• Wat vind jij het belangrijkst?
 • Wat vind jij het allerbelangrijkst aan een werkplek voor een leraar op school?
 • Wat vind jij de meest effectieve aanpak voor een (reken)les?
 • Wat vind jij de meest effectieve aanpak voor een (reken)les?
 • Wat vind je leukst aan deze Teacher Tapp app?
 • Wat vind je leukst aan deze Teacher Tapp app?
 • Wat vind je het fijnste aan vakantie?
 • Wat vieren jullie op school?
 • Wat verwacht je van een goede educatieve methode?
 • Wat verwacht je van een goede educatieve methode?
 • Wat verwacht je als leerlingen/studenten te laat komen in de les?
 • Wat verwacht je als leerlingen/studenten te laat komen in de les?
 • Wat verkies je?
 • Wat verkies je?
 • Wat verkies je?
 • Wat verkies je?
 • Wat verkies je?
 • Wat verkies je?
 • Wat verkies je: klassen halveren of twee leerkrachten per klas?
 • Wat verkies je: klassen halveren of twee leerkrachten per klas?
 • Wat verkies je: een mengklas of een jaarklas?
 • Wat verkies je: een mengklas of een jaarklas?
 • Wat verhindert jou om meer samen te werken met collega's?
 • Wat staat op het wapenschild van de Hertog van Brabant?
 • Wat staat er op de rapporten van jouw leerlingen/studenten/cursisten?
 • Wat neemt/nam jouw school mee vanuit de coronapandemie?
 • Wat neemt/nam jouw school mee vanuit de coronapandemie?
 • Wat neem je vaker?
 • Wat neem je liever?
 • Wat motiveert jou het meest om het nobele beroep van leerkracht uit te oefenen?
 • Wat moet je nog doen voor school dit weekend?
 • Wat moet een leerkracht weten over fake news?
 • Wat meet TIMMS?
 • Wat meet PIRLS?
 • Wat meet PIRLS?
 • Wat meet ICCS?
 • Wat meet ICCS?
 • Wat mag NIET bij het PMD?
 • Wat maakt voor jou als lesgever een school aantrekkelijk?
 • Wat maakt voor jou als lesgever een school aantrekkelijk?
 • Wat maakt voor jou als leerkracht een school aantrekkelijk?
 • Wat maakt voor jou als leerkracht een school aantrekkelijk?
 • Wat maakt deze periode voor jou extra zwaar?
 • Wat maakt deze periode voor jou extra zwaar?
 • Wat lijkt jou als lesgever aantrekkelijk aan het werken in een stedelijke context?
 • Wat lijkt jou als lesgever aantrekkelijk aan het werken in een stedelijke context?
 • Wat lijkt jou als lesgever aantrekkelijk aan het werken in een stedelijke context?
 • Wat lijkt jou als lesgever aantrekkelijk aan het werken in een stedelijke context?
 • Wat ligt er voor lekkers op de tafel in de leraarskamer/docentenruimte?
 • Wat kies jij?
 • Wat kies jij?
 • Wat kies jij?
 • Wat kies jij?
 • Wat kies je? Leerlingen/studenten/cursisten geven ...
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je?
 • Wat kies je ...
 • Wat kan er volgens jou voor zorgen dat de veerkracht van leerkrachten wordt beschermd?
 • Wat kan er volgens jou voor zorgen dat de veerkracht van leerkrachten wordt beschermd?
 • Wat is/zijn de reden(en) waarom je niet naar podcasts luistert?
 • Wat is voor jou een stimulans om tijdens de soms zware weken door te zetten?
 • Wat is voor jou de beste dag van de kerstvakantie?
 • Wat is voor jou de belangrijkste bron van stress op het werk?
 • Wat is voor jou (offline) de optimale klasgrootte?
 • Wat is voor jou (offline) de optimale klasgrootte?
 • Wat is volgens jou momenteel de grootste uitdaging bij je leerlingen/studenten/cursisten?
 • Wat is volgens jou moeilijk haalbaar voor lesgevers die teamteachen/co-teachen?
 • Wat is volgens jou moeilijk haalbaar voor lesgevers die teamteachen/co-teachen?
 • Wat is volgens jou een goede graadmeter voor onderwijskwaliteit?
 • Wat is volgens jou de grootste uitdaging voor een startende leraar?
 • Wat is volgens jou de belangrijkste informatie die een eindterm of ontwikkelingsdoel jou moet bieden?
 • Wat is volgens jou de belangrijkste informatie die een eindterm of ontwikkelingsdoel jou moet bieden?
 • Wat is slecht voor werken aan weerbaarheid zowel bij je leerlingen als bij jezelf?
 • Wat is slecht voor werken aan weerbaarheid zowel bij je leerlingen als bij jezelf?
 • Wat is petrichor?
 • Wat is op jou van toepassing?
 • Wat is op jou van toepassing?
 • Wat is jouw MINST favoriete periode van het schooljaar?
 • Wat is jouw mening over de zomervakantie?

Pagina's