• Wat zijn volgens jou redenen dat leerlingen afhaken tijdens een online les?
 • Wat zijn volgens jou redenen dat leerlingen afhaken tijdens een online les?
 • Wat zijn volgens jou mogelijke verklaringen voor de achteruitgang van de leerprestaties in het Vlaamse onderwijs?
 • Wat zijn volgens jou mogelijke verklaringen voor de achteruitgang van de leerprestaties in het Vlaamse onderwijs?
 • Wat zijn volgens jou GEEN correcte verklaringen voor de achteruitgang van de leerprestaties in het Vlaamse onderwijs?
 • Wat zijn volgens jou GEEN correcte verklaringen voor de achteruitgang van de leerprestaties in het Vlaamse onderwijs?
 • Wat zijn volgens jou de gevolgen van het overschrijden van de voor jou ideale klasgrootte? #watheeftonderwijsnunodig
 • Wat zijn volgens jou de gevolgen van het overschrijden van de voor jou ideale klasgrootte? #watheeftonderwijsnunodig
 • Wat zijn volgens jou de belangrijkste oorzaken voor problemen op vlak van schoolloopbaan voor leerlingen/studenten/cursisten?
 • Wat zijn jouw belangrijkste bronnen voor nieuws?
 • Wat zijn jouw belangrijkste bronnen voor nieuws?
 • Wat zijn de favoriete aanpassingen/mogelijkheden in de nieuwe cao?
 • Wat zijn de favoriete aanpassingen/mogelijkheden in de nieuwe cao?
 • Wat zijn de belangrijkste redenen om bijles aan te raden aan een leerling/student/cursist?
 • Wat wordt door leraren als grootste belemmering gezien wat betreft professionele ontwikkeling?
 • Wat wordt door leraren als grootste belemmering gezien wat betreft professionele ontwikkeling?
 • Wat wens je de leerlingen/studenten/cursisten aan wie je lesgeeft in de eerste plaats toe?
 • Wat voor gevolgen heeft het lerarentekort voor jou persoonlijk?
 • Wat voor gevolgen heeft het lerarentekort voor jou persoonlijk?
 • Wat vind jij zelf moeilijk aan het geven van inspraak aan leerlingen?
 • Wat vind jij zelf moeilijk aan het geven van inspraak aan leerlingen?
 • Wat vind jij het meest belangrijk in je job?
 • Wat vind jij het belangrijkst?
 • Wat vind jij het allerbelangrijkst aan een werkplek voor een leraar op school?
 • Wat vind jij de meest effectieve aanpak voor een (reken)les?
 • Wat vind jij de meest effectieve aanpak voor een (reken)les?
 • Wat vind je leukst aan deze Teacher Tapp app?
 • Wat vind je leukst aan deze Teacher Tapp app?
 • Wat verwacht je van een goede educatieve methode?
 • Wat verwacht je van een goede educatieve methode?
 • Wat verwacht je als leerlingen/studenten te laat komen in de les?
 • Wat verwacht je als leerlingen/studenten te laat komen in de les?
 • Wat verkies je?
 • Wat verkies je?
 • Wat verkies je?
 • Wat verkies je: klassen halveren of twee leerkrachten per klas?
 • Wat verkies je: klassen halveren of twee leerkrachten per klas?
 • Wat verkies je: een mengklas of een jaarklas?
 • Wat verkies je: een mengklas of een jaarklas?
 • Wat neemt/nam jouw school mee vanuit de coronapandemie?
 • Wat neemt/nam jouw school mee vanuit de coronapandemie?
 • Wat meet PIRLS?
 • Wat meet PIRLS?
 • Wat meet ICCS?
 • Wat meet ICCS?
 • Wat maakt voor jou als lesgever een school aantrekkelijk?
 • Wat maakt voor jou als lesgever een school aantrekkelijk?
 • Wat maakt voor jou als leerkracht een school aantrekkelijk?
 • Wat maakt voor jou als leerkracht een school aantrekkelijk?
 • Wat maakt deze periode voor jou extra zwaar?
 • Wat maakt deze periode voor jou extra zwaar?
 • Wat lijkt jou als lesgever aantrekkelijk aan het werken in een stedelijke context?
 • Wat lijkt jou als lesgever aantrekkelijk aan het werken in een stedelijke context?
 • Wat lijkt jou als lesgever aantrekkelijk aan het werken in een stedelijke context?
 • Wat lijkt jou als lesgever aantrekkelijk aan het werken in een stedelijke context?
 • Wat kan er volgens jou voor zorgen dat de veerkracht van leerkrachten wordt beschermd?
 • Wat kan er volgens jou voor zorgen dat de veerkracht van leerkrachten wordt beschermd?
 • Wat is voor jou (offline) de optimale klasgrootte?
 • Wat is voor jou (offline) de optimale klasgrootte?
 • Wat is volgens jou momenteel de grootste uitdaging bij je leerlingen/studenten/cursisten?
 • Wat is volgens jou moeilijk haalbaar voor lesgevers die teamteachen/co-teachen?
 • Wat is volgens jou moeilijk haalbaar voor lesgevers die teamteachen/co-teachen?
 • Wat is volgens jou een goede graadmeter voor onderwijskwaliteit?
 • Wat is volgens jou de belangrijkste informatie die een eindterm of ontwikkelingsdoel jou moet bieden?
 • Wat is volgens jou de belangrijkste informatie die een eindterm of ontwikkelingsdoel jou moet bieden?
 • Wat is slecht voor werken aan weerbaarheid zowel bij je leerlingen als bij jezelf?
 • Wat is slecht voor werken aan weerbaarheid zowel bij je leerlingen als bij jezelf?
 • Wat is op jou van toepassing?
 • Wat is op jou van toepassing?
 • Wat is jouw mening over de zomervakantie?
 • Wat is jouw mening over de zomervakantie?
 • Wat is jouw mening over de zomervakantie?
 • Wat is jouw leeftijd?
 • Wat is jouw hoogst behaalde opleidingsniveau?
 • Wat is jouw geslacht?
 • Wat is jouw favoriete vakantie?
 • Wat is jouw favoriete schrijfgerief om mee te verbeteren?
 • Wat is jouw favoriete schooldag?
 • Wat is jouw favoriete periode van het schooljaar?
 • Wat is jouw favoriete periode van het schooljaar?
 • Wat is jouw favoriete aspect van leraar zijn?
 • Wat is je favoriete plaats op school?
 • Wat is je favoriete moment van de dag?
 • Wat is je favoriete moment van de dag?
 • Wat is het JOP?
 • Wat is het JOP?
 • Wat is het grondwetsartikel dat gaat over de vrijheid van onderwijs?
 • Wat is het grondwetsartikel dat gaat over de vrijheid van onderwijs?
 • Wat is het eerste dat jij doet als je nieuwe leerstof wil aanbrengen aan je klas?
 • Wat is het eerste dat jij doet als je nieuwe leerstof wil aanbrengen aan je klas?
 • Wat is geen richting in de educatieve bacheloropleiding leraar secundair onderwijs?
 • Wat is geen richting in de educatieve bacheloropleiding leraar secundair onderwijs?
 • Wat is geen onderwijs voor zieke kinderen?
 • Wat is geen onderwijs voor zieke kinderen?
 • Wat is de oorspronkelijke betekenis van school?
 • Wat is de oorspronkelijke betekenis van school?
 • Wat is de laagste trap op de participatieladder van Edelenbos?
 • Wat is de laagste trap op de participatieladder van Edelenbos?
 • Wat is de kleinste planeet uit ons zonnestelsel?
 • Wat is de kleinste planeet uit ons zonnestelsel?

Pagina's