• Hoe vaak werkte je dit schooljaar al rond een mediawijs onderwerp tijdens jouw lessen? (bv. cyberpesten, phishing, games ...)
 • Hoe vaak werk jij themaloos?
 • Hoe vaak werk jij themaloos?
 • Hoe vaak werk jij met werkblaadjes in je kleuterklas?
 • Hoe vaak werk jij met werkblaadjes in je kleuterklas?
 • Hoe vaak werk jij een thema uit samen met je leerlingen?
 • Hoe vaak werk jij een thema uit samen met de kleuters?
 • Hoe vaak werk je bij een teken- of schilderactiviteit met een voorbeeldprent?
 • Hoe vaak werk je bij een teken- of schilderactiviteit met een voorbeeldprent?
 • Hoe vaak werk je aan leren leren?
 • Hoe vaak werk je aan leren leren?
 • Hoe vaak vragen je collega’s jouw mening?
 • Hoe vaak vragen je collega’s jouw mening over privé-aangelegenheden?
 • Hoe vaak vraag jij feedback aan ouders over je oudercontact?
 • Hoe vaak vraag jij collega’s op jouw school om advies over onderwijsgerelateerde zaken?
 • Hoe vaak vraag jij collega’s op jouw school om advies over onderwijsgerelateerde zaken?
 • Hoe vaak vraag je feedback aan collega’s?
 • Hoe vaak vraag je feedback aan collega’s?
 • Hoe vaak voelde je je gedurende de voorbije 4 weken down of triest?
 • Hoe vaak voelde je je gedurende de voorbije 4 weken down of triest?
 • Hoe vaak verbied jij studenten/cursisten om hun laptop te gebruiken in de les?
 • Hoe vaak stellen leerlingen/studenten/cursisten vragen aan jou die niks te maken hebben met het lesonderwerp?
 • Hoe vaak staan de ramen in je klas open?
 • Hoe vaak staan de ramen in je klas open?
 • Hoe vaak sta je stil bij het welbevinden van leerlingen/studenten/cursisten tijdens je lessen?
 • Hoe vaak sta je onvoorbereid voor de klas?
 • Hoe vaak sta je onvoorbereid voor de klas?
 • Hoe vaak spreek je Algemeen Nederlands (AN) tijdens het lesgeven?
 • Hoe vaak sport je?
 • Hoe vaak sport je?
 • Hoe vaak speel jij mee met je kleuters?
 • Hoe vaak speel jij mee met je kleuters?
 • Hoe vaak reflecteer jij samen met de kleuters over hun spel in de hoeken?
 • Hoe vaak probeer je een klas te bezoeken?
 • Hoe vaak print je thuis iets af dat je nodig hebt voor je lessen?
 • Hoe vaak per schooljaar maken je leerlingen/studenten/cursisten een werkstuk/opdracht/tentamen/toets waarvan het resultaat meetelt op het rapport? (gemiddeld)
 • Hoe vaak per dag krijg jij gemiddeld een compliment van een leerling/student/cursist?
 • Hoe vaak onderbreek je je les om zelf naar het toilet te gaan?
 • Hoe vaak onderbreek je je les om zelf naar het toilet te gaan?
 • Hoe vaak observeer jij lessen van andere leraren? (gemiddeld)
 • Hoe vaak observeer jij lessen van andere leraren? (gemiddeld)
 • Hoe vaak neem jij deel aan besprekingen over de leervorderingen van specifieke kinderen/leerlingen/studenten?
 • Hoe vaak neem jij deel aan besprekingen over de leervorderingen van specifieke kinderen/leerlingen/studenten?
 • Hoe vaak moet jij (gemiddeld genomen) jouw instructies herhalen voor de leerlingen/studenten/cursisten?
 • Hoe vaak moet je je inhouden om je gedacht te zeggen tegen een leerling/student/cursist?
 • Hoe vaak maak jij tijdens een fysieke les op school gebruik van digitale leermiddelen (zoals Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)?
 • Hoe vaak maak jij tijdens een fysieke les op school gebruik van digitale leermiddelen (zoals Kahoot, Bookwidgets, Edugames, Bingel, Quizlet...)?
 • Hoe vaak maak jij moppen/grappen tijdens de lessen?
 • Hoe vaak maak je een vakinhoudelijk(e) fout(je) tijdens de les?
 • Hoe vaak maak je een vakinhoudelijk(e) fout(je) tijdens de les?
 • Hoe vaak maak je als leraar gebruik van eigen lesmateriaal, al dan niet samen met een aangekocht handboek?
 • Hoe vaak maak je als leraar gebruik van eigen lesmateriaal, al dan niet samen met een aangekocht handboek?
 • Hoe vaak luister je zelf naar audioboeken in jouw vrije tijd?
 • Hoe vaak luister je naar, observeer je de meningen van leerlingen en hou je hier rekening mee?
 • Hoe vaak luister je naar, observeer je de meningen van leerlingen en hou je hier rekening mee?
 • Hoe vaak leg jij je les stil omwille van storend gedrag bij leerlingen/studenten/cursisten? (gemiddeld)
 • Hoe vaak lees jij voor in jouw klas?
 • Hoe vaak lees jij voor in jouw klas?
 • Hoe vaak laat jij je leerlingen zelf leerdoelen formuleren?
 • Hoe vaak laat jij je leerlingen zelf leerdoelen formuleren?
 • Hoe vaak laat jij een pakje bezorgen voor je werk? (gemiddeld genomen)
 • Hoe vaak krijg jij ondersteuning van een kinderbegeleider in de klas?
 • Hoe vaak krijg jij ondersteuning van een kinderbegeleider in de klas?
 • Hoe vaak kreeg jij vandaag een compliment van een collega?
 • Hoe vaak koop je met eigen middelen materiaal dat je gebruikt voor je lesactiviteiten?
 • Hoe vaak koop je met eigen middelen materiaal dat je gebruikt voor je lesactiviteiten?
 • Hoe vaak kom jij in contact met het CLB?
 • Hoe vaak kom je neuriënd/fluitend/zingend het leslokaal binnen?
 • Hoe vaak kom je neuriënd/fluitend/zingend het leslokaal binnen?
 • Hoe vaak kom je neuriënd/fluitend/zingend het leslokaal binnen?
 • Hoe vaak kijk jij, tegen je interesse in, naar (tv-)programma’s om te kunnen meepraten met leerlingen/studenten/cursisten?
 • Hoe vaak houd jij een klasgesprek met je leerlingen/studenten/cursisten dat niet over de leerstof gaat?
 • Hoe vaak hebben alle kleuters bij jullie op school op dezelfde momenten speeltijd?
 • Hoe vaak heb jij (gemiddeld) een functioneringsgesprek met je directie?
 • Hoe vaak heb jij (gemiddeld) een functioneringsgesprek met je directie?
 • Hoe vaak heb je vrijdag moeten zeggen aan je leerlingen om hun mondmasker goed op te zetten?
 • Hoe vaak heb je als leraar last van het 'imposter syndrome'?
 • Hoe vaak heb je als leraar last van het 'imposter syndrome'?
 • Hoe vaak geef jij samen met een andere leerkracht les in dezelfde klas? (gemiddeld)
 • Hoe vaak geef jij samen met een andere leerkracht les in dezelfde klas? (gemiddeld)
 • Hoe vaak geef jij je leerlingen/studenten een knuffel?
 • Hoe vaak geef jij je leerlingen/studenten een knuffel?
 • Hoe vaak geef jij je kleuters onbeperkte keuze uit de activiteiten in de klas?
 • Hoe vaak geef je vakinhoud waar je tijdens je (leraren)opleiding NIET mee in aanraking bent geweest?
 • Hoe vaak geef je vakinhoud waar je tijdens je (leraren)opleiding NIET mee in aanraking bent geweest?
 • Hoe vaak geef je les aan de hand van een PowerPoint-presentatie?
 • Hoe vaak geef je jouw leerlingen/studenten/cursisten een digitale toets of test (formatief of summatief)?
 • Hoe vaak gebruik jij levensbeschouwelijke verhalen in de klas?
 • Hoe vaak gebruik jij je lerarenkaart?
 • Hoe vaak gebruik jij je lerarenkaart?
 • Hoe vaak gebruik jij een muziekinstrument in je klas?
 • Hoe vaak gebruik jij een muziekinstrument in je klas?
 • Hoe vaak gebruik je een audioboek in de les?
 • Hoe vaak gebruik je de omgeving van je school in je lessen?
 • Hoe vaak gaf jij vandaag een compliment aan een collega?
 • Hoe vaak ervaar jij storend gedrag bij de kleuters in jouw klas?
 • Hoe vaak ervaar jij storend gedrag bij de kleuters in jouw klas?
 • Hoe vaak ervaar jij storend gedrag bij de kleuters in jouw klas?
 • Hoe vaak ervaar je stress door school?
 • Hoe vaak ervaar je het lesgeven met een mondmasker als hinderlijk?

Pagina's