• Wat is jouw mening over de zomervakantie?
 • Wat is jouw mening over de zomervakantie?
 • Wat is jouw leeftijd?
 • Wat is jouw hoogst behaalde opleidingsniveau?
 • Wat is jouw geslacht?
 • Wat is jouw favoriete vakantie?
 • Wat is jouw favoriete schrijfgerief om mee te verbeteren?
 • Wat is jouw favoriete schooldag?
 • Wat is jouw favoriete periode van het schooljaar?
 • Wat is jouw favoriete periode van het schooljaar?
 • Wat is jouw favoriete koekje in de leraarskamer/docentenruimte uit onderstaande lijst?
 • Wat is jouw favoriete aspect van leraar zijn?
 • Wat is jouw drijfveer om te kiezen voor oude schoolboeken?
 • Wat is jouw drijfveer om te kiezen voor hippe tablets?
 • Wat is jouw drijfveer om te kiezen voor hippe tablets?
 • Wat is je favoriete werkdag?
 • Wat is je favoriete plaats op school?
 • Wat is je favoriete moment van de dag?
 • Wat is je favoriete moment van de dag?
 • Wat is het voltooid deelwoord van het Franse werkwoord “pouvoir”?
 • Wat is het MIM in Brussel?
 • Wat is het maximum budget voor een schooluitstap?
 • Wat is het langste dat jij ooit bent bezig geweest met het nakijken van het werk van een leerling?
 • Wat is het laagste cijfer dat jij een leerling/student/cursist al gaf voor een examen? (Afwezigheid of blanco indienen telt niet mee)
 • Wat is het JOP?
 • Wat is het JOP?
 • Wat is het grondwetsartikel dat gaat over de vrijheid van onderwijs?
 • Wat is het grondwetsartikel dat gaat over de vrijheid van onderwijs?
 • Wat is het geluidsniveau in een kleuterklas?
 • Wat is het eerste dat jij doet als je nieuwe leerstof wil aanbrengen aan je klas?
 • Wat is het eerste dat jij doet als je nieuwe leerstof wil aanbrengen aan je klas?
 • Wat is het duurst geveilde schilderij ter wereld?
 • Wat is geen vorm van formatieve evaluatie?
 • Wat is geen voorbeeld van extrinsieke motivatie: "Ik doe mijn best bij het lesgeven omdat ..."
 • Wat is GEEN synoniem voor een broodjeaapverhaal?
 • Wat is geen richting in de educatieve bacheloropleiding leraar secundair onderwijs?
 • Wat is geen richting in de educatieve bacheloropleiding leraar secundair onderwijs?
 • Wat is GEEN onderwijsmythe?
 • Wat is geen onderwijs voor zieke kinderen?
 • Wat is geen onderwijs voor zieke kinderen?
 • Wat is GEEN ingrediënt van de bekende Margarita cocktail?
 • Wat is FOPEM?
 • Wat is een RL 1?
 • Wat is een mogelijk fysiek gevolg van sedentair gedrag? (lang stilzitten)
 • Wat is een legende?
 • Wat is een ander woord voor een deellijn?
 • Wat is de voornaam van Mr. Keating in de film 'Dead Poets Society'?
 • Wat is de reden dat jij voor een invulboek kiest?
 • Wat is de oudste universiteit van Europa?
 • Wat is de oorspronkelijke betekenis van school?
 • Wat is de oorspronkelijke betekenis van school?
 • Wat is de oorsprong van het spreekwoord 'Op een sleutelpositie zitten'?
 • Wat is de nationale bloem van Japan?
 • Wat is de naam van het examen dat wordt afgelegd om de taalvaardigheid in het Nederlands als tweede taal te beoordelen?
 • Wat is de naam van de opvolger van het M-decreet dat op 3 mei werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement?
 • Wat is de meest zuidelijk gelegen hoofdstad ter wereld?
 • Wat is de meest flexibele spier van het menselijk lichaam?
 • Wat is de laagste trap op de participatieladder van Edelenbos?
 • Wat is de laagste trap op de participatieladder van Edelenbos?
 • Wat is de kleinste planeet uit ons zonnestelsel?
 • Wat is de kleinste planeet uit ons zonnestelsel?
 • Wat is de grootste planeet uit deze lijst?
 • Wat is de eenheid voor massa?
 • Wat is de correcte schrijfwijze van het voltooid deelwoord van ‘uploaden’?
 • Wat is de correcte schrijfwijze van het voltooid deelwoord van ‘updaten’?
 • Wat is de correcte schrijfwijze van het voltooid deelwoord van ‘updaten’?
 • Wat is de beste volgorde om verschillende vakken te studeren?
 • Wat is de beste volgorde om verschillende vakken te studeren?
 • Wat is collectief huisonderwijs?
 • Wat is CLIL?
 • Wat is auditieve analyse?
 • Wat is auditieve analyse?
 • Wat ik, de week in acht genomen, graag te weten was gekomen: lees je wel eens verzen voor, doelgericht of tussendoor?
 • Wat hoort niet in het rijtje thuis?
 • Wat herken je momenteel op je school?
 • Wat heeft jullie voorkeur: digitaal of fysiek materiaal?
 • Wat heeft jullie voorkeur: digitaal of fysiek materiaal?
 • Wat heeft jouw voorkeur als het om gedragsregels voor leerlingen/studenten/cursisten gaat?
 • Wat heb jij nodig om rond actualiteit in je klas te werken?
 • Wat heb jij nodig om jouw leerlingen/studenten/cursisten aan te leren hoe ze de betrouwbaarheid, bruikbaarheid en correctheid van informatie moeten inschatten?
 • Wat heb je wel eens per ongeluk van school mee naar huis genomen? (meerdere antwoorden mogelijk)
 • Wat heb je vandaag gedaan?
 • Wat gebeurt er (meestal) wanneer je afwezig bent op een moment dat je les moet geven?
 • Wat ga jij doen (of wat deed je al) deze paasvakantie?
 • Wat doet uw school voor leerlingen die in armoede opgroeien?
 • Wat doet uw school voor leerlingen die in armoede opgroeien?
 • Wat doet u zelf in uw klas(sen) om in te spelen op/rekening te houden met leerlingen die opgroeien in armoede?
 • Wat doet u zelf in uw klas(sen) om in te spelen op/rekening te houden met leerlingen die opgroeien in armoede?
 • Wat doet u als u merkt dat de Corona-regels door een collega niet voldoende nageleefd worden ? (vb: lokaal niet verlucht)
 • Wat doet u als u merkt dat de Corona-regels door een collega niet voldoende nageleefd worden ? (vb: lokaal niet verlucht)
 • Wat doet deze dag met jou?
 • Wat doen jullie in de klas om het gewicht van boekentassen te verminderen?
 • Wat doe jij zoal om je leerlingen/studenten/cursisten te motiveren? (deel 2)
 • Wat doe jij zoal om je leerlingen/studenten/cursisten te motiveren? (deel 1)
 • Wat doe jij regelmatig tijdens een vergadering?
 • Wat doe jij om alle leerlingen goed onderwijs te bieden, ongeacht hun mogelijkheden, afkomst, achtergrond, gender…?
 • Wat doe jij om alle leerlingen goed onderwijs te bieden, ongeacht hun mogelijkheden, afkomst, achtergrond, gender…?
 • Wat doe jij met bepaalde onderwerpen of thema's in het curriculum of de eindtermen die gevoelig kunnen liggen bij ouders en/of leerlingen?
 • Wat doe jij meestal als je na school thuiskomt?
 • Wat doe jij als je ziet dat een leerling gepest wordt?

Pagina's