• Secundair: Wordt er bij jou op school in gesprek gegaan met de leerling bij de eerste signalen van spijbelen? #SamenSterk
 • Secundair: wordt bij jullie op school een (afscheids)feest ingericht voor de zesdejaars?
 • Secundair: wordt bij jou op school afstandsonderwijs aangeboden?
 • Secundair: Worden er bij jou op school examens geschrapt door het lerarentekort?
 • Secundair: werd op jouw school de lessentabel voor de nieuwe derde graad al uitgewerkt?
 • Secundair: Welke leraren geven bij jou op school PAV?
 • Secundair: Welk(e) gevoel(ens) heb jij bij de vernietiging van de eindtermen in de tweede en derde graad door het grondwettelijk hof?
 • Secundair: welk studiemateriaal gebruik je volgend jaar?
 • Secundair: Welk initiatief werkt op jouw school het best om leerlingenparticipatie te bevorderen? #SamenSterk
 • Secundair: weet jij of je leerlingen hebt die de Waddist-app gebruiken?
 • Secundair: wat zou jij goed kunnen gebruiken om podcasts in te zetten in de klas?
 • Secundair: wat vind jij de meest effectieve aanpak voor een les?
 • Secundair: Wat uit deze lijst is aanwezig op jouw school voor de leerlingen? #SamenSterk
 • Secundair: Wat doet een vakverantwoordelijke bij jou op school? (Kies voor het onderwijsvak waar je op dit moment het meeste bent in tewerkgesteld)
 • Secundair: Wat doe jij doorgaans tijdens een springuur?
 • Secundair: Wat doe jij doorgaans tijdens een springuur?
 • Secundair: Wat doe je (meestal) als één van jouw leerlingen vaak afwezig is? #SamenSterk
 • Secundair: Wat bespreek jij tijdens een leerlingcontact? #SamenSterk
 • Secundair: Voorziet jouw school menstruatieproducten
 • Secundair: Voor welk(e) vak(ken) is jullie school op dit moment nog op zoek naar leerkrachten?
 • Secundair: Voor welk(e) vak(ken) hebben leerlingen bij jullie op school dit jaar al langer dan 3 maanden geen les gehad bij gebrek aan leerkracht(en)?
 • Secundair: Volgens het schoolreglement, wanneer mogen leerlingen bij jou op school hun smartphone gebruiken?
 • Secundair: vind jij dat er voldoende sociaal-culturele activiteiten voor jongeren zijn in onze maatschappij?
 • Secundair: van hoeveel van jouw leerlingen ken jij de politieke voorkeur?
 • Secundair: Organiseert je school herexamens voor één of meerdere jaren?
 • Secundair: Organiseert je school herexamens voor één of meerdere jaren?
 • Secundair: Organiseer jij leerlingcontacten?
 • Secundair: ondervinden jouw leerlingen impact van roddelaccounts?
 • Secundair: Om welke reden(en) vind jij dat leerlingen met een tekort toch een A-attest of diploma moeten krijgen?
 • Secundair: Lukt het je om je aan het vooropgestelde jaarplan te houden?
 • Secundair: leeft de uitspraak van het proces van Sanda Dia bij jouw leerlingen?
 • Secundair: kwam 'gaybashing' al eens voor op jouw school?
 • Secundair: Kunnen leerlingen zich nog inschrijven bij jou op school?
 • Secundair: Krijgen de leerlingen op jouw school dit jaar les over anticonceptie (de pil, het spiraaltje, het condoom...)?
 • Secundair: Is jouw team in staat om ALLE gemeenschappelijke ICT-leerplandoelstellingen te behalen?
 • Secundair: Is er bij jullie op school een werkgroep rond leerlingenparticipatie? #SamenSterk
 • Secundair: is bodyshaming een probleem op jouw school?
 • Secundair: In vergelijking met vorig schooljaar, zijn er bij jou op school meer leerlingen ingeschreven in het TSO of richtingen met dubbele finaliteit?
 • Secundair: hoeveel van jouw leerlingen worden onrustig wanneer ze een paar uur zonder gsm doorbrengen?
 • Secundair: hoeveel springuren heb jij in een schoolweek? (gemiddeld)
 • Secundair: Hoeveel lesvrije (halve) dagen krijg je minstens op jouw school bij een voltijdse lesopdracht?
 • Secundair: Hoeveel lesvrije (halve) dagen krijg je minstens op jouw school bij een voltijdse lesopdracht?
 • Secundair: hoeveel leerlingen/studenten/cursisten zie jij oortjes of een koptelefoon dragen op de fiets?
 • Secundair: hoeveel kost de eindreis in het zesde jaar secundair onderwijs op jullie school? (ongeveer)
 • Secundair: hoeveel kost de eindreis in het zesde jaar secundair onderwijs op jullie school? (ongeveer)
 • Secundair: Hoeveel keer per schooljaar kom je gemiddeld samen met jouw vakgroep/vakgroepen? (bv. vakgroep wiskunde, vakgroep Nederlands …)
 • Secundair: Hoeveel keer per schooljaar kom je gemiddeld samen met jouw vakgroep/vakgroepen? (bv. vakgroep wiskunde, vakgroep Nederlands …)
 • Secundair: Hoe vaak laat je de leerlingen hun laptop/device gebruiken in de les?
 • Secundair: Hoe vaak heb je met een leerling een discussie over het gebruik van smartphone in de klas?
 • Secundair: hoe vaak heb je een oudercontact waarbij ook een plusouder van het kind aanwezig is?
 • Secundair: Hoe vaak (gemiddeld genomen) organiseer jij leerlingcontacten? #SamenSterk
 • Secundair: hoe gedetailleerd zijn de schoolrekeningen voor ouders op jouw school? (op een schaal van 1 - 5)
 • Secundair: heeft TikTok bij jou in de klas al voor misconcepties gezorgd?
 • Secundair: Heeft iemand al ooit een resultaat van een examen van jou aangevochten?
 • Secundair: Hebben leraren op jouw school inspraak over in welk jaar of graad ze liefst willen lesgeven?
 • Secundair: Heb jij al zicht op je lessenrooster voor het schooljaar dat bijna van start gaat?
 • Secundair: Heb jij al zicht op je lessenrooster voor het schooljaar dat bijna van start gaat?
 • Secundair: Heb je al eens een leerling gehad die examens ging doen voor de Centrale Examencommissie en jouw lessen volgde intussen?
 • Secundair: gebruiken jouw leerlingen ChatGTP voor schoolwerk?
 • Secundair: Evalueer jij soms onverwacht?
 • Secundair: Er moet iets beslist worden voor de klas. Hoe pak je dit meestal aan? #SamenSterk
 • Secundair: De regels rond het gebruik van smartphones op school zijn duidelijk voor…
 • Secundair: Bouw je gezondheidsopvoeding bewust in in je lessen?
 • Secundair en hoger: pas jij de klasopstelling aan in je lessen?
 • Secundair en hoger: heb jij leerlingen/studenten/cursisten met een eigen bedrijf in je klas?
 • Schrijf jij links- of rechtshandig?
 • Schrijf je links- of rechtshandig?
 • Schrijf je links- of rechtshandig?
 • Schreef jij dit schooljaar al eens een berisping in de (digitale) agenda van een leerling/student of klaagde je al bij ouders over een kleuter?
 • Schreef jij dit schooljaar al eens een berisping in de (digitale) agenda van een leerling/student of klaagde je al bij ouders over een kleuter?
 • Schoolleiding en leraren gaan op mijn school op een prettige manier met elkaar om.
 • Schoolleiding en leraren gaan op mijn school op een prettige manier met elkaar om.
 • Schenk jij aandacht aan gezonde tussendoortjes buiten de schooluren?
 • Schaamde je je wel eens voor beslissingen van collega's?
 • Rond welke vormen van diversiteit werk jij tijdens je lessen?
 • Rond welk feest werk jij het liefst in de klas?
 • Roddel jij over jouw leerlingen/studenten/cursisten?
 • Respecteert de meerderheid van jouw collega's de discretieplicht?
 • Respecteer jij de discretieplicht?
 • Respecteer jij de discretieplicht?
 • Rekenen jullie klasuitstappen door aan de ouders?
 • Registreerde jij je als orgaandonor?
 • Registreerde jij je als orgaandonor?
 • questionText
 • Probeert jouw school in de schriftelijke communicatie met ouders genderstereotype uitspraken te vermijden?
 • Praat jij thuis over het werk?
 • Praat jij thuis over het werk?
 • Praat jij over je hobby's met je leerlingen/studenten/cursisten?
 • Plan(de) je tijdens deze vakantie verbeter-/nakijkwerk?
 • Plaats de directie een persoonlijke boodschap op de schoolrapporten?
 • PIRLS en TIMMS klinken je (misschien) bekend in de oren, maar waar doet ICCS onderzoek naar?
 • Pimp jij je werkbladen door visuele effecten toe te voegen?
 • Pieker jij over werkgerelateerde zaken?
 • Paste je wel eens een score van een leerling/student/cursist aan omdat die niet strookte met jouw buikgevoel?
 • Pas jij pre-teaching toe bij jouw leerlingen/studenten?
 • Pas jij pre-teaching toe bij jouw leerlingen/studenten?
 • Overweegt jouw school een smartphonevrije week of periode?
 • Overweeg je om nog een verlofstelsel op te nemen voor schooljaar/academiejaar '22-'23?
 • Over welke leerstoornis(sen) heb je voldoende achtergrondinfo om er in de klas mee aan de slag te gaan?
 • Over welke leerstoornis(sen) heb je voldoende achtergrondinfo om er in de klas mee aan de slag te gaan?

Pagina's