• Vertelde je al eens een leugentje om bestwil tegen je leerlingen/studenten?
 • Verlangt u er soms naar om een eigen school op te starten?
 • Vergeleken met de periode voor de coronacrisis, hoeveel zin heb jij momenteel in onderwijs?
 • Verbeter je het taalgebruik van je vrienden?
 • Verbeter je het taalgebruik van je collega's?
 • Veranderde jij al eens iets aan de ligging van de hoeken in jouw klas?
 • Verander je volgend jaar van job?
 • Velen onder jullie gaven in januari aan zich eenzamer te voelen in je job dan voor de corona-crisis. Is hier momenteel al beterschap in gekomen?
 • Vandaag was het Fancy Friday én pyjamadag. Hoe was je gekleed voor de les vandaag?
 • Vandaag start de week van de mobiliteit (16 – 22 september). Ga jij op een andere manier naar school gaan deze week?
 • Vanaf welke leeftijd mag een kind of jongere officieel op Facebook in Vlaanderen?
 • Vanaf juni mogen de meerdaagse uitstappen opnieuw doorgaan (in eigen land). Gaan jullie op school in juni nog op meerdaagse uitstap?
 • Van wie zou je graag meer feedback willen krijgen over je klaspraktijk?
 • Van wie krijg je het vaakst feedback over je klaspraktijk?
 • Van wie krijg je het liefst feedback over je klaspraktijk?
 • Van wie kreeg je vandaag een cadeautje of een andere blijk van waardering?
 • Van wie heb je een cadeautje of een andere blijk van waardering gekregen vanwege je (extra) inzet in dit bijzonder schooljaar?
 • Trek je punten af wanneer leerlingen hun taken te laat indienen?
 • Trek je punten af voor spellingsfouten in andere toetsen dan spelling?
 • Toen je na de vakantie weer ging werken, was je toen wachtwoorden en/of inlognamen vergeten?
 • Tijdens een les voel ik me vaak gespannen.
 • Tijdens de les, wat doe je wanneer een leerling/student weigert iets uit te voeren dat moet gebeuren?
 • Themaweken of themadagen, feestdagen en dergelijke gaan ten koste van de onderwijskwaliteit.
 • Terwijl ik lesgeef, verlies ik vaak de tijd uit het oog.
 • Studeerde jij het vak dat je geeft?
 • Stelling: We moeten streven naar een digitaal onderwijs waar alle leerlingen/studenten hun individueel traject volgen.
 • Stelling: Vacatures voor leerkrachten raken bij ons op school snel ingevuld.
 • Stelling: Scholen zijn bang voor rechtszaken naar aanleiding van een negatieve evaluatie.
 • Stelling: Ouders vinden vakken/vakonderdelen zonder examen minder belangrijk.
 • Stelling: Ouders van leerlingen die niet gevaccineerd zijn, maar wel meegaan op een buitenlandse schoolreis, zullen zelf de extra kosten moeten betalen als ze coronatesten moeten ondergaan tijdens die reis.
 • Stelling: Onderwijsgerelateerde gesprekken met collega’s vallen ook onder professionalisering.
 • Stelling: Mensen zonder lerarendiploma zouden ingezet moeten kunnen worden als co-teacher of onderwijsassistent.
 • Stelling: Meer specialisatie in onderwijs is een goed idee.
 • Stelling: Leerlingen/Studenten vinden vakken/vakonderdelen zonder examen minder belangrijk.
 • Stelling: In de klas moet gepraat (kunnen) worden over drugs.
 • Stelling: In de klas moet er ruimte zijn voor verschillende meningen.
 • Stelling: Ik word voldoende gestimuleerd door mijn directeur om me te professionaliseren.
 • Stelling: Ik voel mij gelukkig op mijn school.
 • Stelling: Ik stimuleer interactie tussen de kleuters tijdens eet- en fruitmoment, het aan- en uitkleedmoment, de plaspauze ...
 • Stelling: Ik spreek leerlingen/studenten aan wanneer ze stereotiepe uitspraken doen.
 • Stelling: Ik laat leerlingen/studenten tijdens de les bewust opstaan om hen even te laten bewegen.
 • Stelling: Ik krijg voldoende tijd voor bijscholingen of professionalisering.
 • Stelling: Ik kan leerlingen/studenten met zorgbehoeften voldoende ondersteunen.
 • Stelling: Ik houd ervan om toezicht te doen tijdens een toets/examen.
 • Stelling: Ik heb nood aan meer rust in mijn job .
 • Stelling: Ik begin met volle goesting aan de eerste schooldag morgen.
 • Stelling: Het niveau van de lerarenopleiding moet omhoog.
 • Stelling: Het jaarklassensysteem is een goede manier om leerlingen in groepen te verdelen.
 • Stelling: Het is een goed idee dat een master in het basisonderwijs volgens dat diploma betaald wordt.
 • Stelling: Het huidige onderwijsbeleid legt te veel nadruk op het onderwijs als systeem en te weinig op wat individuele leerkrachten nodig hebben.
 • Stelling: Het administratieve luik weegt zwaar door in mijn job.
 • Stelling: Herexamens zijn nuttig.
 • Stelling: Er is voldoende tijd voor collegiaal overleg.
 • Stelling: Een school moet warme maaltijden aanbieden aan de leerlingen.
 • Stelling: Een goede leraar is als goede wijn, door de jaren wordt die steeds beter.
 • Stelling: Directies moeten meer vrijheid krijgen in personeelsbeleid.
 • Stelling: De vergaderingen bij ons op school kunnen efficiënter verlopen.
 • Stelling: De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van feedback ligt vooral bij leerlingen/studenten, niet bij leraren.
 • Stelling: De verantwoordelijkheid voor het geven van feedback ligt vooral bij leraren, niet bij leerlingen/studenten.
 • Stelling: De kledingregels op school zijn strenger voor meisjes dan voor jongens.
 • Stelling: Bij verbetering/deliberatie houden we rekening met de randvoorwaarden waarin die evaluatie is gebeurd (temperatuur lokaal, mondmaskers, geluidsoverlast...).
 • Stelling: Anderstalige leerlingen/studenten worden op onze school voldoende ondersteund.
 • Stelling: Binnen het schoolteam worden kennis en expertise vlot gedeeld.
 • Stel: morgen begint vervroegd de herfstvakantie. Welke reactie sluit het best aan bij jouw gevoel momenteel?
 • Stel: De leerlingen/studenten hebben collectief slechte punten. Wat denk jij dan meestal?
 • Stel: De leerlingen hebben collectief slechte punten. Welke strategie hanteer jij?
 • Stel, jij bent directeur van jouw school, zou je dan leraren willen ontslaan omdat ze pedagogisch-didactisch onderpresteren?
 • Stel, je mag vrij kiezen, wat kies jij?
 • Stel, je krijgt de ruimte om een nieuw clubje te starten op je school, wat wordt het?
 • Stel, je bent vastbenoemd, wat kies je:
 • Stel, een klas in zijn globaliteit scoort slecht op een evaluatie. Voel je je daar dan verantwoordelijk voor?
 • Stel je voor: de rest van het schooljaar heb je drie opties voor je lessen. Neem aan dat alle opties dezelfde hoeveelheid uren en hetzelfde loon beslaan en even veilig zijn. Wat kies jij?
 • Stel je voor dat je de kans krijgt om begin januari een vaccin tegen Corona te krijgen dat veilig en behoorlijk effectief lijkt. Zou je het nemen?
 • Statistiek: Welke stelling is juist?
 • Start je in september in een nieuwe school?
 • Staat jouw directie ook voor de klas?
 • Staat er ergens in je school een emmer of container voor het opvangen van druppels als het regent?
 • Staan bij jou op school de leerlingen in rijen bij het belteken?
 • Speel je een muziekinstrument?
 • Soms steek ik zo veel tijd in kinderen met zorgvragen en problemen, dat ik naar de brede middenmoot te kort schiet.
 • Smartschool werd overgenomen in juni 2021. Door wie?
 • Sluiten de mogelijkheden voor professionalisering die binnen je school worden aangeboden aan bij je eigen behoeften?
 • Slaag je erin om je mentaal los te koppelen van je job wanneer je niet aan het werk bent?
 • Secundair: Wat doe jij doorgaans tijdens een springuur?
 • Secundair: Organiseert je school herexamens voor één of meerdere jaren?
 • Secundair: Heb jij al zicht op je lessenrooster voor het schooljaar dat bijna van start gaat?
 • Schrijf je links- of rechtshandig?
 • Schreef jij dit schooljaar al eens een berisping in de (digitale) agenda van een leerling/student of klaagde je al bij ouders over een kleuter?
 • Schoolleiding en leraren gaan op mijn school op een prettige manier met elkaar om.
 • Respecteer jij de discretieplicht?
 • Registreerde jij je als orgaandonor?
 • questionText
 • Praat jij thuis over het werk?
 • Pas jij pre-teaching toe bij jouw leerlingen/studenten?
 • Over welke leerstoornis(sen) heb je voldoende achtergrondinfo om er in de klas mee aan de slag te gaan?
 • Over het algemeen voel ik me fysiek fit.
 • Over de app: Wat deelde je onlangs met een collega (online of offline)?
 • Organiseren jullie examens (secundair onderwijs) of grote toetsen (basisonderwijs)?
 • Organiseert jouw school schoolbezoeken?
 • Organiseert je school dit jaar een eindreis/reis voor de zesdes?

Pagina's