• Werk je in het volwassenenonderwijs?
 • Werk je in het secundair onderwijs?
 • Werk je in het lager onderwijs?
 • Werk je in het kleuteronderwijs?
 • Werk je in het hoger onderwijs?
 • Werk je als ondersteunend personeel?
 • Werd(en) er dit school- of academiejaar al leerlingen/studenten/cursisten geschorst op jouw school?
 • Werd vandaag op jouw school de leerlingenraad of studentenraad in de bloemetjes gezet?
 • Werd vandaag op jouw school de leerlingenraad of studentenraad in de bloemetjes gezet?
 • Werd je zelf al ooit gepest door leerlingen/studenten/cursisten?
 • Werd je zelf al ooit gepest door collega's?
 • Werd je zelf al ooit gepest door collega's?
 • Werd je tijdens de les al eens ongevraagd gefilmd door je leerlingen/studenten/cursisten?
 • Welke warme dranken kan je op jouw school krijgen (al dan niet betalend)?
 • Welke waarde heeft ouderbetrokkenheid in het leren/de ontwikkeling van leerlingen/studenten/cursisten volgens jou? (op een schaal van 10)
 • Welke vuilnisbakken zijn er bij jullie aanwezig op de speelplaats of in de ontspanningsruimte?
 • Welke vuilnisbakken zijn er bij jullie aanwezig op de speelplaats of in de ontspanningsruimte?
 • Welke vuilnisbakken zijn er bij jullie aanwezig in de klas?
 • Welke vuilnisbakken zijn er bij jullie aanwezig in de klas?
 • Welke voordelen krijgen collega's met meer anciënniteit op jouw school?
 • Welke voordelen krijgen collega's met meer anciënniteit op jouw school?
 • Welke voordelen krijgen jongere collega's op jouw school?
 • Welke voordelen krijgen jongere collega's op jouw school?
 • Welke voordelen biedt een werkblaadje voor kleuters volgens jou?
 • Welke voordelen biedt een werkblaadje voor kleuters volgens jou?
 • Welke Vlaamse schrijver was de inspiratiebron voor een schoolaanpak?
 • Welke Vlaamse schrijver was de inspiratiebron voor een schoolaanpak?
 • Welke videobronnen gebruik je soms in de klas?
 • Welke videobronnen gebruik je soms in de klas?
 • Welke verteltechnieken gebruik jij?
 • Welke verteltechnieken gebruik jij?
 • Welke vertelstijlen gebruik jij?
 • Welke vertelstijlen gebruik jij?
 • Welke van onderstaande zaken waren onderdeel van jouw meest recente sollicitatieprocedure?
 • Welke van deze zaken heeft jou gemotiveerd om leraar te worden?
 • Welke van deze zaken heeft jou gemotiveerd om leraar te worden?
 • Welke van deze toetsen is bindend?
 • Welke van deze toetsen is bindend?
 • Welke van deze redenen komt het dichtst bij jouw oorspronkelijke motivatie om leraar te worden?
 • Welke van deze redenen komt het dichtst bij jouw oorspronkelijke motivatie om leraar te worden?
 • Welke van deze aanpakken heeft gemiddeld gesproken het grootste leereffect?
 • Welke van deze aanpakken heeft gemiddeld gesproken het grootste leereffect?
 • Welke vak geef je momenteel meest?
 • Welke uitspraken beschrijven best de situatie op je school qua consequent de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen volgen (om de verspreiding van corona tegen te gaan)?
 • Welke uitspraken beschrijven best de situatie op je school qua consequent de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen volgen (om de verspreiding van corona tegen te gaan)?
 • Welke uitspraak sluit best aan bij jouw mening over dyslexie?
 • Welke uitspraak sluit best aan bij jouw mening over dyslexie?
 • Welke uitspraak sluit best aan bij jouw mening over dyscalculie?
 • Welke uitspraak sluit best aan bij jouw mening over dyscalculie?
 • Welke uitspraak over de eindtermen past het beste bij jou?
 • Welke uitspraak is fout?
 • Welke uitspraak is fout?
 • Welke teksten heb je deze week in je lessen gebruikt (voorgelezen, besproken en/of door leerlingen laten lezen)?
 • Welke teksten heb je deze week in je lessen gebruikt (voorgelezen, besproken en/of door leerlingen laten lezen)?
 • Welke taal wordt er door het grootste aantal mensen gesproken in Europa?
 • Welke taal wordt er door het grootste aantal mensen gesproken in Europa?
 • Welke studiemethode werkt het minst goed?
 • Welke studiemethode werkt het minst goed?
 • Welke stelling sluit het meeste aan bij jouw ervaring?
 • Welke stelling sluit het meeste aan bij jouw ervaring?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke song mag van jou door naar de finale als mogelijk beste onderwijssong ooit?
 • Welke sociale media gebruik je zelf?
 • Welke sociale media gebruik je zelf?
 • Welke signalen van armoede ziet u in uw eigen klas(sen), oftewel waaraan herkent u de armoede bij uw leerlingen?
 • Welke signalen van armoede ziet u in uw eigen klas(sen), oftewel waaraan herkent u de armoede bij uw leerlingen?
 • welke score zou je vandaag minister Ben Weyts geven?
 • welke score zou je vandaag minister Ben Weyts geven?
 • Welke score geef je kwaliteit van de catering op school? (op een schaal van 5)
 • Welke score geef je kwaliteit van de catering op school? (op een schaal van 5)
 • Welke score geef je de leraarskamer qua gezelligheid ? (op een schaal van 5)
 • Welke score geef je de leraarskamer qua gezelligheid ? (op een schaal van 5)
 • Welke rollen neemt de kinderbegeleider op in jouw klas?
 • Welke rollen neemt de kinderbegeleider op in jouw klas?
 • Welke rol neem jij meestal op wanneer je samenwerkt binnen je schoolteam?
 • Welke rol neem jij meestal op wanneer je samenwerkt binnen je schoolteam?
 • Welke risico’s zijn er volgens jou verbonden aan de Vlaamse toetsen? (Kies maximum 3 opties)
 • Welke referentiepunten staan er op jouw school op het rapport?
 • Welke referentiepunten staan er op jouw school op het rapport?
 • Welke quote over leraarschap verkies je?
 • Welke quote over leraarschap verkies je?
 • Welke opvoedingsstijl leidt tot minste kans dat kinderen later met het gerecht in aanraking komen?
 • Welke opvoedingsstijl leidt tot minste kans dat kinderen later met het gerecht in aanraking komen?
 • Welke niet-pedagogische taken verwacht je school van jou?
 • Welke niet-pedagogische taken verwacht je school van jou?
 • Welke lerarenopleiding heb je gevolgd?
 • Welke lerarenopleiding heb je gevolgd?
 • Welke lees- of luisterstrategieën ken je?
 • Welke lees- of luisterstrategieën ken je?
 • Welke leerlingen maken bij jullie op school allemaal de digisprong volgend schooljaar?
 • Welke leerlingen maken bij jullie op school allemaal de digisprong volgend schooljaar?
 • Welke leeftijd is gepast om CLIL te geven?

Pagina's