• Organiseerde je school vandaag iets speciaals voor het schoolteam omwille van de laatste schooldag of kerst?
 • Organiseer jij kindcontacten?
 • Opvoeders moeten tewerkgesteld kunnen worden als leraar.
 • Op welke manier zet je in op gepersonaliseerd leren?
 • Op welke manier doe je aan boek-/leespromotie?
 • Op welke manier deed je tijdens de coronacrisis aan professionalisering?
 • Op welke leeftijd worden PISA-testen afgenomen?
 • Op welke leeftijd start de leerplicht?
 • Op welke leeftijd kent een kind het verschil tussen 1 en 2?
 • Op welk vlak heb jij op dit moment het meest behoefte aan professionalisering?
 • Op school, welke vergissing qua punten gebeurt het vaakst bij jou?
 • Op school, hoe vaak wissel jij lesmateriaal uit met collega’s?
 • Op school zijn er duidelijke afspraken voor leerlingen/studenten m.b.t. het aan/uit hebben van hun camera tijdens online onderwijs.
 • Op school is er een ruimte waar leerlingen naartoe kunnen gaan als ze even alleen willen zijn.
 • Op onze school wordt er geluisterd naar de ideeën van de leerlingen.
 • Op onze school mag iedereen zijn/haar eigen moedertaal spreken op de speelplaats.
 • Op onze school is iedereen welkom, ongeacht afkomst, geloof, kledij, of enig ander verschil.
 • Op mijn school worden leerlingen voor oudercontacten...
 • Op mijn school voel ik me veelal een toeschouwer langs de zijlijn dan een speler in het veld.
 • Op mijn school leren de leerlingen over kinderrechten.
 • Op mijn school is het leesniveau van leerlingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leraren.
 • Op hoeveel verschillende scholen ben je tot nu toe werkzaam geweest gedurende je loopbaan in het onderwijs?
 • Op de klassenraden…
 • Ontdekte je al fouten in je handboek(en)?
 • Online evaluatie schetst hetzelfde beeld over het niveau van onze leerlingen als meer traditionele toetsen.
 • Ongeveer hoeveel werkte je de afgelopen vakantie voor school?
 • Onderwijs zou volgens sommigen draaien op koffie, maar... hoe lekker is de koffie bij jou op school?
 • Onder hoeveel verschillende directieleden werk jij?
 • Observeerde je recent nog een les van een collega? (Deze vraag was al gepland maar werd ook gesuggereerd door TTVL-lid Ben Werbrouck!)
 • Nog een weekje te gaan, dus...
 • Nederlands: Wie is de auteur van de bekende verzen “tussen droom en daad, staan wetten in de weg en praktische bezwaren” uit het gedicht 'Het huwelijk'?
 • Nederlands: Welk sprookje is NIET geschreven door Hans Christian Andersen?
 • Nederlands: Welk middeleeuws werk schreef “Willem die Madocke maekte”?
 • Nederlands: Op wie was Anne Frank volgens haar dagboek verliefd?
 • Nederlands: Hoe noemen we de stijlfiguur waarvan “gratis en voor niets” een voorbeeld is?
 • Nederlands: "Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu…" Wat betekent deze Oudnederlandse zin?
 • Nam je al eens een corona-zelftest af?
 • Na de toetsen- / examenperiode (op het eind van dit trimester) is er een:
 • Muziek: Welke muzieknoot is GEEN snaar op een gitaar die in standaardstemming staat?
 • Mogen leerlingen, ouders of collega's weten op welke politieke partij/figuren je stemt?
 • Mogen kleuters bij jullie op school buiten spelen als het regent?
 • Mogen kinderen een muts dragen in de klas (bij koude, open raam)?
 • Mogen jouw leerlingen/studenten naar het toilet tijdens de les?
 • Moeten we een week afstandsonderwijs organiseren voor de krokusvakantie voor alle leerlingen?
 • Moeten volgens jou voor leerlingen GSM's worden verboden in de klas?
 • Moeten leerlingen zich net kleden voor de online les?
 • Moet er gesleuteld worden aan de vaste benoeming?
 • Moet de kerstvakantie met (minstens) een week verlengd worden?
 • Moest je dit schooljaar al aanvragen voor bijscholingen weigeren omdat het budget daarvoor op was?
 • Mocht je leerling zijn, zou je momenteel zelf graag les volgen op je school (in deze coronatijden)?
 • Mis je je leerlingen?
 • Minister Weyts wil meer aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hoe zeker ben je dat je ze voldoende uitdaagt in je onderwijs?
 • Minister Weyts introduceert voor het onderwijspersoneel vanaf volgend schooljaar een nieuwe evaluatieprocedure waardoor vooral onderpresterende leerkrachten en directeurs sneller ontslagen kunnen worden.
 • Mijn school heeft onrealistische verwachtingen over mij.
 • Mijn school hecht veel belang aan mijn welbevinden.
 • Mijn leerlingen houden niet veel rekening met de feedback die ik schrijf op hun werk.
 • Mijn leerlingen hebben onrealistische verwachtingen over hoe ik hen kan ondersteunen?
 • Mijn eigen ervaringen als leerling speelden mee bij mijn beroepskeuze.
 • Mijn collega's waarderen me.
 • Mijn belangrijkste taak als leraar is jongeren te begeleiden op hun weg naar volwassenheid
 • Met wie werk je het meeste samen?
 • Met wie heb je wel eens een conflict gehad over de inhoud van je les?
 • Met welk gevoel eindigde je deze eerste schooldag?
 • Met welk doel gebruik jij digitale leermiddelen in de klas (zoals Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)?
 • Merk jij een toename van leerlingen/studenten die hulpkreten uitsturen?
 • Merk je impact van Corona op de schoolprestaties van je leerlingen?
 • Merk je een positief effect van zomerscholen bij leerlingen die eraan deelnamen?
 • Mag er op de speelplaats geparkeerd worden?
 • Mag een leerkracht volgens jou lid zijn van een politieke partij?
 • Maakte je op school deze week iets grappigs mee? Het kan zowel online als offline gebeurd zijn.
 • Maakte je de voorbije weken iets grappigs mee op school? Het kan zowel online als offline gebeurd zijn.
 • Maak jij in je klas tijd om te praten over een ruzie die plaatsvond op de speelplaats of tijdens de pauze?
 • Maak jij gebruik van een klaspop in je lessen?
 • Luister je soms naar podcasts?
 • Lijkt podcast als medium bruikbaar voor jouw lessen?
 • Liet technologie je vandaag in de steek tijdens het werken voor school?
 • Levensbeschouwelijke vakken horen thuis op school.
 • Lerarentekort: We stelden deze vraag ook vorige week, maar zijn benieuwd naar de evolutie. Hoe nijpend is de situatie momenteel op jouw school? Komen een of meerdere van deze situaties voor?
 • Lerarentekort: We stelden deze vraag al vaker maar zijn benieuwd naar de evolutie. Hoe nijpend is de situatie momenteel op jouw school? Komen een of meerdere van deze situaties voor?
 • Lerarentekort: We stelden deze vraag al 2 keer, maar zijn benieuwd naar de evolutie. Hoe nijpend is de situatie momenteel op jouw school? Komen een of meerdere van deze situaties voor?
 • Leraren worden gewaardeerd door de media in Vlaanderen.
 • Leraren moeten zelf regelmatig boeken lezen om het goede voorbeeld te geven.
 • Leraren moeten op school vooral zichzelf kunnen zijn.
 • Leraren kunnen het onderwijsbeleid in Vlaanderen beïnvloeden.
 • Leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen als er gepest wordt.
 • Leerlingen moeten respect hebben voor hun leraren.
 • Leerlingen moeten op school vooral zichzelf kunnen zijn.
 • Leerlingen leren op onze school om te vertellen wat ze denken.
 • Leercoaching heeft enkel nut als leerlingen uit eigen wil deelnemen aan sessies.
 • Leercoaching heeft enkel nut als het…
 • Leercoaching heeft enkel nut als er individuele begeleiding van de leerling voorzien wordt.
 • Las jij ooit een boek van Dirk Bracke?
 • Las je tijdens de vakantie een boek?
 • Las je tijdens de vakantie een boek?
 • Lager: Startte jouw school op zonder handboeken?
 • Lachen de leerlingen/studenten met jouw mopjes?
 • Laat jij je leerlingen jou evalueren?
 • Laat jij anderstalige leerlingen de thuistaal gebruiken in de klas?
 • Laat je leerlingen hun telefoon gebruiken in de les omwille van didactische redenen?
 • Kwam jij als kind wel eens te laat op school?

Pagina's