• Hoe ziet jullie speelplaats eruit wat betreft bodembedekking?
 • Hoe zien goed geformuleerde eindtermen/ontwikkelingsdoelen eruit volgens jou?
 • Hoe worden kleuters uit de derde kleuterklas voorbereid op het eerste leerjaar?
 • Hoe worden de pedagogische studiedagen bij jou op school doorgaans ingevuld?
 • Hoe worden de leerlingen/studenten gegroepeerd bij jullie op school? #watheeftonderwijsnunodig
 • Hoe wil je oudercontacten liefst georganiseerd zien na deze crisis?
 • Hoe werk je aan leren leren?
 • Hoe was de temperatuur in het lokaal tijdens je laatste les vandaag?
 • Hoe vul jij je afstandslessen in?
 • Hoe voelde de meerderheid van je leerlingen/studenten zich vandaag over terug naar school?
 • Hoe voelde de meerderheid van je leerlingen zich vandaag over terug naar school gaan?
 • Hoe voel jij je bij de verstrengde maatregelen?
 • Hoe vier je oudejaar?
 • Hoe vier je kerst?
 • Hoe verandert de invloed van nature of erfelijkheid naarmate je ouder wordt?
 • Hoe vaak zou je een oudercontact willen organiseren?
 • Hoe vaak zorgt Teacher Tapp voor gesprekken over educatieve thema’s in de leraarskamer/docentenruimte (tussen u en uw collega’s)?
 • Hoe vaak zit jij met een kleuterliedje in je hoofd?
 • Hoe vaak wordt er een teamdag georganiseerd bij jou op school?
 • Hoe vaak werkte je dit schooljaar al rond een mediawijs onderwerp tijdens jouw lessen? (bv. cyberpesten, phishing, games ...)
 • Hoe vaak werk jij themaloos?
 • Hoe vaak werk jij met werkblaadjes in je kleuterklas?
 • Hoe vaak werk je bij een teken- of schilderactiviteit met een voorbeeldprent?
 • Hoe vaak werk je aan leren leren?
 • Hoe vaak vraag jij collega’s op jouw school om advies over onderwijsgerelateerde zaken?
 • Hoe vaak vraag je feedback aan collega’s?
 • Hoe vaak voelde je je gedurende de voorbije 4 weken down of triest?
 • Hoe vaak staan de ramen in je klas open?
 • Hoe vaak sta je onvoorbereid voor de klas?
 • Hoe vaak sport je?
 • Hoe vaak speel jij mee met je kleuters?
 • Hoe vaak onderbreek je je les om zelf naar het toilet te gaan?
 • Hoe vaak observeer jij lessen van andere leraren? (gemiddeld)
 • Hoe vaak neem jij deel aan besprekingen over de leervorderingen van specifieke kinderen/leerlingen/studenten?
 • Hoe vaak maak jij tijdens een fysieke les op school gebruik van digitale leermiddelen (zoals Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)?
 • Hoe vaak maak je een vakinhoudelijk(e) fout(je) tijdens de les?
 • Hoe vaak maak je als leraar gebruik van eigen lesmateriaal, al dan niet samen met een aangekocht handboek?
 • Hoe vaak luister je naar, observeer je de meningen van leerlingen en hou je hier rekening mee?
 • Hoe vaak lees jij voor in jouw klas?
 • Hoe vaak laat jij je leerlingen zelf leerdoelen formuleren?
 • Hoe vaak krijg jij ondersteuning van een kinderbegeleider in de klas?
 • Hoe vaak koop je met eigen middelen materiaal dat je gebruikt voor je lesactiviteiten?
 • Hoe vaak kom je neuriënd/fluitend/zingend het leslokaal binnen?
 • Hoe vaak heb jij (gemiddeld) een functioneringsgesprek met je directie?
 • Hoe vaak heb je als leraar last van het 'imposter syndrome'?
 • Hoe vaak geef jij samen met een andere leerkracht les in dezelfde klas? (gemiddeld)
 • Hoe vaak geef jij je leerlingen/studenten een knuffel?
 • Hoe vaak geef je vakinhoud waar je tijdens je (leraren)opleiding NIET mee in aanraking bent geweest?
 • Hoe vaak gebruik jij je lerarenkaart?
 • Hoe vaak gebruik jij een muziekinstrument in je klas?
 • Hoe vaak ervaar jij storend gedrag bij de kleuters in jouw klas?
 • Hoe vaak ervaar je het lesgeven met een mondmasker als hinderlijk?
 • Hoe vaak doe jij aan talensensibilisering?
 • Hoe vaak bied jij je leerlingen/studenten verschillende mogelijkheden aan om leerstof te verwerken?
 • Hoe vaak bied jij een verwerkingsactiviteit aan na het voorlezen van een boek?
 • Hoe vaak ben jij al verkouden/ziek geweest sinds je terug voor de klas staat?
 • Hoe vaak bekijk je nog je jaarplanning nadat die is opgesteld?
 • Hoe vaak beantwoord je een vraag van een leerling/student met een nieuwe vraag?
 • Hoe vaak organiseert de school oudercontacten voor de leerlingen aan wie jij les geeft?
 • Hoe tevreden ben je met de vrijheid die je hebt om je eigen manier van lesgeven te kiezen/vorm te geven?
 • Hoe stonden de banken tijdens het laatste lesuur dat je gaf vandaag?
 • Hoe staat u tegenover zij-instromers in het onderwijs?
 • Hoe sta jij tegenover het contact met ouders?
 • Hoe sta jij er digitaal voor?
 • Hoe sta je tegenover het gebruik van een volgkaart?
 • Hoe spreek jij je leerlingen/studenten als groep meestal aan?
 • Hoe snel ken jij de (meeste) namen van alle leerlingen in jouw klas?
 • Hoe schaal je jezelf in?
 • Hoe recent volgde je je laatste buitenschoolse bijscholing (online of offline)?
 • Hoe reageert het thuisfront op de vele schoolverhalen?
 • Hoe reageer je als een collega, met wie je veel samenwerkt, onderpresteert?
 • Hoe plan je je lesweek?
 • Hoe oud is het meest gebruikte deel van je schoolgebouw? #watheeftonderwijsnunodig
 • Hoe optimistisch ben je over het nieuwe schooljaar?
 • Hoe noemen we het denkbeeldige apparaat dat eenmaal in beweging uit zichzelf blijft bewegen?
 • Hoe mogen ouders jou contacteren na schooltijd?
 • Hoe mogen jouw leerlingen je aanspreken op school?
 • Hoe leer je best een andere taal?
 • Hoe lang is het geleden dat je in de lerarenkamer/docentenruimte kwam?
 • Hoe lang duurde het voor je na de start van de vakantie echt ‘los’ kwam van het werk?
 • Hoe lang duren de professionaliseringsinitiatieven (gemiddeld) waaraan je deelneemt?
 • Hoe lang denk je in het onderwijs te blijven werken?
 • Hoe lang ben je gemiddeld onderweg naar school? (Enkele rit/fietstocht/wandeltocht/...)
 • Hoe laat stond je vanmorgen op?
 • Hoe kwam je vandaag naar school?
 • Hoe krijgen leerlingen die afwezig zijn door Corona les op jouw school?
 • Hoe komt jouw directie bij jou over?
 • Hoe kleed jij je meestal op een normale schooldag?
 • Hoe kijk je terug op momenten waarop je feedback kreeg van leidinggevenden?
 • Hoe kijk je aan tegen samen leren met collega’s?
 • Hoe kies je je les-/leermateriaal?
 • Hoe kan je de temperatuur in de lokalen waarin je lesgeeft regelen?
 • Hoe is de werkdruk nu in vergelijking met voor de herfstvakantie?
 • Hoe heet het gebruiken van denkfouten om gedrag te veranderen?
 • Hoe heet het decreet dat het M-decreet gaat vervangen?
 • Hoe heet de Nieuw-Zeelandse professor die Visible Learning schreef?
 • Hoe heb jij je voorbereid of zal je je voorbereiden op de nieuwe eindtermen?
 • Hoe heb je contact met ouders over school?
 • Hoe hard ga je je leerlingen/studenten missen? (op een schaal van 5)
 • Hoe groot is de 'scherpe' maximumfactuur in het lager onderwijs?

Pagina's