• Op een schaal van 1 tot 10: hoeveel zin heb jij om morgen terug te gaan werken?
 • Op een schaal van 1 tot 10, hoeveel nood heb je aan een vervroegde kerstvakantie?
 • Op een schaal van 1 tot 10, hoeveel nood heb je aan de kerstvakantie?
 • Op een schaal van 1 tot 10, hoe blij ben je dat het weekend is?
 • Op een gemiddelde schooldag, om hoe laat start jij meestal met werken?
 • Op een gemiddelde schooldag, om hoe laat eindig jij meestal met werken?
 • Op dit moment, overweeg je om het onderwijs te verlaten?
 • Op de klassenraden…
 • Op de klassenraden…
 • Op basis van welke diagnose kan geen verslag type 3 geschreven worden?
 • Op basis van wat kies jij een handboek/methode, didactisch materiaal?
 • Op 15 november 2022 werd het onafhankelijk kenniscentrum voor onderwijs ‘Leer.’ aangekondigd. Wie leidt dit kenniscentrum?
 • Onthoud jij wat je hoort in een podcast?
 • Ontdekte je al fouten in je handboek(en)?
 • Ontdekte je al fouten in je handboek(en)?
 • Online evaluatie schetst hetzelfde beeld over het niveau van onze leerlingen als meer traditionele toetsen.
 • Online evaluatie schetst hetzelfde beeld over het niveau van onze leerlingen als meer traditionele toetsen.
 • Onlangs overleed schrijver Jeroen Brouwers. Las je al ooit een boek van hem?
 • Ongeveer hoeveel werkte je de afgelopen vakantie voor school?
 • Ongeveer hoeveel werkte je de afgelopen vakantie voor school?
 • Onderwijs zou volgens sommigen draaien op koffie, maar... hoe lekker is de koffie bij jou op school?
 • Onderwijs zou volgens sommigen draaien op koffie, maar... hoe lekker is de koffie bij jou op school?
 • Onderneem jij acties met je leerlingen/studenten/cursisten voor het klimaat?
 • Onderhandel jij met je leerlingen/studenten/cursisten over klasregels?
 • Onder welke voorwaarden vind je dat verenigingen buiten de schooluren gebruik moeten kunnen maken van de lokalen van jouw school?
 • Onder hoeveel verschillende directieleden werk jij?
 • Onder hoeveel verschillende directieleden werk jij?
 • Omgerekend, welk bedrag is er per leerling in het secundair ter beschikking voor de Digisprong?
 • Om zich te kunnen inschrijven aan de lerarenopleiding moet een student voor komend academiejaar een verplichte én bindende starttoets afleggen. Van welk domein?
 • Om welke reden(en) maakte jij al eens een opname van je eigen les/werk?
 • Om de hoeveel jaar vindt er bij jou een functioneringsgesprek plaats?
 • Om de hoeveel jaar vindt er bij jou een evaluatiegesprek plaats?
 • Observeerde je recent nog een les van een collega? (Deze vraag was al gepland maar werd ook gesuggereerd door TTVL-lid Ben Werbrouck!)
 • Observeerde je recent nog een les van een collega? (Deze vraag was al gepland maar werd ook gesuggereerd door TTVL-lid Ben Werbrouck!)
 • Noteer je na je les bevindingen en verbeterpunten voor die les (voor herwerking later)?
 • Nog een weekje te gaan, dus...
 • Nog een weekje te gaan, dus...
 • Neemt jouw school deel aan dit protest?
 • Neemt jouw school deel aan de Open Scholendag?
 • Neemt je school deel aan Open Scholendag?
 • Neem jij (over het algemeen) je eigen lunch mee naar school?
 • Neem je spontaan deel aan een discussie over het lerarenberoep met mensen die je niet kent?
 • Neem je soms deel aan onderzoeken van studenten aan de hogeschool/universiteit (bv. in het kader van een masterproef, bachelorproef, doctoraat, stage …)?
 • Nederlands: Wie is de auteur van de bekende verzen “tussen droom en daad, staan wetten in de weg en praktische bezwaren” uit het gedicht 'Het huwelijk'?
 • Nederlands: Wie is de auteur van de bekende verzen “tussen droom en daad, staan wetten in de weg en praktische bezwaren” uit het gedicht 'Het huwelijk'?
 • Nederlands: Welk sprookje is NIET geschreven door Hans Christian Andersen?
 • Nederlands: Welk sprookje is NIET geschreven door Hans Christian Andersen?
 • Nederlands: Welk middeleeuws werk schreef “Willem die Madocke maekte”?
 • Nederlands: Welk middeleeuws werk schreef “Willem die Madocke maekte”?
 • Nederlands: Op wie was Anne Frank volgens haar dagboek verliefd?
 • Nederlands: Op wie was Anne Frank volgens haar dagboek verliefd?
 • Nederlands: Hoe noemen we de stijlfiguur waarvan “gratis en voor niets” een voorbeeld is?
 • Nederlands: Hoe noemen we de stijlfiguur waarvan “gratis en voor niets” een voorbeeld is?
 • Nederlands: "Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu…" Wat betekent deze Oudnederlandse zin?
 • Nederlands: "Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu…" Wat betekent deze Oudnederlandse zin?
 • Namen leerlingen/studenten/cursisten al eens ongevraagd een foto van jou tijdens de les?
 • Nam jouw school maatregelen tegen het warme weer?
 • Nam je ooit al een vorm van loopbaanonderbreking op?
 • Nam je al eens een corona-zelftest af?
 • Nam je al eens een corona-zelftest af?
 • Nam je al de tijd om de vensters van de Canon van Vlaanderen door te nemen?
 • Na de toetsen- / examenperiode (op het eind van dit trimester) is er een:
 • Na de toetsen- / examenperiode (op het eind van dit trimester) is er een:
 • Muziek: Welke muzieknoot is GEEN snaar op een gitaar die in standaardstemming staat?
 • Muziek: Welke muzieknoot is GEEN snaar op een gitaar die in standaardstemming staat?
 • Mogen ouders hun kleuter terug tot bij jou in de klas brengen?
 • Mogen ouders hun kleuter terug tot bij jou in de klas brengen?
 • Mogen nieuwe partners uit samengestelde gezinnen bij jullie op school ook aanwezig zijn bij gesprekken en/of activiteiten?
 • Mogen mannelijke leerkrachten bij jullie op school in korte broek les geven?
 • Mogen leraren een hoofddoek dragen op jouw school?
 • Mogen leerlingen/studenten/cursisten hun telefoon opnemen wanneer iemand hen belt tijdens de les?
 • Mogen leerlingen/studenten/cursisten eten tijdens jouw les?
 • Mogen leerlingen/studenten/cursisten een hoofddoek dragen op jouw school?
 • Mogen leerlingen/studenten/cursisten drinken in je les?
 • Mogen leerlingen/cursisten/studenten jouw les verlaten voor een plaspauze?
 • Mogen leerlingen, ouders of collega's weten op welke politieke partij/figuren je stemt?
 • Mogen leerlingen, ouders of collega's weten op welke politieke partij/figuren je stemt?
 • Mogen leerlingen op jouw school verjaardagsuitnodigingen uitdelen?
 • Mogen leerlingen op jouw school de laptops opladen?
 • Mogen kleuters bij jullie op school buiten spelen als het regent?
 • Mogen kleuters bij jullie op school buiten spelen als het regent?
 • Mogen kinderen een muts dragen in de klas (bij koude, open raam)?
 • Mogen kinderen een muts dragen in de klas (bij koude, open raam)?
 • Mogen jouw leerlingen/studenten naar het toilet tijdens de les?
 • Mogen jouw leerlingen/studenten naar het toilet tijdens de les?
 • Mogen jouw kleuters hun (slaap)knuffel meenemen naar de klas?
 • Mogen jouw kleuters aanwezig zijn op het oudercontact?
 • Moeten we een week afstandsonderwijs organiseren voor de krokusvakantie voor alle leerlingen?
 • Moeten we een week afstandsonderwijs organiseren voor de krokusvakantie voor alle leerlingen?
 • Moeten volgens jou voor leerlingen GSM's worden verboden in de klas?
 • Moeten volgens jou voor leerlingen GSM's worden verboden in de klas?
 • Moeten leerlingen zich net kleden voor de online les?
 • Moeten leerlingen zich net kleden voor de online les?
 • Moeten jouw leerlingen/studenten/cursisten tijdens de les Algemeen Nederlands (AN) spreken?
 • Moeten (spontane) ideeën van leerlingen/studenten/cursisten volgens jou het startpunt van een les zijn?
 • Moet jij je op je schoolaccounts dubbel verifiëren?
 • Moet je op jouw school zelf betalen voor apps (zoals bv. bookwidgets)?
 • Moet je je lesvoorbereiding aan de directie kunnen voorleggen?
 • Moet het bij jou op school stil zijn in de refter terwijl de leerlingen/studenten/cursisten eten?
 • Moet er gesleuteld worden aan de vaste benoeming?

Pagina's