• Welk woord omschrijft jouw 2020 als onderwijsmens het beste?
 • Welk woord kozen de Teacher Tapp-respondenten als onderwijswoord van 2023 dat ze nooit meer willen horen?
 • Welk woord kozen de Teacher Tapp-respondenten als onderwijswoord van 2022?
 • Welk van onderstaande uitspraken over computationeel denken is fout?
 • Welk van onderstaande uitspraken over computationeel denken is fout?
 • Welk van onderstaande is zeker geen kern-executieve functie?
 • Welk van onderstaande beweringen is geen neuromythe?
 • Welk van onderstaande beweringen is geen neuromythe?
 • Welk van onderstaande beweringen is een neuromythe?
 • Welk van onderstaande behoort niet tot de executieve functies?
 • Welk van onderstaande behoort niet tot de executieve functies?
 • Welk van deze organisaties is geen koepel maar een net?
 • Welk van deze eigenschappen zijn het allerbelangrijkst voor een ideale leerkracht volgens jongeren die Waddist gebruiken?
 • Welk van deze doelstellingen is geen van de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals) voor 2030?
 • Welk van deze doelstellingen is geen van de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals) voor 2030?
 • Welk van deze doelstellingen is geen van de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals) voor 2030?
 • Welk van deze digitale tools, platforms en werkvormen gebruik je regelmatig?
 • Welk van de volgende is GEEN bestaande (Nederlandstalige) zegswijze?
 • Welk type buitengewoon onderwijs kwam er enkele jaren geleden bij?
 • Welk type buitengewoon onderwijs kwam er enkele jaren geleden bij?
 • Welk toestel wordt volgens het MediaNest-onderzoek het meest gebruikt bij kinderen van 0-12 jaar?
 • Welk talenbeleid is er bij jullie op school?
 • Welk systeem wordt op jouw school toegepast om leerlingen/studenten naar de klas te laten gaan aan de start van de dag?
 • Welk systeem wordt op jouw school toegepast om leerlingen/studenten naar de klas te laten gaan aan de start van de dag?
 • Welk sprookje werd niet gepubliceerd door de gebroeders Grimm?
 • Welk spelmateriaal bieden jullie aan op de speelplaats?
 • Welk spelmateriaal bieden jullie aan op de speelplaats?
 • Welk soort weer is volgens jou het meest ongunstig voor leerlinggedrag?
 • Welk soort weer is volgens jou het meest ongunstig voor leerlinggedrag?
 • Welk soort tas gebruik jij voor je job?
 • Welk soort leermateriaal gebruik je voor het merendeel van je lessen?
 • Welk soort leermateriaal gebruik je voor het merendeel van je lessen?
 • Welk soort ict-materiaal zou je zelf graag hebben op school (bij wat je al hebt)?
 • Welk soort ict-materiaal zou je zelf graag hebben op school (bij wat je al hebt)?
 • Welk soort ict-materiaal gebruik je zelf regelmatig op school?
 • Welk soort ict-materiaal gebruik je zelf regelmatig op school?
 • Welk soort examens neem jij in deze examenperiode af?
 • Welk soort (plannings)agenda gebruik jij voor school?
 • Welk signaal wordt op jouw school gebruikt om aan te geven dat de les begint/eindigt?
 • Welk signaal wordt op jouw school gebruikt om aan te geven dat de les begint/eindigt?
 • Welk pestgedrag onder leerlingen komt het meeste voor? (Het gaat hier telkens over aanhoudend en bewust gedrag)
 • Welk orgaan wordt er in de meeste Egyptische mummies gelaten?
 • Welk onderzoek meet begrijpend lezen?
 • Welk onderwijswoord wil jij nooit meer horen?
 • Welk onderwijsberoep werd in mei 2023 door de VDAB op de lijst met knelpuntberoepen geplaatst?
 • Welk moment van de dag zou je zelf eens willen herbeleven als kleuter?
 • Welk moment van de dag zou je zelf eens willen herbeleven als kleuter?
 • Welk meteorologisch fenomeen maakt in 2023 opnieuw zijn opwachting?
 • Welk materiaal uit je eigen schoolloopbaan spaarde je? (Dus niet je ouders)
 • Welk land heeft het hoogste aantal inwoners ter wereld?
 • Welk land heeft de meeste eilanden ter wereld?
 • Welk land behaalde de hoogste score in PIRLS? (afgenomen in 2021)
 • Welk Europees land bleek het nieuwe “Finland” bij de laatste PISA-ronde?
 • Welk effect houdt in dat leraren met hun (on)bewuste verwachtingen de leerprestaties van leerlingen sturen?
 • Welk diploma behaalde iemand die een MBA behaalde?
 • Welk diploma behaalde iemand die een MBA behaalde?
 • Welk deel van je werk doe je het meest graag?
 • Welk deel van je werk doe je het meest graag?
 • Welk deel van je leerlingen/studenten heeft dit afgelopen jaar volgens jou leervertraging opgelopen vanwege de omstandigheden?
 • Welk deel van je leerlingen/studenten heeft dit afgelopen jaar volgens jou leervertraging opgelopen vanwege de omstandigheden?
 • Welk boek won in 2022 het Gouden Penseel, de prijs voor het best geïllustreerde kinderboek?
 • Welk boek werd in 2022 tot het best geschreven kinderboek bekroond en won daarmee de Gouden Griffel?
 • Welk belang hecht jij aan werkgeluk?
 • Welk bedrag krijgen secundaire scholen per in aanmerking komende leerling door de DIGI-sprong voor toestellen voor leerlingen (uit het eerste, derde, vijfde en zevende leerjaar).
 • Welk bedrag krijgen secundaire scholen per in aanmerking komende leerling door de DIGI-sprong voor toestellen voor leerlingen (uit het eerste, derde, vijfde en zevende leerjaar).
 • Weet jij wie de aanvangsbegeleider bij jou op school is?
 • Weet jij welke van je leerlingen/studenten/cursisten opgroeien in een nieuw samengesteld gezin?
 • Weet jij wat te doen indien een leerling/student flauwvalt?
 • Weet jij wat te doen indien een leerling/student flauwvalt?
 • Weet jij wat het woord 'Woke' betekent?
 • Weet jij wat digitale inclusie inhoudt?
 • Weet jij voldoende over hoe je moet omgaan met rouwende leerlingen/studenten/cursisten?
 • Weet jij voldoende hoe je moet omgaan met pestgedrag op school?
 • Weet jij ondertussen al in grote lijnen hoe het volgende schooljaar er zal uitzien voor jou op jouw school? (qua klassen, vakken, e.d.)
 • Weet jij hoe je om moet gaan met leerlingen/studenten/cursisten die rouwen?
 • Weet jij hoe je jezelf in "the zone" moet krijgen?
 • Weet jij hoe een les PAV eruit ziet?
 • Weet je welke hobby’s je leerlingen/studenten beoefenen?
 • Weet je welke hobby’s je leerlingen/studenten beoefenen?
 • Weet je waarover de inrichtende macht beslissingen neemt?
 • Weet je waarover de inrichtende macht beslissingen neemt?
 • Weet je van je leerlingen/studenten of ze al dan niet gevaccineerd zijn?
 • Weet je van je leerlingen/studenten of ze al dan niet gevaccineerd zijn?
 • Weet je van collega’s die je graag ziet blijven op school dat ze volgend schooljaar (toch) je school verlaten?
 • Weet je hoelang het nog is tot je pensioen?
 • Weet je hoelang het nog is tot je pensioen?
 • Weet je exact hoeveel je verdient per maand?
 • Weet je exact hoeveel je verdient per maand?
 • Weet je al waar je je eerste les volgende week maandag mee begint?
 • Weet je al waar je je eerste les volgende week maandag mee begint?
 • Weet je al of je leerlingen met bijzondere zorgvragen zal hebben in je groep(en)?
 • Weet je al of je leerlingen met bijzondere zorgvragen zal hebben in je groep(en)?
 • We weten dat er veel meer gebeurt in het onderwijs in de laatste week voor kerstmis dan voorlezen en kerstfeestjes. Maar... is er nog een kerstfeestje gepland voor de verlengde kerstvakantie?
 • We vroegen op 1 januari of je goede voornemens had voor 2022. Heb je intussen al voornemens kunnen waarmaken?
 • We vroegen op 1 januari of je goede voornemens had voor 2021. Heb je intussen al voornemens kunnen waarmaken?
 • We vroegen op 1 januari of je goede voornemens had voor 2021. Heb je intussen al voornemens kunnen waarmaken?
 • We vroegen in januari wat op dat moment de grootste uitdaging was bij de leerlingen na corona. Welke gaven jullie aan als grootste?
 • We vroegen deze vraag vorige week ook al maar willen graag de evolutie in kaart brengen: Merk je bij je kleuters, kinderen of jongeren dat de schrik voor Corona weer toeneemt?
 • We vroegen deze vraag vorige week ook al maar willen graag de evolutie in kaart brengen: Merk je bij je kleuters, kinderen of jongeren dat de schrik voor Corona weer toeneemt?
 • We vroegen deze vraag al 2 keer eerder maar willen graag de evolutie in kaart brengen: Merk je bij je kleuters, kinderen of jongeren dat de schrik voor Corona weer toeneemt?

Pagina's