• Na de toetsen- / examenperiode (op het eind van dit trimester) is er een:
 • Muziek: Welke muzieknoot is GEEN snaar op een gitaar die in standaardstemming staat?
 • Mogen ouders hun kleuter terug tot bij jou in de klas brengen?
 • Mogen leerlingen, ouders of collega's weten op welke politieke partij/figuren je stemt?
 • Mogen kleuters bij jullie op school buiten spelen als het regent?
 • Mogen kinderen een muts dragen in de klas (bij koude, open raam)?
 • Mogen jouw leerlingen/studenten naar het toilet tijdens de les?
 • Moeten we een week afstandsonderwijs organiseren voor de krokusvakantie voor alle leerlingen?
 • Moeten volgens jou voor leerlingen GSM's worden verboden in de klas?
 • Moeten leerlingen zich net kleden voor de online les?
 • Moet er gesleuteld worden aan de vaste benoeming?
 • Moet de kerstvakantie met (minstens) een week verlengd worden?
 • Moest je dit schooljaar al aanvragen voor bijscholingen weigeren omdat het budget daarvoor op was?
 • Mocht je leerling zijn, zou je momenteel zelf graag les volgen op je school (in deze coronatijden)?
 • Mis je je leerlingen?
 • Minister Weyts wil meer aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hoe zeker ben je dat je ze voldoende uitdaagt in je onderwijs?
 • Minister Weyts introduceert voor het onderwijspersoneel vanaf volgend schooljaar een nieuwe evaluatieprocedure waardoor vooral onderpresterende leerkrachten en directeurs sneller ontslagen kunnen worden.
 • Mijn school heeft onrealistische verwachtingen over mij.
 • Mijn school hecht veel belang aan mijn welbevinden.
 • Mijn leerlingen houden niet veel rekening met de feedback die ik schrijf op hun werk.
 • Mijn leerlingen hebben onrealistische verwachtingen over hoe ik hen kan ondersteunen?
 • Mijn eigen ervaringen als leerling speelden mee bij mijn beroepskeuze.
 • Mijn collega's waarderen me.
 • Mijn belangrijkste taak als leraar is jongeren te begeleiden op hun weg naar volwassenheid
 • Met wie werk je het meeste samen?
 • Met wie heb je wel eens een conflict gehad over de inhoud van je les?
 • Met welk gevoel eindigde je deze eerste schooldag?
 • Met welk doel gebruik jij digitale leermiddelen in de klas (zoals Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)?
 • Merk jij een toename van leerlingen/studenten die hulpkreten uitsturen?
 • Merk je impact van Corona op de schoolprestaties van je leerlingen?
 • Merk je een positief effect van zomerscholen bij leerlingen die eraan deelnamen?
 • Mag er op de speelplaats geparkeerd worden?
 • Mag een leerkracht volgens jou lid zijn van een politieke partij?
 • Maakte je op school deze week iets grappigs mee? Het kan zowel online als offline gebeurd zijn.
 • Maakte je de voorbije weken iets grappigs mee op school? Het kan zowel online als offline gebeurd zijn.
 • Maak jij in je klas tijd om te praten over een ruzie die plaatsvond op de speelplaats of tijdens de pauze?
 • Maak jij gebruik van een klaspop in je lessen?
 • Luister je soms naar podcasts?
 • Lijkt podcast als medium bruikbaar voor jouw lessen?
 • Ligt er in de leraarskamer/docentenruimte een krant van de dag zelf?
 • Liet technologie je vandaag in de steek tijdens het werken voor school?
 • Levensbeschouwelijke vakken horen thuis op school.
 • Lerarentekort: We stelden deze vraag ook vorige week, maar zijn benieuwd naar de evolutie. Hoe nijpend is de situatie momenteel op jouw school? Komen een of meerdere van deze situaties voor?
 • Lerarentekort: We stelden deze vraag al vaker maar zijn benieuwd naar de evolutie. Hoe nijpend is de situatie momenteel op jouw school? Komen een of meerdere van deze situaties voor?
 • Lerarentekort: We stelden deze vraag al 2 keer, maar zijn benieuwd naar de evolutie. Hoe nijpend is de situatie momenteel op jouw school? Komen een of meerdere van deze situaties voor?
 • Leraren worden gewaardeerd door de media in Vlaanderen.
 • Leraren moeten zelf regelmatig boeken lezen om het goede voorbeeld te geven.
 • Leraren moeten op school vooral zichzelf kunnen zijn.
 • Leraren kunnen het onderwijsbeleid in Vlaanderen beïnvloeden.
 • Leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen als er gepest wordt.
 • Leerlingen moeten respect hebben voor hun leraren.
 • Leerlingen moeten op school vooral zichzelf kunnen zijn.
 • Leerlingen leren op onze school om te vertellen wat ze denken.
 • Leercoaching heeft enkel nut als leerlingen uit eigen wil deelnemen aan sessies.
 • Leercoaching heeft enkel nut als het…
 • Leercoaching heeft enkel nut als er individuele begeleiding van de leerling voorzien wordt.
 • Las jij ooit een boek van Dirk Bracke?
 • Las je tijdens de vakantie een boek?
 • Las je tijdens de vakantie een boek?
 • Lager: Wat zou je willen veranderen aan/in je klas?
 • Lager: Startte jouw school op zonder handboeken?
 • Lager: Maak jij gebruik van een klaspop in je lessen?
 • Lager: Hoe vaak (gemiddeld) geef je huiswerk aan de leerlingen?
 • Lager: Heb jij een dier in jouw klas?
 • Lachen de leerlingen/studenten met jouw mopjes?
 • Laat jij je leerlingen jou evalueren?
 • Laat jij je kleuters soms een prentenboek meenemen naar huis?
 • Laat jij anderstalige leerlingen de thuistaal gebruiken in de klas?
 • Laat je leerlingen hun telefoon gebruiken in de les omwille van didactische redenen?
 • Kwam jij als kind wel eens te laat op school?
 • Kunst: Wie schilderde het schilderij “Le déjeuner sur l'herbe”?
 • Kunst: Wie componeerde het muziekstuk “Bolero”?
 • Kunst: Welke beroemde kunstenares droeg vaak lange kleurrijke rokken en begon te schilderen op haar 18 jaar toen ze in bed moest liggen na een busongeval?
 • Kunnen ouders bij jullie op school hun kleuters afzetten in de klas, in het lokaal?
 • Kunnen leraars (naschools) sporten bij jou op school?
 • Kunnen leerlingen naschools sporten bij jou op school?
 • Kunnen kleuters overdag slapen bij jullie op school?
 • Kunnen de leerlingen/studenten bij jullie op school nog frisdrank verkrijgen/kopen?
 • Krijgen jullie alcoholgel om je handen te ontsmetten van de school?
 • Krijgen interimcollega’s een gepast afscheid (bv. een kleine attentie) bij vertrek?
 • Krijg je nu meer vragen van ouders dan voor corona?
 • Kreeg jij al een vaccin?
 • Kreeg je ooit al een Valentijn van een of meerdere van je leerlingen?
 • Kreeg je ooit al een negatieve opmerking over je kledij op school?
 • Kreeg je één of meerdere mondmaskers van je school?
 • Kreeg je dit schooljaar al te horen dat het geld voor professionalisering op was?
 • Kreeg je de voorbije weken een jobaanbod van een andere school?
 • Kreeg je (vandaag) afscheidscadeaus van je leerlingen?
 • Koos jij als starter bewust voor het net waarin je begon te werken?
 • Komend schooljaar ga ik aan de slag in een verlofstelsel.
 • Komen de kleuters als ze toekomen op school meteen naar jouw klas voor een open onthaal?
 • Kom je wel eens te laat op je werk?
 • Klop jij veel extra uren door de coronacrisis?
 • Kleuters die (een jaar of meer) ouder zijn dan de rest van de klasgroep, vertonen meer gedragsproblemen.
 • Kleuters bepalen in grote mate hun eigen leerproces.
 • Kleuterleid(st)ers in het gewoon onderwijs zijn voldoende opgeleid om kinderen met speciale noden te onderwijzen.
 • Kleuter: Waarvoor ga jij de verplichte taalscreening bij kleuters vooral gebruiken?
 • Kleuter: Kreeg jij al vragen van ouders over de Koala-taaltoets?
 • Kleuter: Hoe vaak gebruik jij een digitaal prentenboek?
 • Kleuter: Ga je dit schooljaar nieuwe liedjes gebruiken in jouw klas?

Pagina's