• Welke quote over leraarschap verkies je?
 • Welke quote over leraarschap verkies je?
 • Welke opvoedingsstijl leidt tot minste kans dat kinderen later met het gerecht in aanraking komen?
 • Welke opvoedingsstijl leidt tot minste kans dat kinderen later met het gerecht in aanraking komen?
 • Welke optie geeft het beste de etnische diversiteit van de directe omgeving van je school weer?
 • Welke onderwijsoverstap vond je zelf de moeilijkste tijdens jouw schoolloopbaan?
 • Welke niet-pedagogische taken verwacht je school van jou?
 • Welke niet-pedagogische taken verwacht je school van jou?
 • Welke maatregelen uit deze lijst worden er bij jou op school genomen om de energiefactuur te drukken?
 • Welke lerarenopleiding heb je gevolgd?
 • Welke lerarenopleiding heb je gevolgd?
 • Welke leraar krijgt te horen van zijn leerling dat die morgen niet meer naar school komt?
 • Welke lees- of luisterstrategieën ken je?
 • Welke lees- of luisterstrategieën ken je?
 • Welke leerlingen maken bij jullie op school allemaal de digisprong volgend schooljaar?
 • Welke leerlingen maken bij jullie op school allemaal de digisprong volgend schooljaar?
 • Welke leeftijd is gepast om CLIL te geven?
 • Welke leeftijd is gepast om CLIL te geven?
 • Welke komiek staat of stond niet in het onderwijs?
 • Welke komiek staat of stond niet in het onderwijs?
 • Welke koepel of net heeft een hoofdkantoor in de Guimardstraat?
 • Welke koepel of net heeft een hoofdkantoor in de Guimardstraat?
 • Welke kenmerken verwacht jij van een “positief ingesteld schoolteam”? (Kies maximum 3 opties)
 • Welke kansen bieden de Vlaamse toetsen volgens jou?
 • Welke informatiebron vind jij geloofwaardig als het aankomt op coronanieuws?
 • Welke informatiebron vind jij geloofwaardig als het aankomt op coronanieuws?
 • Welke hervorming zou jij niet graag willen?
 • Welke hervorming zou jij graag willen?
 • Welke goede dingen heb jij het afgelopen jaar opgemerkt die je zou willen blijven koesteren?
 • Welke goede dingen heb jij het afgelopen jaar opgemerkt die je zou willen blijven koesteren?
 • Welke dag is het vandaag?
 • Welke dag is het vandaag?
 • Welke blijk van waardering van de overheid zou u op prijs stellen?
 • Welke blijk van waardering van de overheid zou u op prijs stellen?
 • Welke beschrijving komt het best overeen met uw eigen leesgedrag in uw vrije tijd?
 • Welke beschrijving komt het best overeen met uw eigen leesgedrag in uw vrije tijd?
 • Welke begeleide opvang voorziet jouw school zelf?
 • Welke basiscompetentie vind jij het minst belangrijk? Leraar als ...
 • Welke basiscompetentie vind jij het belangrijkst? Leraar als ...
 • Welke agenda gebruik je?
 • Welke administratieve taak zou je willen schrappen uit je pakket? #watheeftonderwijsnunodig
 • Welke administratieve taak zou je willen schrappen uit je pakket? #watheeftonderwijsnunodig
 • Welke activiteiten worden er op jouw school georganiseerd?
 • Welke "astro-" is GEEN wetenschap, maar een vorm van waarzeggerij?
 • Welke "astro-" is GEEN wetenschap, maar een vorm van waarzeggerij?
 • Welk(e) gevoel(ens) heb jij bij de versoepeling van de mondmaskerplicht?
 • Welk(e) gevoel(ens) heb jij bij de versoepeling van de mondmaskerplicht?
 • Welk(e) gevoel(ens) heb jij bij de nieuwe versoepelingen in het onderwijs?
 • Welk(e) gevoel(ens) heb jij bij de nieuwe versoepelingen in het onderwijs?
 • Welk woord omschrijft jouw 2020 als onderwijsmens het beste?
 • Welk woord omschrijft jouw 2020 als onderwijsmens het beste?
 • Welk van onderstaande uitspraken over computationeel denken is fout?
 • Welk van onderstaande uitspraken over computationeel denken is fout?
 • Welk van onderstaande beweringen is geen neuromythe?
 • Welk van onderstaande beweringen is geen neuromythe?
 • Welk van onderstaande beweringen is een neuromythe?
 • Welk van onderstaande behoort niet tot de executieve functies?
 • Welk van onderstaande behoort niet tot de executieve functies?
 • Welk van deze organisaties is geen koepel maar een net?
 • Welk van deze doelstellingen is geen van de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals) voor 2030?
 • Welk van deze doelstellingen is geen van de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals) voor 2030?
 • Welk van deze doelstellingen is geen van de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals) voor 2030?
 • Welk van deze digitale tools, platforms en werkvormen gebruik je regelmatig?
 • Welk van de volgende is GEEN bestaande (Nederlandstalige) zegswijze?
 • Welk type buitengewoon onderwijs kwam er enkele jaren geleden bij?
 • Welk type buitengewoon onderwijs kwam er enkele jaren geleden bij?
 • Welk talenbeleid is er bij jullie op school?
 • Welk systeem wordt op jouw school toegepast om leerlingen/studenten naar de klas te laten gaan aan de start van de dag?
 • Welk systeem wordt op jouw school toegepast om leerlingen/studenten naar de klas te laten gaan aan de start van de dag?
 • Welk sprookje werd niet gepubliceerd door de gebroeders Grimm?
 • Welk spelmateriaal bieden jullie aan op de speelplaats?
 • Welk spelmateriaal bieden jullie aan op de speelplaats?
 • Welk soort weer is volgens jou het meest ongunstig voor leerlinggedrag?
 • Welk soort weer is volgens jou het meest ongunstig voor leerlinggedrag?
 • Welk soort leermateriaal gebruik je voor het merendeel van je lessen?
 • Welk soort leermateriaal gebruik je voor het merendeel van je lessen?
 • Welk soort ict-materiaal zou je zelf graag hebben op school (bij wat je al hebt)?
 • Welk soort ict-materiaal zou je zelf graag hebben op school (bij wat je al hebt)?
 • Welk soort ict-materiaal gebruik je zelf regelmatig op school?
 • Welk soort ict-materiaal gebruik je zelf regelmatig op school?
 • Welk soort examens neem jij in deze examenperiode af?
 • Welk soort (plannings)agenda gebruik jij voor school?
 • Welk signaal wordt op jouw school gebruikt om aan te geven dat de les begint/eindigt?
 • Welk signaal wordt op jouw school gebruikt om aan te geven dat de les begint/eindigt?
 • Welk pestgedrag onder leerlingen komt het meeste voor? (Het gaat hier telkens over aanhoudend en bewust gedrag)
 • Welk onderzoek meet begrijpend lezen?
 • Welk onderwijswoord wil jij nooit meer horen?
 • Welk moment van de dag zou je zelf eens willen herbeleven als kleuter?
 • Welk moment van de dag zou je zelf eens willen herbeleven als kleuter?
 • Welk materiaal uit je eigen schoolloopbaan spaarde je? (Dus niet je ouders)
 • Welk land heeft de meeste eilanden ter wereld?
 • Welk Europees land bleek het nieuwe “Finland” bij de laatste PISA-ronde?
 • Welk diploma behaalde iemand die een MBA behaalde?
 • Welk diploma behaalde iemand die een MBA behaalde?
 • Welk deel van je werk doe je het meest graag?
 • Welk deel van je werk doe je het meest graag?
 • Welk deel van je leerlingen/studenten heeft dit afgelopen jaar volgens jou leervertraging opgelopen vanwege de omstandigheden?
 • Welk deel van je leerlingen/studenten heeft dit afgelopen jaar volgens jou leervertraging opgelopen vanwege de omstandigheden?
 • Welk belang hecht jij aan werkgeluk?
 • Welk bedrag krijgen secundaire scholen per in aanmerking komende leerling door de DIGI-sprong voor toestellen voor leerlingen (uit het eerste, derde, vijfde en zevende leerjaar).

Pagina's