• Wat is voor jou (offline) de optimale klasgrootte?
 • Wat is volgens jou moeilijk haalbaar voor lesgevers die teamteachen/co-teachen?
 • Wat is volgens jou de belangrijkste informatie die een eindterm of ontwikkelingsdoel jou moet bieden?
 • Wat is slecht voor werken aan weerbaarheid zowel bij je leerlingen als bij jezelf?
 • Wat is op jou van toepassing?
 • Wat is jouw mening over de zomervakantie?
 • Wat is jouw favoriete periode van het schooljaar?
 • Wat is je favoriete moment van de dag?
 • Wat is het JOP?
 • Wat is het grondwetsartikel dat gaat over de vrijheid van onderwijs?
 • Wat is het eerste dat jij doet als je nieuwe leerstof wil aanbrengen aan je klas?
 • Wat is geen richting in de educatieve bacheloropleiding leraar secundair onderwijs?
 • Wat is geen onderwijs voor zieke kinderen?
 • Wat is de oorspronkelijke betekenis van school?
 • Wat is de laagste trap op de participatieladder van Edelenbos?
 • Wat is de kleinste planeet uit ons zonnestelsel?
 • Wat is de correcte schrijfwijze van het voltooid deelwoord van ‘updaten’?
 • Wat is de beste volgorde om verschillende vakken te studeren?
 • Wat is auditieve analyse?
 • Wat heeft jullie voorkeur: digitaal of fysiek materiaal?
 • Wat doet uw school voor leerlingen die in armoede opgroeien?
 • Wat doet u zelf in uw klas(sen) om in te spelen op/rekening te houden met leerlingen die opgroeien in armoede?
 • Wat doet u als u merkt dat de Corona-regels door een collega niet voldoende nageleefd worden ? (vb: lokaal niet verlucht)
 • Wat doe jij om alle leerlingen goed onderwijs te bieden, ongeacht hun mogelijkheden, afkomst, achtergrond, gender…?
 • Wat doe jij als een kleuter geen tussendoortje (koek of fruit) mee heeft naar school?
 • Wat doe jij allemaal met je kleuters tijdens je onthaalmoment?
 • Wat doe je wanneer het digibord plots niet blijkt te werken?
 • Wat doe je meestal wanneer je leerlingen/studenten hoort vloeken tijdens de les?
 • Wat doe je (meestal) wanneer je een leerling/student betrapt op spieken tijdens een toets/examen?
 • Wat denk jij over deze beslissing?
 • Wat denk jij over zomerscholen?
 • Wat biedt TeJo aan?
 • Wat betekent CAO?
 • Wat bepaalt vooral of iemand op jouw school inspraak heeft in de onderwijsaanpak?
 • Was je zelf een voorbeeldige leerling in het secundair onderwijs?
 • Was je zelf een voorbeeldige leerling (in het lager onderwijs)?
 • Was je geen leraar, welk beroep beoefende je nu?
 • Was er de voorbije week fysiek geweld in je klas?
 • Was de voorbije maand september op school
 • Wanneer zou je liefst examens of toetsenweek organiseren?
 • Wanneer wist je dat je in het onderwijs wou?
 • Wanneer werk je het liefst themaloos?
 • Wanneer werd het Verdrag voor de Rechten van Het Kind, of het Kinderrechtenverdrag, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties?
 • Wanneer werd het vakantiegeld uitbetaald dit jaar?
 • Wanneer was de laatste keer dat je een oud-leerling/oud-student, die de school inmiddels heeft verlaten, tegenkwam?
 • Wanneer ligt het materiaal klaar voor de les die je gaat geven?
 • Wanneer las je laatst voor in de les?
 • Wanneer las je laatst een boek over onderwijs/lesgeven?
 • Wanneer het wat minder met je gaat, deel je dit dan met je leerlingen/studenten?
 • Wanneer heeft een leerling je laatst positief verrast?
 • Wanneer heb jij je laatst grappig versproken?
 • Wanneer gaf jij het laatst les met een krijtbord?
 • Wanneer gaf je laatst les zonder voorbereiding?
 • Waarvoor staat UDL?
 • Waarvoor staat de S van STICORDI?
 • Waarvoor staat de R in OVUR?
 • Waarvoor staat de M in het M-decreet?
 • Waarvoor staat de A uit het ABC van de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan (2008)?
 • Waarvoor staat CLIL?
 • Waarvoor moet je naar school voor 1 september?
 • Waarvoor lijkt een podcast jou een bruikbaar medium?
 • Waarvoor gebruik je resultaten van leerlingen? (van bv. oefeningen, toetsen, examens...)
 • Waaruit bestaan jouw administratieve taken? #watheeftonderwijsnunodig
 • Waarover wil je graag meer vragen beantwoorden/beantwoord zien?
 • Waarom is het wenselijk dat een student in beeld is tijdens een online les?
 • Waarom is het wenselijk dat een leerling in beeld is tijdens een online les?
 • Waarom heb je naast je job op school nog een bijverdienste?
 • Waardoor laat jij je in de voorbereiding van je lessen het meest leiden?
 • Waar zie je het meest tegenop aan het einde van het schooljaar?
 • Waar zet jouw school op in (buiten Corona gerekend) om een vlotte doorstroming te garanderen van kleuter naar basis of van basis naar secundair?
 • Waar stond VSO ook alweer voor?
 • Waar op school kunnen leerlingen/studenten hun afval sorteren?
 • Waar is het loon van een leraar het hoogst?
 • Waar geef je les?
 • Waar ga je (meestal) het eerste naartoe als je op school toekomt?
 • Vraagt jouw school reftergeld voor leerlingen die een eigen lunchpakket voorzien?
 • Vraag je het studeerwerk/kladwerk van je leerlingen in om hun studie-inspanning te controleren?
 • Voorzie je de mogelijkheid om de eindexamens of -toetsen in te kijken?
 • Voor welke activiteiten gebruik jij digitale leermiddelen bij je (live) lessen? (vb. Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)
 • Voor onze leerlingen zijn er duidelijke afspraken m.b.t. plagiaat en wat de consequenties daarvan zijn indien die niet gerespecteerd worden.
 • Voor mij is er geen beter beroep dan dat van directeur.
 • Voor lager: Wie geeft op jouw school Frans?
 • Voor lager: Wie geeft op jouw school bewegingsopvoeding?
 • Voor lager: Welk vak (leergebied) geef je het minst graag?
 • Voor lager: welk vak (leergebied) geef je het liefst?
 • Voor lager: Wat vind je over het algemeen van de kwaliteit van de teksten uit de handleidingen/methodes?
 • Voor lager: Organiseer jij kindcontacten?
 • Voor lager: Hoe vaak wissel jij de leerlingen van plaats?
 • Voor lager: Hoe competent voel je je globaal gezien in de vakken die je geeft?
 • Voor kleuter: ben je vertrouwd met hardopdenkend voorlezen?
 • Voor hoger: Wat is de gemiddelde groepsgrootte waaraan jij lesgeeft?
 • Voor hoger: Verwijs jij studenten door naar studentenvoorzieningen m.b.t. mentaal welzijn?
 • Voor hoeveel procent ben je momenteel tewerkgesteld op je school/scholen?
 • Voor directies: Welke leerlingen maken bij jullie op school allemaal de digisprong volgend schooljaar?
 • Voor directie: Ik ga op klasbezoek bij beginnende leraren.
 • Voor directie: Heb jij als directeur voldoende zicht op de ambities van jouw personeel?
 • Voor directie: De periode voorafgaand aan TADD is te kort.
 • Voor directie: Bij ons op school wordt binnen de aanvangsbegeleiding aandacht besteed aan de individuele noden van de beginnende leraren.
 • Volgens mij maakt Corona ouders meer...
 • Volgens jou, met welke maatregelen motiveer je zij-instromers om voor een carrière in het onderwijs te kiezen?

Pagina's