• Maak je je momenteel zorgen over het welzijn van een collega?
 • Luister jij naar **educatieve** podcasts?
 • Luister je soms naar podcasts?
 • Luister je soms naar podcasts?
 • Los op: 3:3-3+3x3-3
 • Lijkt podcast als medium bruikbaar voor jouw lessen?
 • Lijkt podcast als medium bruikbaar voor jouw lessen?
 • Ligt er in de leraarskamer/docentenruimte een krant van de dag zelf?
 • Ligt er in de leraarskamer/docentenruimte een krant van de dag zelf?
 • Ligt er een boek klaar dat je wil gaan lezen in de vakantie?
 • Lig jij wel eens wakker van je werk?
 • Lig jij 's nachts wel eens wakker van je werk?
 • Lieven Scheire komt nu vaak in de media als nerd, gek van wetenschap, maar bij welke cabaretgroep startte hij ook al weer?
 • Liet technologie je vandaag in de steek tijdens het werken voor school?
 • Liet technologie je vandaag in de steek tijdens het werken voor school?
 • Lichte vraag op vrijdag: wat kies jij?
 • Levensbeschouwelijke vakken horen thuis op school.
 • Levensbeschouwelijke vakken horen thuis op school.
 • Leven in jouw naaste omgeving vooroordelen over onderwijs?
 • Let jij op je spelling wanneer je berichten stuurt naar vrienden?
 • Let jij erop dat het speelgoed in de klas niet stereotiep is?
 • Lerarentekort: We stelden deze vraag ook vorige week, maar zijn benieuwd naar de evolutie. Hoe nijpend is de situatie momenteel op jouw school? Komen een of meerdere van deze situaties voor?
 • Lerarentekort: We stelden deze vraag ook vorige week, maar zijn benieuwd naar de evolutie. Hoe nijpend is de situatie momenteel op jouw school? Komen een of meerdere van deze situaties voor?
 • Lerarentekort: We stelden deze vraag al vaker maar zijn benieuwd naar de evolutie. Hoe nijpend is de situatie momenteel op jouw school? Komen een of meerdere van deze situaties voor?
 • Lerarentekort: We stelden deze vraag al vaker maar zijn benieuwd naar de evolutie. Hoe nijpend is de situatie momenteel op jouw school? Komen een of meerdere van deze situaties voor?
 • Lerarentekort: We stelden deze vraag al 2 keer, maar zijn benieuwd naar de evolutie. Hoe nijpend is de situatie momenteel op jouw school? Komen een of meerdere van deze situaties voor?
 • Lerarentekort: We stelden deze vraag al 2 keer, maar zijn benieuwd naar de evolutie. Hoe nijpend is de situatie momenteel op jouw school? Komen een of meerdere van deze situaties voor?
 • Leraren worden gewaardeerd door de media in Vlaanderen.
 • Leraren worden gewaardeerd door de media in Vlaanderen.
 • Leraren moeten zelf regelmatig boeken lezen om het goede voorbeeld te geven.
 • Leraren moeten zelf regelmatig boeken lezen om het goede voorbeeld te geven.
 • Leraren moeten op school vooral zichzelf kunnen zijn.
 • Leraren moeten op school vooral zichzelf kunnen zijn.
 • Leraren kunnen het onderwijsbeleid in Vlaanderen beïnvloeden.
 • Leraren kunnen het onderwijsbeleid in Vlaanderen beïnvloeden.
 • Legt jouw school soms deadlines buiten werkdagen?
 • Lees jij graag?
 • Leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen als er gepest wordt.
 • Leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen als er gepest wordt.
 • Leerlingen moeten respect hebben voor hun leraren.
 • Leerlingen moeten respect hebben voor hun leraren.
 • Leerlingen moeten op school vooral zichzelf kunnen zijn.
 • Leerlingen moeten op school vooral zichzelf kunnen zijn.
 • Leerlingen leren op onze school om te vertellen wat ze denken.
 • Leerlingen leren op onze school om te vertellen wat ze denken.
 • Leerde je iets over fake news in je lerarenopleiding?
 • Leercoaching heeft enkel nut als leerlingen uit eigen wil deelnemen aan sessies.
 • Leercoaching heeft enkel nut als leerlingen uit eigen wil deelnemen aan sessies.
 • Leercoaching heeft enkel nut als het…
 • Leercoaching heeft enkel nut als het…
 • Leercoaching heeft enkel nut als er individuele begeleiding van de leerling voorzien wordt.
 • Leercoaching heeft enkel nut als er individuele begeleiding van de leerling voorzien wordt.
 • Leer jij jouw leerlingen/studenten/cursisten over kinderrechten?
 • Leer jij jouw leerlingen/studenten/cursisten hoe ze efficiënt moeten studeren?
 • Leer jij je leerlingen/studenten/cursisten kritisch omgaan met media en ICT?
 • Leeft het WK voetbal op jouw school?
 • Leeft het thema 'klimaat' bij jouw leerlingen/studenten/cursisten meer dan pakweg 5 jaar geleden?
 • Leef jij in het ritme van schooljaren of kalenderjaren?
 • Las jij ooit een boek van Dirk Bracke?
 • Las jij ooit een boek van Dirk Bracke?
 • Las je tijdens de vakantie een boek?
 • Las je tijdens de vakantie een boek?
 • Las je tijdens de vakantie een boek?
 • Las je tijdens de vakantie een boek?
 • Lager: Zou jij het verbeterwerk van een door jou opgestelde toets laten verbeteren door een student die studeert aan de lerarenopleiding?
 • Lager: zijn er leerlingen op jouw school die weigeren om te zwemmen?
 • Lager: zijn er bij jou op school kluisjes, dozen of iets gelijkaardigs waar leerlingen hun smartphone in kwijt kunnen?
 • Lager: wordt op jouw school in de zorg-, SES- of AN-uren geknipt om klassen te kunnen organiseren?
 • Lager: Wordt er bij jou op school in gesprek gegaan met de leerling bij de eerste signalen van spijbelen? #SamenSterk
 • Lager: Welk initiatief werkt op jouw school het best om leerlingenparticipatie te bevorderen? #SamenSterk
 • Lager: Wat zou je willen veranderen aan/in je klas?
 • Lager: Wat zou je willen veranderen aan/in je klas?
 • Lager: wat vind jij de meest effectieve aanpak voor een rekenles?
 • Lager: Wat uit deze lijst is aanwezig op jouw school voor de leerlingen? #SamenSterk
 • Lager: Wat moet er voor jou aanwezig zijn op een ideale speelplaats?
 • Lager: Wat doe je (meestal) als één van jouw leerlingen vaak afwezig is? #SamenSterk
 • Lager: Wat bespreek jij tijdens een kindcontact? #SamenSterk
 • Lager: Wanneer ik een boek voorlees, stop ik met lezen aan de cliffhanger.
 • Lager: Wanneer een leerling bij jou in de klas op een scherm kijkt/werkt, hoe lang krijgt die daar (gemiddeld genomen) de tijd voor?
 • Lager: Voorziet jouw school menstruatieproducten?
 • Lager: Startte jouw school op zonder handboeken?
 • Lager: Startte jouw school op zonder handboeken?
 • Lager: staat er bij jou op school een kleuterleerkracht voor de klas in het lager?
 • Lager: moedigde jij je leerlingen aan om morgen met de fiets naar school te komen?
 • Lager: Maak jij gebruik van een klaspop in je lessen?
 • Lager: Maak jij gebruik van een klaspop in je lessen?
 • Lager: luizencontroles tijdens de schooltijden vind ik ...
 • Lager: kwamen de Gouden K’s vandaag ter sprake in de klas?
 • Lager: Je ziet een taalfout van een collega in een leerlingrapport dat al verspreid is. Wat doe jij?
 • Lager: is het aantal leerlingen dat geen diploma haalt op jouw school gestegen in vergelijking met de vorige zes jaar?
 • Lager: Is er op jouw school een moestuin?
 • Lager: Is er bij jullie op school een werkgroep rond leerlingenparticipatie? #SamenSterk
 • Lager: Hoeveel uren contractwerk organiseer je per week? (gemiddeld)
 • Lager: Hoeveel tijd spendeer je gemiddeld aan het maken van een persoonlijk rapport per leerling?
 • Lager: Hoe wordt lichamelijke opvoeding weergegeven op het rapport?
 • Lager: Hoe vaak maken je leerlingen een werkstuk/opdracht/toets waarvan het resultaat meetelt op het rapport? (gemiddeld)
 • Lager: Hoe vaak kan een leerling bij jou in de klas op een scherm kijken/werken?
 • Lager: hoe vaak heb je een oudercontact waarbij ook een plusouder van het kind aanwezig is?
 • Lager: Hoe vaak (gemiddeld) laat jij de leerlingen rechtstaand aan iets werken in plaats van zittend?
 • Lager: Hoe vaak (gemiddeld) geef je huiswerk aan de leerlingen?

Pagina's