• Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kan er volgens jou voor zorgen dat de veerkracht van leerkrachten wordt beschermd?
 • Wat kan er volgens jou voor zorgen dat de veerkracht van leerkrachten wordt beschermd?
 • Wat is voor jou een stimulans om tijdens de soms zware weken door te zetten?
 • Wat is voor jou de beste dag van de kerstvakantie?
 • Wat is voor jou de belangrijkste bron van stress op het werk?
 • Wat is voor jou (offline) de optimale klasgrootte?
 • Wat is voor jou (offline) de optimale klasgrootte?
 • Wat is volgens jou momenteel de grootste uitdaging bij je leerlingen/studenten/cursisten?
 • Wat is volgens jou moeilijk haalbaar voor lesgevers die teamteachen/co-teachen?
 • Wat is volgens jou moeilijk haalbaar voor lesgevers die teamteachen/co-teachen?
 • Wat is volgens jou een goede graadmeter voor onderwijskwaliteit?
 • Wat is volgens jou de grootste uitdaging voor een startende leraar?
 • Wat is volgens jou de belangrijkste informatie die een eindterm of ontwikkelingsdoel jou moet bieden?
 • Wat is volgens jou de belangrijkste informatie die een eindterm of ontwikkelingsdoel jou moet bieden?
 • Wat is slecht voor werken aan weerbaarheid zowel bij je leerlingen als bij jezelf?
 • Wat is slecht voor werken aan weerbaarheid zowel bij je leerlingen als bij jezelf?
 • Wat is petrichor?
 • Wat is op jou van toepassing?
 • Wat is op jou van toepassing?
 • Wat is jouw MINST favoriete periode van het schooljaar?
 • Wat is jouw mening over de zomervakantie?
 • Wat is jouw mening over de zomervakantie?
 • Wat is jouw mening over de zomervakantie?
 • Wat is jouw leeftijd?
 • Wat is jouw hoogst behaalde opleidingsniveau?
 • Wat is jouw geslacht?
 • Wat is jouw favoriete vakantie?
 • Wat is jouw favoriete schrijfgerief om mee te verbeteren?
 • Wat is jouw favoriete schooldag?
 • Wat is jouw favoriete periode van het schooljaar?
 • Wat is jouw favoriete periode van het schooljaar?
 • Wat is jouw favoriete aspect van leraar zijn?
 • Wat is jouw drijfveer om te kiezen voor oude schoolboeken?
 • Wat is jouw drijfveer om te kiezen voor hippe tablets?
 • Wat is jouw drijfveer om te kiezen voor hippe tablets?
 • Wat is je favoriete werkdag?
 • Wat is je favoriete plaats op school?
 • Wat is je favoriete moment van de dag?
 • Wat is je favoriete moment van de dag?
 • Wat is het voltooid deelwoord van het Franse werkwoord “pouvoir”?
 • Wat is het MIM in Brussel?
 • Wat is het maximum budget voor een schooluitstap?
 • Wat is het langste dat jij ooit bent bezig geweest met het nakijken van het werk van een leerling?
 • Wat is het laagste cijfer dat jij een leerling/student/cursist al gaf voor een examen? (Afwezigheid of blanco indienen telt niet mee)
 • Wat is het JOP?
 • Wat is het JOP?
 • Wat is het grondwetsartikel dat gaat over de vrijheid van onderwijs?
 • Wat is het grondwetsartikel dat gaat over de vrijheid van onderwijs?
 • Wat is het geluidsniveau in een kleuterklas?
 • Wat is het eerste dat jij doet als je nieuwe leerstof wil aanbrengen aan je klas?
 • Wat is het eerste dat jij doet als je nieuwe leerstof wil aanbrengen aan je klas?
 • Wat is het duurst geveilde schilderij ter wereld?
 • Wat is geen vorm van formatieve evaluatie?
 • Wat is geen voorbeeld van extrinsieke motivatie: "Ik doe mijn best bij het lesgeven omdat ..."
 • Wat is GEEN synoniem voor een broodjeaapverhaal?
 • Wat is geen richting in de educatieve bacheloropleiding leraar secundair onderwijs?
 • Wat is geen richting in de educatieve bacheloropleiding leraar secundair onderwijs?
 • Wat is GEEN onderwijsmythe?
 • Wat is geen onderwijs voor zieke kinderen?
 • Wat is geen onderwijs voor zieke kinderen?
 • Wat is GEEN ingrediënt van de bekende Margarita cocktail?
 • Wat is FOPEM?
 • Wat is een RL 1?
 • Wat is een mogelijk fysiek gevolg van sedentair gedrag? (lang stilzitten)
 • Wat is een legende?
 • Wat is een ander woord voor een deellijn?
 • Wat is de voornaam van Mr. Keating in de film 'Dead Poets Society'?
 • Wat is de reden dat jij voor een invulboek kiest?
 • Wat is de oudste universiteit van Europa?
 • Wat is de oorspronkelijke betekenis van school?
 • Wat is de oorspronkelijke betekenis van school?
 • Wat is de oorsprong van het spreekwoord 'Op een sleutelpositie zitten'?
 • Wat is de nationale bloem van Japan?
 • Wat is de naam van het examen dat wordt afgelegd om de taalvaardigheid in het Nederlands als tweede taal te beoordelen?
 • Wat is de naam van de opvolger van het M-decreet dat op 3 mei werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement?
 • Wat is de meest zuidelijk gelegen hoofdstad ter wereld?
 • Wat is de meest flexibele spier van het menselijk lichaam?
 • Wat is de laagste trap op de participatieladder van Edelenbos?
 • Wat is de laagste trap op de participatieladder van Edelenbos?
 • Wat is de kleinste planeet uit ons zonnestelsel?
 • Wat is de kleinste planeet uit ons zonnestelsel?
 • Wat is de grootste planeet uit deze lijst?
 • Wat is de eenheid voor massa?
 • Wat is de correcte schrijfwijze van het voltooid deelwoord van ‘uploaden’?
 • Wat is de correcte schrijfwijze van het voltooid deelwoord van ‘updaten’?
 • Wat is de correcte schrijfwijze van het voltooid deelwoord van ‘updaten’?
 • Wat is de beste volgorde om verschillende vakken te studeren?
 • Wat is de beste volgorde om verschillende vakken te studeren?
 • Wat is collectief huisonderwijs?
 • Wat is CLIL?
 • Wat is auditieve analyse?
 • Wat is auditieve analyse?
 • Wat ik, de week in acht genomen, graag te weten was gekomen: lees je wel eens verzen voor, doelgericht of tussendoor?
 • Wat hoort niet in het rijtje thuis?

Pagina's