• Volg je een soap?
 • Volg je de politiek?
 • Volg je de berichten over internationale vergelijkingen zoals TIMSS?
 • Voel jij je wel eens jaloers op een leerling/student?
 • Voel je jezelf een goede leraar?
 • Voel je je zelfzeker in het omgaan met racistische uitspraken van/tussen leerlingen?
 • Voegde je ook metacognitieve of Leren-Leren vragen toe aan je laatste test (toets of examen)?
 • Vindt u dat uw school voldoende doet voor leerlingen die in armoede opgroeien?
 • Vind jij van jezelf dat je goed kan samenwerken?
 • Vind jij het haalbaar om de leerlingen een vaste plaats in de klas te geven?
 • Vind jij de Nederlandse spelling lastig?
 • Vind je jezelf streng (als lesgever, begeleider of directie)?
 • Vind je dat ouders 'u' tegen jou moeten zeggen?
 • Vind je dat mondmaskers voor alle leerlingen van de lagere school verplicht zouden moeten zijn?
 • Vind je dat leerlingen moeten rechtstaan wanneer bv de directeur binnenkomt?
 • Vind je dat je goed met een programma als Excel kan werken?
 • Vind je dat de maatschappij te veel verwacht van jou als onderwijsmens?
 • Vind je dat onderwijspersoneel prioritair gevaccineerd moet worden?
 • Vieren jullie carnaval op school?
 • Verzocht jij een leerling/student al eens om het lokaal (tijdelijk) te verlaten omwille van storend gedrag?
 • Verzamelde je om het schooljaar af te sluiten feedback over je lessen bij de leerlingen/studenten?
 • Vertelde je al eens een leugentje om bestwil tegen je leerlingen/studenten?
 • Verlangt u er soms naar om een eigen school op te starten?
 • Vergeleken met de periode voor de coronacrisis, hoeveel zin heb jij momenteel in onderwijs?
 • Verbeter je het taalgebruik van je vrienden?
 • Verbeter je het taalgebruik van je collega's?
 • Veranderde jij al eens iets aan de ligging van de hoeken in jouw klas?
 • Verander je volgend jaar van job?
 • Velen onder jullie gaven in januari aan zich eenzamer te voelen in je job dan voor de corona-crisis. Is hier momenteel al beterschap in gekomen?
 • Vandaag was het Fancy Friday én pyjamadag. Hoe was je gekleed voor de les vandaag?
 • Vandaag start de week van de mobiliteit (16 – 22 september). Ga jij op een andere manier naar school gaan deze week?
 • Vanaf welke leeftijd mag een kind of jongere officieel op Facebook in Vlaanderen?
 • Vanaf juni mogen de meerdaagse uitstappen opnieuw doorgaan (in eigen land). Gaan jullie op school in juni nog op meerdaagse uitstap?
 • Van wie zou je graag meer feedback willen krijgen over je klaspraktijk?
 • Van wie krijg je het vaakst feedback over je klaspraktijk?
 • Van wie krijg je het liefst feedback over je klaspraktijk?
 • Van wie kreeg je vandaag een cadeautje of een andere blijk van waardering?
 • Van wie heb je een cadeautje of een andere blijk van waardering gekregen vanwege je (extra) inzet in dit bijzonder schooljaar?
 • Trek je punten af wanneer leerlingen hun taken te laat indienen?
 • Trek je punten af voor spellingsfouten in andere toetsen dan spelling?
 • Toen je na de vakantie weer ging werken, was je toen wachtwoorden en/of inlognamen vergeten?
 • Tijdens een les voel ik me vaak gespannen.
 • Tijdens de les, wat doe je wanneer een leerling/student weigert iets uit te voeren dat moet gebeuren?
 • Themaweken of themadagen, feestdagen en dergelijke gaan ten koste van de onderwijskwaliteit.
 • Terwijl ik lesgeef, verlies ik vaak de tijd uit het oog.
 • Studeerde jij het vak dat je geeft?
 • Stelling: We moeten streven naar een digitaal onderwijs waar alle leerlingen/studenten hun individueel traject volgen.
 • Stelling: Vacatures voor leerkrachten raken bij ons op school snel ingevuld.
 • Stelling: Team-teaching/Co-teaching zorgt voor veel meer voorbereiding dan alleen lesgeven.
 • Stelling: Sociale media zijn een belangrijke bron voor mijn lessen.
 • Stelling: Scholen zijn bang voor rechtszaken naar aanleiding van een negatieve evaluatie.
 • Stelling: Ouders vinden vakken/vakonderdelen zonder examen minder belangrijk.
 • Stelling: Ouders van leerlingen die niet gevaccineerd zijn, maar wel meegaan op een buitenlandse schoolreis, zullen zelf de extra kosten moeten betalen als ze coronatesten moeten ondergaan tijdens die reis.
 • Stelling: Op klassenraden geeft vooral wiskunde de doorslag bij de bespreking van de academische competenties van een leerling.
 • Stelling: Onderwijsgerelateerde gesprekken met collega’s vallen ook onder professionalisering.
 • Stelling: Nascholingen zijn een middel om de kwaliteit van onderwijs te verhogen.
 • Stelling: Mensen zonder lerarendiploma zouden ingezet moeten kunnen worden als co-teacher of onderwijsassistent.
 • Stelling: Meer specialisatie in onderwijs is een goed idee.
 • Stelling: Leerlingen/Studenten vinden vakken/vakonderdelen zonder examen minder belangrijk.
 • Stelling: Leerlingen/studenten mogen inspraak hebben in hun leren, maar de leraar is de échte kapitein van het leren.
 • Stelling: Leerlingen/studenten moeten op school gevaccineerd kunnen worden.
 • Stelling: Leerlingen/studenten gedragen zich anders dan vorige jaren.
 • Stelling: Kinderen leren niet van personen die ze niet zo graag hebben.
 • Stelling: In de school waar ik lesgeef staat het voortdurend leren van het schoolteam centraal.
 • Stelling: In de klas moet gepraat (kunnen) worden over drugs.
 • Stelling: In de klas moet er ruimte zijn voor verschillende meningen.
 • Stelling: Ik word voldoende gestimuleerd door mijn directeur om me te professionaliseren.
 • Stelling: ik vrees elke dag dat ik (nog meer) vervanging moet zoeken.
 • Stelling: Ik voel mij gelukkig op mijn school.
 • Stelling: Ik voel me in staat verschillende evaluatiestrategiee¨n te gebruiken.
 • Stelling: Ik vind het goed dat er weer gespijbeld zal worden voor het klimaat.
 • Stelling: Ik vind het continu ontwikkelen van mezelf op professioneel vlak belangrijk.
 • Stelling: Ik vind dat de pedagogische studiedagen op mijn school waardevol ingevuld worden.
 • Stelling: Ik stimuleer interactie tussen de kleuters tijdens eet- en fruitmoment, het aan- en uitkleedmoment, de plaspauze ...
 • Stelling: Ik spreek leerlingen/studenten aan wanneer ze stereotiepe uitspraken doen.
 • Stelling: Ik spendeer veel tijd aan het verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor mijn job.
 • Stelling: Ik laat leerlingen/studenten tijdens de les bewust opstaan om hen even te laten bewegen.
 • Stelling: Ik krijg voldoende tijd voor bijscholingen of professionalisering.
 • Stelling: Ik kan tijdens de les voor een goede klassfeer zorgen.
 • Stelling: Ik kan leerlingen/studenten met zorgbehoeften voldoende ondersteunen.
 • Stelling: Ik houd ervan om toezicht te doen tijdens een toets/examen.
 • Stelling: Ik heb nood aan meer rust in mijn job .
 • Stelling: Ik deel liever lesmateriaal met (jongere) collega's die juist begonnen zijn in het onderwijs dan met meer ervaren leraren.
 • Stelling: Ik ben een gelukkige leraar, directeur, ondersteuner ...
 • Stelling: Ik begrijp de leefwereld van leerlingen/studenten goed en weet waarmee ze bezig zijn en wat ze belangrijk vinden.
 • Stelling: Ik begin met volle goesting aan de eerste schooldag morgen.
 • Stelling: Iedereen zou de kans moeten krijgen om zijn/haar loopbaan gedurende een bepaalde periode te onderbreken (met behoud van loon en sociale rechten) om opleidingen of vormingen te kunnen volgen.
 • Stelling: Het welzijn van leerlingen/studenten omhoog krijgen kan door de lessen later te laten starten.
 • Stelling: Het niveau van de lerarenopleiding moet omhoog.
 • Stelling: Het jaarklassensysteem is een goede manier om leerlingen in groepen te verdelen.
 • Stelling: Het is terecht dat Ben Weyts ouders bij de beslissing over een mogelijke kortere zomervakantie betrekt.
 • Stelling: Het is een goed idee dat een master in het basisonderwijs volgens dat diploma betaald wordt.
 • Stelling: Het huidige onderwijsbeleid legt te veel nadruk op het onderwijs als systeem en te weinig op wat individuele leerkrachten nodig hebben.
 • Stelling: Het administratieve luik weegt zwaar door in mijn job.
 • Stelling: Herexamens zijn nuttig.
 • Stelling: Er is voldoende tijd voor collegiaal overleg.
 • Stelling: Er is binnen mijn school voldoende tijd om te leren met collega’s.
 • Stelling: Een verstrenging van de studievoortgang is een goede zaak.
 • Stelling: Een school moet warme maaltijden aanbieden aan de leerlingen.
 • Stelling: Een leraar-in-opleiding moet doorheen de opleiding regelmatig in contact komen met resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Pagina's