• Tijdens een les voel ik me vaak gespannen.
 • Tijdens een les voel ik me vaak gespannen.
 • Tijdens de les, wat doe je wanneer een leerling/student weigert iets uit te voeren dat moet gebeuren?
 • Tijdens de les, wat doe je wanneer een leerling/student weigert iets uit te voeren dat moet gebeuren?
 • Tijdens de les, waar hangen de jassen van leerlingen/studenten/cursisten?
 • Tijdens de les, neem jij je telefoon op wanneer iemand je belt?
 • Tijdens de krokusvakantie, negeerde je bewust je school-/werkinbox?
 • Themaweken of themadagen, feestdagen en dergelijke gaan ten koste van de onderwijskwaliteit.
 • Themaweken of themadagen, feestdagen en dergelijke gaan ten koste van de onderwijskwaliteit.
 • Terwijl je deelneemt aan een bijscholing/nascholing/... wat doen je leerlingen/studenten/cursisten dan?
 • Terwijl ik lesgeef, verlies ik vaak de tijd uit het oog.
 • Terwijl ik lesgeef, verlies ik vaak de tijd uit het oog.
 • Studeerde jij het vak dat je geeft?
 • Studeerde jij het vak dat je geeft?
 • Stimuleer jij je kleuters om samen te werken (bv. onderling overleggen)?
 • Stelling: We moeten streven naar een digitaal onderwijs waar alle leerlingen/studenten hun individueel traject volgen.
 • Stelling: We moeten streven naar een digitaal onderwijs waar alle leerlingen/studenten hun individueel traject volgen.
 • Stelling: Wanneer ik ziek ben op een werkdag, blijf ik thuis zonder schuldgevoel.
 • Stelling: Vacatures voor leerkrachten raken bij ons op school snel ingevuld.
 • Stelling: Vacatures voor leerkrachten raken bij ons op school snel ingevuld.
 • Stelling: Team-teaching/Co-teaching zorgt voor veel meer voorbereiding dan alleen lesgeven.
 • Stelling: Team-teaching/Co-teaching zorgt voor veel meer voorbereiding dan alleen lesgeven.
 • Stelling: Studentendopen kunnen een waardevol onderdeel zijn van het studentenleven.
 • Stelling: Sociale media zijn een belangrijke bron voor mijn lessen.
 • Stelling: Sociale media zijn een belangrijke bron voor mijn lessen.
 • Stelling: Scholen zijn bang voor rechtszaken naar aanleiding van een negatieve evaluatie.
 • Stelling: Scholen zijn bang voor rechtszaken naar aanleiding van een negatieve evaluatie.
 • Stelling: Reflecteren op het geleverde werk is minstens zo belangrijk als het geleverde werk zelf.
 • Stelling: Professionalisering hoort bij je taak als leerkracht, ondersteuner, administratief personeel, directielid...
 • Stelling: Ouders zijn mondiger geworden wat betreft schoolaangelegenheden.
 • Stelling: Ouders vinden vakken/vakonderdelen zonder examen minder belangrijk.
 • Stelling: Ouders vinden vakken/vakonderdelen zonder examen minder belangrijk.
 • Stelling: Ouders van leerlingen die niet gevaccineerd zijn, maar wel meegaan op een buitenlandse schoolreis, zullen zelf de extra kosten moeten betalen als ze coronatesten moeten ondergaan tijdens die reis.
 • Stelling: Ouders van leerlingen die niet gevaccineerd zijn, maar wel meegaan op een buitenlandse schoolreis, zullen zelf de extra kosten moeten betalen als ze coronatesten moeten ondergaan tijdens die reis.
 • Stelling: Ouders hebben te hoge verwachtingen van mij.
 • Stelling: Op school is er een ruimte waar ik naartoe kan gaan als ik even alleen wil zijn.
 • Stelling: Op onze school worden we met zware pestproblemen geconfronteerd.
 • Stelling: Op onze school praten we over wat we met ons onderwijs willen bereiken.
 • Stelling: Op onze school is er oog voor de totaalpersoon van de leerling.
 • Stelling: Op mijn school kunnen leerlingen/studenten/cursisten deelnemen aan sociale projecten.
 • Stelling: Op mijn school is er een stabiele internetverbinding.
 • Stelling: Op mijn school hebben niet alle leraren/docenten dezelfde mening over wat voor onze school belangrijk is.
 • Stelling: Op klassenraden geeft vooral wiskunde de doorslag bij de bespreking van de academische competenties van een leerling.
 • Stelling: Op klassenraden geeft vooral wiskunde de doorslag bij de bespreking van de academische competenties van een leerling.
 • Stelling: Onderwijsgerelateerde gesprekken met collega’s vallen ook onder professionalisering.
 • Stelling: Onderwijsgerelateerde gesprekken met collega’s vallen ook onder professionalisering.
 • Stelling: Nascholingen zijn een middel om de kwaliteit van onderwijs te verhogen.
 • Stelling: Nascholingen zijn een middel om de kwaliteit van onderwijs te verhogen.
 • Stelling: Momenteel is de motivatie voor het dragen van mondmaskers laag bij mijn leerlingen.
 • Stelling: Mijn school hecht veel belang aan leerlingenparticipatie.
 • Stelling: Mijn leerlingen/studenten/cursisten staan open voor andere ideeën en meningen.
 • Stelling: Mijn leerlingen/studenten/cursisten hebben respect voor mij.
 • Stelling: Mijn directie/schoolhoofd behandelt alle leraren op gelijke voet.
 • Stelling: Mijn collega's waarderen mij.
 • Stelling: Mensen zonder lerarendiploma zouden ingezet moeten kunnen worden als co-teacher of onderwijsassistent.
 • Stelling: Mensen zonder lerarendiploma zouden ingezet moeten kunnen worden als co-teacher of onderwijsassistent.
 • Stelling: Meer specialisatie in onderwijs is een goed idee.
 • Stelling: Meer specialisatie in onderwijs is een goed idee.
 • Stelling: Lesgeven in het volwassenonderwijs is iets wat ik ooit overwogen heb.
 • Stelling: Leerlingen/studenten/cursisten zouden op school moeten leren hoe genderdiscriminatie kan vermeden worden.
 • Stelling: Leerlingen/studenten/cursisten worden nu beter begeleid wanneer ze met een zorgvraag omtrent hun mentaal welzijn aankloppen dan voor de coronacrisis.
 • Stelling: Leerlingen/studenten/cursisten met een andere taalachtergrond zouden de mogelijkheid moeten hebben om les te krijgen in hun thuistaal.
 • Stelling: Leerlingen/studenten/cursisten leren beter als ze te horen krijgen waardoor het komt dat iets wel of niet is goed gegaan.
 • Stelling: Leerlingen/studenten/cursisten kunnen instaan voor de evaluatie van hun peers.
 • Stelling: Leerlingen/Studenten vinden vakken/vakonderdelen zonder examen minder belangrijk.
 • Stelling: Leerlingen/Studenten vinden vakken/vakonderdelen zonder examen minder belangrijk.
 • Stelling: Leerlingen/studenten mogen inspraak hebben in hun leren, maar de leraar is de échte kapitein van het leren.
 • Stelling: Leerlingen/studenten mogen inspraak hebben in hun leren, maar de leraar is de échte kapitein van het leren.
 • Stelling: Leerlingen/studenten moeten op school gevaccineerd kunnen worden.
 • Stelling: Leerlingen/studenten moeten op school gevaccineerd kunnen worden.
 • Stelling: Leerlingen/studenten gedragen zich anders dan vorige jaren.
 • Stelling: Leerlingen/studenten gedragen zich anders dan vorige jaren.
 • Stelling: Kunst verdient een plaats in onderwijs.
 • Stelling: Kinderen leren niet van personen die ze niet zo graag hebben.
 • Stelling: Kinderen leren niet van personen die ze niet zo graag hebben.
 • Stelling: In mijn ervaring is humor vaak heel doeltreffend om problemen te hanteren.
 • Stelling: In geval van problemen kan je bij mij op school steun van de collega's verwachten.
 • Stelling: In een klas met meer dan 20 leerlingen/studenten/cursisten, krijgen de leerlingen/studenten/cursisten niet de aandacht die ze verdienen.
 • Stelling: In de school waar ik lesgeef staat het voortdurend leren van het schoolteam centraal.
 • Stelling: In de school waar ik lesgeef staat het voortdurend leren van het schoolteam centraal.
 • Stelling: In de lerarenopleiding werd ik goed voorbereid op het leggen van contacten met externen (bv. ouders, CLB …).
 • Stelling: In de klas moet gepraat (kunnen) worden over drugs.
 • Stelling: In de klas moet gepraat (kunnen) worden over drugs.
 • Stelling: In de klas moet er ruimte zijn voor verschillende meningen.
 • Stelling: In de klas moet er ruimte zijn voor verschillende meningen.
 • Stelling: Ik zou, ter afwisseling, graag af en toe een andere job uitoefenen buiten de school.
 • Stelling: Ik zou mijn school als plek om te werken aanbevelen aan anderen.
 • Stelling: Ik zou graag af en toe een andere job uitoefenen, ter afwisseling, buiten de school.
 • Stelling: Ik wou dat ik soms wat beter had opgelet tijdens mijn lerarenopleiding.
 • Stelling: Ik word voldoende gestimuleerd door mijn directeur om me te professionaliseren.
 • Stelling: Ik word voldoende gestimuleerd door mijn directeur om me te professionaliseren.
 • Stelling: Ik werk meer dan mijn collega's.
 • Stelling: ik vrees elke dag dat ik (nog meer) vervanging moet zoeken.
 • Stelling: ik vrees elke dag dat ik (nog meer) vervanging moet zoeken.
 • Stelling: Ik voel mij veilig op mijn school.
 • Stelling: Ik voel mij op mijn gemak in het schoolteam.
 • Stelling: Ik voel mij gelukkig op mijn school.
 • Stelling: Ik voel mij gelukkig op mijn school.
 • Stelling: Ik voel mij als leraar voldoende in staat om leerlingen/studenten/cursisten op te vangen als ze met mentale problemen bij mij aankloppen.
 • Stelling: Ik voel me in staat verschillende evaluatiestrategieën te gebruiken.

Pagina's