • Welke studiemethode werkt het minst goed?
 • Welke strategieën of acties zouden volgens jou het meest nuttig zijn om de overgang voor beginnende leraren te vergemakkelijken?
 • Welke stelling sluit het meeste aan bij jouw ervaring?
 • Welke stelling sluit het meeste aan bij jouw ervaring?
 • Welke soort tip krijg jij het liefst?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke sociale media gebruik je zelf?
 • Welke sociale media gebruik je zelf?
 • Welke skill zou een EXTRA teamlid vooral moeten hebben?
 • Welke signalen van armoede ziet u in uw eigen klas(sen), oftewel waaraan herkent u de armoede bij uw leerlingen?
 • Welke signalen van armoede ziet u in uw eigen klas(sen), oftewel waaraan herkent u de armoede bij uw leerlingen?
 • Welke score zou jij gemiddeld aan jouw werkgeluk geven?
 • welke score zou je vandaag minister Ben Weyts geven?
 • welke score zou je vandaag minister Ben Weyts geven?
 • Welke score geef jij aan het beleid van Minister Weyts wat betreft het leersteundecreet?
 • Welke score geef jij aan het beleid van Minister Weyts wat betreft het beleid rond lerarenberoep en lerarentekort?
 • Welke score geef jij aan het beleid van Minister Weyts wat betreft de wijze van communiceren?
 • Welke score geef jij aan het beleid van Minister Weyts wat betreft de aanpak van digitalisering (cf. digisprong)?
 • Welke score geef jij aan het beleid van Minister Weyts wat betreft de aanpak van de corona-crisis?
 • Welke score geef je kwaliteit van de catering op school? (op een schaal van 5)

Pagina's