• Stelling: Een leerling/student die studeert omdat het moet (en niet omdat die het wil) leert minder goed.
 • Stelling: Een goede leraar is als goede wijn, door de jaren wordt die steeds beter.
 • Stelling: Directies moeten meer vrijheid krijgen in personeelsbeleid.
 • Stelling: Deelnemen aan professionele ontwikkelingsactiviteiten heeft een positieve impact op mijn lesgeven.
 • Stelling: De vergaderingen bij ons op school kunnen efficiënter verlopen.
 • Stelling: De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van feedback ligt vooral bij leerlingen/studenten, niet bij leraren.
 • Stelling: De verantwoordelijkheid voor het geven van feedback ligt vooral bij leraren, niet bij leerlingen/studenten.
 • Stelling: De kleuters in mijn klas beginnen de klasregels al goed te kennen.
 • Stelling: De kledingregels op school zijn strenger voor meisjes dan voor jongens.
 • Stelling: De indeling/inrichting van een klas heeft invloed op het leerproces van leerlingen/studenten.
 • Stelling: De digitalisering van onderwijs betekent vooruitgang.
 • Stelling: Co-teaching is volgens mij een aanpak om inclusie te verwezenlijken.
 • Stelling: Bij verbetering/deliberatie houden we rekening met de randvoorwaarden waarin die evaluatie is gebeurd (temperatuur lokaal, mondmaskers, geluidsoverlast...).
 • Stelling: Bij de instructie van een taak is het goed om een sterke taak van een andere leerling te tonen als voorbeeld. #PoweredByResearchED
 • Stelling: Anderstalige leerlingen/studenten worden op onze school voldoende ondersteund.
 • Stelling: Ik lever een waardevolle bijdrage aan de samenleving door mijn job.
 • Stelling: Binnen het schoolteam worden kennis en expertise vlot gedeeld.
 • Stelling voor secundair: De hervorming van het secundair onderwijs kwam/komt als geroepen.
 • Stelling voor lager: Een klaspop hoort niet thuis in de derde graad.
 • Stelling voor Directie: Ik word als schoolleider gewaardeerd door het personeel.
 • Stelling voor directie: Ik moedig mijn personeel aan om onderzoek te doen naar de eigen lespraktijk.
 • Stel: morgen begint vervroegd de herfstvakantie. Welke reactie sluit het best aan bij jouw gevoel momenteel?
 • Stel: De leerlingen/studenten hebben collectief slechte punten. Wat denk jij dan meestal?
 • Stel: De leerlingen hebben collectief slechte punten. Welke strategie hanteer jij?
 • Stel, jij bent directeur van jouw school, zou je dan leraren willen ontslaan omdat ze pedagogisch-didactisch onderpresteren?
 • Stel, je mag vrij kiezen, wat kies jij?
 • Stel, je krijgt de ruimte om een nieuw clubje te starten op je school, wat wordt het?
 • Stel, je bent vastbenoemd, wat kies je:
 • Stel, een klas in zijn globaliteit scoort slecht op een evaluatie. Voel je je daar dan verantwoordelijk voor?
 • Stel je voor: de rest van het schooljaar heb je drie opties voor je lessen. Neem aan dat alle opties dezelfde hoeveelheid uren en hetzelfde loon beslaan en even veilig zijn. Wat kies jij?
 • Stel je voor dat je de kans krijgt om begin januari een vaccin tegen Corona te krijgen dat veilig en behoorlijk effectief lijkt. Zou je het nemen?
 • Statistiek: Welke stelling is juist?
 • Start je in september in een nieuwe school?
 • Staat jouw directie ook voor de klas?
 • Staat er ergens in je school een emmer of container voor het opvangen van druppels als het regent?
 • Staan bij jou op school de leerlingen in rijen bij het belteken?
 • Speel je een muziekinstrument?
 • Soms steek ik zo veel tijd in kinderen met zorgvragen en problemen, dat ik naar de brede middenmoot te kort schiet.
 • Smartschool werd overgenomen in juni 2021. Door wie?
 • Sluiten de mogelijkheden voor professionalisering die binnen je school worden aangeboden aan bij je eigen behoeften?
 • Slaag je erin om je mentaal los te koppelen van je job wanneer je niet aan het werk bent?
 • Secundair: Wat doe jij doorgaans tijdens een springuur?
 • Secundair: Organiseert je school herexamens voor één of meerdere jaren?
 • Secundair: Hoeveel lesvrije (halve) dagen krijg je minstens op jouw school bij een voltijdse lesopdracht?
 • Secundair: Hoeveel keer per schooljaar kom je gemiddeld samen met jouw vakgroep/vakgroepen? (bv. vakgroep wiskunde, vakgroep Nederlands …)
 • Secundair: Heb jij al zicht op je lessenrooster voor het schooljaar dat bijna van start gaat?
 • Schrijf je links- of rechtshandig?
 • Schreef jij dit schooljaar al eens een berisping in de (digitale) agenda van een leerling/student of klaagde je al bij ouders over een kleuter?
 • Schoolleiding en leraren gaan op mijn school op een prettige manier met elkaar om.
 • Respecteer jij de discretieplicht?
 • Registreerde jij je als orgaandonor?
 • questionText
 • Praat jij thuis over het werk?
 • Pas jij pre-teaching toe bij jouw leerlingen/studenten?
 • Over welke leerstoornis(sen) heb je voldoende achtergrondinfo om er in de klas mee aan de slag te gaan?
 • Over het algemeen voel ik me fysiek fit.
 • Over de app: Wat deelde je onlangs met een collega (online of offline)?
 • Organiseren jullie examens (secundair onderwijs) of grote toetsen (basisonderwijs)?
 • Organiseert jouw school schoolbezoeken?
 • Organiseert je school dit jaar een eindreis/reis voor de zesdes?
 • Organiseerde je school vandaag iets speciaals voor het schoolteam omwille van de laatste schooldag of kerst?
 • Organiseer jij kindcontacten?
 • Opvoeders moeten tewerkgesteld kunnen worden als leraar.
 • Op welke manier zet je in op gepersonaliseerd leren?
 • Op welke manier professionaliseert jouw team zich op het vlak van STEM?
 • Op welke manier doe je nu (zonder corona-crisis) aan professionalisering?
 • Op welke manier doe je aan boek-/leespromotie?
 • Op welke manier deed je tijdens de coronacrisis aan professionalisering?
 • Op welke leeftijd worden PISA-testen afgenomen?
 • Op welke leeftijd start de leerplicht?
 • Op welke leeftijd kent een kind het verschil tussen 1 en 2?
 • Op welk vlak heb jij op dit moment het meest behoefte aan professionalisering?
 • Op school, welke vergissing qua punten gebeurt het vaakst bij jou?
 • Op school, hoe vaak wissel jij lesmateriaal uit met collega’s?
 • Op school zijn er duidelijke afspraken voor leerlingen/studenten m.b.t. het aan/uit hebben van hun camera tijdens online onderwijs.
 • Op school is er een ruimte waar leerlingen naartoe kunnen gaan als ze even alleen willen zijn.
 • Op onze school wordt er geluisterd naar de ideeën van de leerlingen.
 • Op onze school mag iedereen zijn/haar eigen moedertaal spreken op de speelplaats.
 • Op onze school is iedereen welkom, ongeacht afkomst, geloof, kledij, of enig ander verschil.
 • Op mijn school worden lesgevers met een hoofddoek aangenomen.
 • Op mijn school worden leerlingen voor oudercontacten...
 • Op mijn school voel ik me veelal een toeschouwer langs de zijlijn dan een speler in het veld.
 • Op mijn school leren de leerlingen over kinderrechten.
 • Op mijn school is het leesniveau van leerlingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leraren.
 • Op hoeveel verschillende scholen ben je tot nu toe werkzaam geweest gedurende je loopbaan in het onderwijs?
 • Op de klassenraden…
 • Ontdekte je al fouten in je handboek(en)?
 • Online evaluatie schetst hetzelfde beeld over het niveau van onze leerlingen als meer traditionele toetsen.
 • Ongeveer hoeveel werkte je de afgelopen vakantie voor school?
 • Onderwijs zou volgens sommigen draaien op koffie, maar... hoe lekker is de koffie bij jou op school?
 • Onder hoeveel verschillende directieleden werk jij?
 • Observeerde je recent nog een les van een collega? (Deze vraag was al gepland maar werd ook gesuggereerd door TTVL-lid Ben Werbrouck!)
 • Nog een weekje te gaan, dus...
 • Nederlands: Wie is de auteur van de bekende verzen “tussen droom en daad, staan wetten in de weg en praktische bezwaren” uit het gedicht 'Het huwelijk'?
 • Nederlands: Welk sprookje is NIET geschreven door Hans Christian Andersen?
 • Nederlands: Welk middeleeuws werk schreef “Willem die Madocke maekte”?
 • Nederlands: Op wie was Anne Frank volgens haar dagboek verliefd?
 • Nederlands: Hoe noemen we de stijlfiguur waarvan “gratis en voor niets” een voorbeeld is?
 • Nederlands: "Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu…" Wat betekent deze Oudnederlandse zin?
 • Nam je al eens een corona-zelftest af?

Pagina's