• Lager: Hoe vaak (gemiddeld) geef je huiswerk aan de leerlingen?
 • Lager: Hoe vaak (gemiddeld genomen) organiseer jij kindcontacten?
 • Lager: Hebben leraren op jouw school inspraak over in welk jaar of graad ze liefst willen lesgeven?
 • Lager: Heb jij een dier in jouw klas?
 • Lager: Heb jij een dier in jouw klas?
 • Lager: Gebruik jij stempels bij het verbeteren van toetsen/taken/huiswerk/...?
 • Lager: Gebruik jij het kinderwoord van het jaar 2021? (“Ma stobbe”)
 • Lager: ga jij het gebruik van plastic glitters missen?
 • Lager: Ga je met schrik voor een coronabesmetting naar school? (op een schaal van 5)
 • Lager: Er moet iets beslist worden voor de klas. Hoe pak je dit meestal aan? #SamenSterk
 • Lager: Een ouder ontdekt een taalfout in jouw rapport voor zijn/haar kind. Wat hoop je dat de ouder doet?
 • Lager: Bij een gemiddelde BZL-les, hoe lang geef je klassikaal les alvorens je leerlingen zelfstandig aan de slag gaan?
 • Lager: biedt jouw school zwemlessen aan aan de leerlingen?
 • Lager: Als je mag kiezen in welk leerjaar je lesgeeft volgend jaar, welk leerjaar wordt het dan?
 • Lager: Als je mag kiezen in welk leerjaar je lesgeeft volgend jaar, welk leerjaar (of leerjaren) wordt (of worden) het dan zeker NIET?
 • Lager en secundair: weet jij wanneer de toetsen worden afgenomen in jouw school?
 • Lager en secundair: vraagt jouw school inschrijvingsgeld van ouders voor schoolfeesten?
 • Lager en secundair: stel, je mag kiezen aan welke groep je les wilt geven komend schooljaar, welke kies je?
 • Lager en secundair: pakt jouw school de organisatie van examens anders aan omwille van het lerarentekort?
 • Lager en secundair: merk jij een tendens dat er steeds meer kinderen worden doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs?
 • Lager en secundair: maakt jouw school gebruik van de app Appwel?
 • Lager en secundair: kijk naar het huiswerk dat je de afgelopen maand opgaf, over welk materiaal moet een leerling kunnen beschikken om het huiswerk te maken?
 • Lager en secundair: is er op jouw school een verplichte toetsvrije periode vlak voor de examens?
 • Lager en secundair: in welke mate heb jij de nodige expertise om kritische vaardigheden t.a.v. informatiebronnen aan te brengen bij je leerlingen?
 • Lager en secundair: heb jij leerlingen die moeite hebben met technisch lezen?
 • Lager en secundair: heb jij leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen?
 • Lager en kleuter: Hebben leraren op jouw school inspraak over de klassamenstelling van de leerlingen in hun klas?
 • Lager - Stelling: Een leraar én een leraar-assistent in elke klas met elk verschillende verantwoordelijkheden/taken is een goeie zaak.
 • Lag er ooit al eens een leerling/student/cursist in jouw les te slapen?
 • Lachen de leerlingen/studenten met jouw mopjes?
 • Lachen de leerlingen/studenten met jouw mopjes?
 • Laat jij je leerlingen ruzies zelf uitpraten?
 • Laat jij je leerlingen jou evalueren?
 • Laat jij je leerlingen jou evalueren?
 • Laat jij je kleuters soms een prentenboek meenemen naar huis?
 • Laat jij je kleuters soms een prentenboek meenemen naar huis?
 • Laat jij anderstalige leerlingen de thuistaal gebruiken in de klas?
 • Laat jij anderstalige leerlingen de thuistaal gebruiken in de klas?
 • Laat je leerlingen hun telefoon gebruiken in de les omwille van didactische redenen?
 • Laat je leerlingen hun telefoon gebruiken in de les omwille van didactische redenen?
 • Laat je je (opnieuw) vaccineren?
 • Kwamen ouders bij jou al aankloppen omdat ze het niet eens waren met een nota die je in de agenda van hun kind schreef?
 • Kwamen er deze week leerlingen/studenten/cursisten te laat omwille van de nieuwe dienstregeling bij De Lijn?
 • Kwam storm Ciarán vandaag ter sprake op het werk?
 • Kwam jij als kind wel eens te laat op school?
 • Kwam jij als kind wel eens te laat op school?
 • Kwam dit schooljaar het onderwerp 'privacy' aan bod in jouw lessen?
 • Kunst: Wie schilderde het schilderij “Le déjeuner sur l'herbe”?
 • Kunst: Wie schilderde het schilderij “Le déjeuner sur l'herbe”?
 • Kunst: Wie componeerde het muziekstuk “Bolero”?
 • Kunst: Wie componeerde het muziekstuk “Bolero”?
 • Kunst: Welke beroemde kunstenares droeg vaak lange kleurrijke rokken en begon te schilderen op haar 18 jaar toen ze in bed moest liggen na een busongeval?
 • Kunst: Welke beroemde kunstenares droeg vaak lange kleurrijke rokken en begon te schilderen op haar 18 jaar toen ze in bed moest liggen na een busongeval?
 • Kunnen ouders bij jullie op school hun kleuters afzetten in de klas, in het lokaal?
 • Kunnen ouders bij jullie op school hun kleuters afzetten in de klas, in het lokaal?
 • Kunnen leraars (naschools) sporten bij jou op school?
 • Kunnen leraars (naschools) sporten bij jou op school?
 • Kunnen leraars (naschools) sporten bij jou op school?
 • Kunnen leerlingen/studenten/cursisten op school binnen staan wanneer het regent?
 • Kunnen leerlingen/studenten/cursisten frisdrank krijgen bij jou op school/de campus?
 • Kunnen leerlingen/studenten/cursisten bij jou op school niet-taalvakken in een andere taal (Engels, Frans) volgen?
 • Kunnen leerlingen naschools sporten bij jou op school?
 • Kunnen leerlingen naschools sporten bij jou op school?
 • Kunnen kleuters overdag slapen bij jullie op school?
 • Kunnen kleuters overdag slapen bij jullie op school?
 • Kunnen jouw leerlingen/studenten/cursisten benoemen wanneer ze twijfelen aan een bron?
 • Kunnen de leerlingen/studenten bij jullie op school nog frisdrank verkrijgen/kopen?
 • Kunnen de leerlingen/studenten bij jullie op school nog frisdrank verkrijgen/kopen?
 • Kun je deelnemen aan beslissingen die de aard van je werk op school beïnvloeden?
 • Krijgt het thema 'mensenrechten' aandacht op jouw school?
 • Krijgen jullie alcoholgel om je handen te ontsmetten van de school?
 • Krijgen jullie alcoholgel om je handen te ontsmetten van de school?
 • Krijgen interimcollega’s een gepast afscheid (bv. een kleine attentie) bij vertrek?
 • Krijgen interimcollega’s een gepast afscheid (bv. een kleine attentie) bij vertrek?
 • Krijg jij negatieve feedback van je collega's?
 • Krijg jij een vast klasbudget?
 • Krijg jij een melding op je smartphone wanneer je mails ontvangt voor het werk?
 • Krijg jij BPT-uren van jouw school?
 • Krijg je te veel werkgerelateerde mails?
 • Krijg je nu meer vragen van ouders dan voor corona?
 • Krijg je nu meer vragen van ouders dan voor corona?
 • Kregen jullie recent via de ondersteuning bruikbare tips, handvatten, methodieken, materialen… die inzetbaar zijn voor meerdere kinderen of de gehele klas?
 • Kreeg jij vandaag iets van Sinterklaas van je school?
 • Kreeg jij al eens een *deepnude* doorgestuurd door iemand?
 • Kreeg jij al een vaccin?
 • Kreeg jij al een vaccin?
 • Kreeg je ooit al een Valentijn van een of meerdere van je leerlingen?
 • Kreeg je ooit al een Valentijn van een of meerdere van je leerlingen?
 • Kreeg je ooit al een negatieve opmerking over je kledij op school?
 • Kreeg je ooit al een negatieve opmerking over je kledij op school?
 • Kreeg je één of meerdere mondmaskers van je school?
 • Kreeg je één of meerdere mondmaskers van je school?
 • Kreeg je dit schooljaar al te horen dat het geld voor professionalisering op was?
 • Kreeg je dit schooljaar al te horen dat het geld voor professionalisering op was?
 • Kreeg je de voorbije weken een jobaanbod van een andere school?
 • Kreeg je de voorbije weken een jobaanbod van een andere school?
 • Kreeg je de voorbije dagen vragen over Oekraïne van je leerlingen/studenten/cursisten?
 • Kreeg je al je booster?
 • Kreeg je al eens te horen dat bepaald didactisch materiaal niet aangekocht kan worden omwille van andere onverwachte kosten?
 • Kreeg je (vandaag) afscheidscadeaus van je leerlingen?

Pagina's