• Keek je vandaag naar De Zevende Dag?
 • Keek je vandaag naar De Zevende Dag?
 • Keek er vandaag een leerling/student/cursist naar hun smartphone tijdens je les?
 • Kan jij van thuis uit werken tijdens de schooluren?
 • Kan jij SMOG?
 • Kan jij reanimeren?
 • Kan jij op jouw werk nog functioneren zonder computer/laptop/device?
 • Kan jij nu drie positieve dingen benoemen die jou vandaag overkomen zijn?
 • Kan jij nagaan welke websites je leerlingen/studenten/cursisten bezoeken tijdens de lessen?
 • Kan jij je leerlingen/studenten/cursisten vertrouwen?
 • Kan jij je collega’s vertrouwen?
 • Kan jij gemakkelijk prioriteiten stellen op het werk?
 • Kan jij een drukke periode op het werk compenseren door het in een andere periode minder druk te maken?
 • Kan jij de leraar zijn die je zou willen zijn?
 • Kan je op jouw school onbeperkt printen/afdrukken?
 • Kan je op jouw school - als je wil - doorstromen naar een hogere salarisschaal?
 • Kan je op je school wensen doorgeven voor volgend schooljaar?
 • Kan je op je school wensen doorgeven voor volgend schooljaar?
 • Kan je nog een gedicht uit het hoofd opzeggen dat je ooit zelf op school leerde?
 • Kan je het verschil tussen “causaliteit” en “correlatie” uitleggen?
 • Kan je het verschil tussen “causaliteit” en “correlatie” uitleggen?
 • Kan je een gedicht uit het hoofd opzeggen?
 • Kan je een gedicht uit het hoofd opzeggen?
 • Kan je bij jouw collega's af en toe eens ventileren?
 • Kan je bij je werkgever terecht voor een gesprek als je zou worstelen met werkdruk en/of stress?
 • Kan je bij je werkgever terecht voor een gesprek als je zou worstelen met werkdruk en/of stress?
 • Kan je als leraar het lichaamsbeeld van je leerlingen/studenten/cursisten positief beïnvloeden?
 • Je wordt gedwongen je klaslokaal voor lange tijd te verlaten en mag maar 1 iets meenemen, wat neem je mee?
 • Je wordt gedwongen je klaslokaal voor lange tijd te verlaten en mag maar 1 iets meenemen, wat neem je mee?
 • Je werkt in het onderwijs als je …
 • Je werkt in het onderwijs als je …
 • Je moet een persoonlijke draai geven aan handleidingen/handboeken/methodes/...
 • Je moet een persoonlijke draai geven aan handleidingen/handboeken/methodes/...
 • Je mag een ijsje met twee bollen, welke smaken kies je?
 • Je loopt langs de klas van een collega en kijkt naar binnen. Je ziet leerlinggedrag waar je zelf iets van zou zeggen/iets aan zou doen. De collega lijkt het niet te zien. Jij...
 • Je loopt langs de klas van een collega en kijkt naar binnen. Je ziet leerlinggedrag waar je zelf iets van zou zeggen/iets aan zou doen. De collega lijkt het niet te zien. Jij...
 • Je leert woorden uit het hoofd. Hoeveel weet je gemiddeld nog twintig minuten na de eerste keer memoriseren?
 • Je leert woorden uit het hoofd. Hoeveel weet je gemiddeld nog twintig minuten na de eerste keer memoriseren?
 • Je hoort gewoon liefst wat je wil horen. Welke denkfout is dit?
 • Je hoort gewoon liefst wat je wil horen. Welke denkfout is dit?
 • Je droomjob komt vrij in een school 150 kilometer van waar je woont. Overweeg je te solliciteren?
 • Jan (2j.) noemt elke volwassen vrouw een ‘mama’. Dit is een voorbeeld van:
 • Jan (2j.) noemt elke volwassen vrouw een ‘mama’. Dit is een voorbeeld van:
 • Is volledig inclusief onderwijs volgens jou realiseerbaar?
 • Is volledig inclusief onderwijs volgens jou realiseerbaar?
 • Is jouw studiemateriaal voor de leerlingen/studenten/cursisten in papier of digitaal?
 • Is jouw school vooral een...
 • Is jouw school vooral een...
 • Is jouw school tijdens vakanties toegankelijk voor schoolgerelateerde activiteiten?
 • Is jouw school rolstoelvriendelijk?
 • Is jouw school of zou jouw school bereid zijn om in de vakantie een externe kamporganisatie toe te laten om een STEM-kamp te organiseren?
 • Is jouw school of zou jouw school bereid zijn om in de vakantie een externe kamporganisatie toe te laten om een STEM-kamp te organiseren?
 • Is jouw school met een andere school gefusioneerd?
 • Is jouw school erkend als een UNESCO-school?
 • Is jouw school erfgoed?
 • Is jouw school een brede school?
 • Is jouw school al in een BYOD verhaal gestapt waarbij kinderen of leerlingen hun eigen toestel meebrengen en gebruiken voor school?
 • Is jouw school al in een BYOD verhaal gestapt waarbij kinderen of leerlingen hun eigen toestel meebrengen en gebruiken voor school?
 • Is je klasschikking gebaseerd op je klaslijst? (alfabetisch)
 • Is je klasschikking gebaseerd op je klaslijst? (alfabetisch)
 • Is je bureau of werkruimte thuis momenteel opgeruimd?
 • Is je bureau of werkruimte thuis momenteel opgeruimd?
 • Is het werk van leerlingen/studenten/cursisten dat jij deelt op sociale media anoniem?
 • Is het voor jou helder wat het verschil is tussen “mediaan” en “gemiddelde”?
 • Is het voor jou helder wat het verschil is tussen “mediaan” en “gemiddelde”?
 • Is het inzetten van gastleraren volgens jou een goede maatregel om het lerarentekort te helpen opvangen?
 • Is het handschrift van je leerlingen/studenten/cursisten leesbaar?
 • Is het digitale platform van jouw school toegankelijk voor ouders?
 • Is het de taak van een school om opvang te voorzien in de laatste week voor de vakantie?
 • Is er tijdens vakgroepoverleg/collegiaal overleg een kaderlid aanwezig?
 • Is er tijdens vakgroepoverleg/collegiaal overleg een kaderlid aanwezig?
 • Is er sprake van pestgedrag via smartphones bij jouw leerlingen/studenten/cursisten?
 • Is er schade aan jullie school door de voorbije stormen?
 • Is er op school een rustige plaats voor jou (en collega's) om te werken/corrigeren?
 • Is er op school een rustige plaats voor jou (en collega's) om te werken/corrigeren?
 • Is er op school een plan om (eventuele) Corona-achterstand weg te werken?
 • Is er op school een plan om (eventuele) Corona-achterstand weg te werken?
 • Is er op jullie school een beleid rond wat te doen bij een eventuele natuurramp? (bv. overstromingen, bosbrand in de buurt ...)
 • Is er op jouw school momenteel voldoende personeel voor opvang en/of toezichten?
 • Is er op jouw school een slaapklas voor peuters/kleuters?
 • Is er op jouw school een duidelijke omschrijving van wat 'digitale geletterdheid' is?
 • Is er op jouw school een bibliotheek?
 • Is er op jouw school al eens een vernieuwing doorgevoerd waarvan de wetenschappelijke evidentie ontbrak of achteraf niet bleek te kloppen?
 • Is er op je school een aparte speelplaats voor de kleuters?
 • Is er op je school een aparte speelplaats voor de kleuters?
 • Is er op je school door de coronacrisis iets veranderd in hoe jullie binnen het team samen leren en ontwikkelen?
 • Is er op je school door de coronacrisis iets veranderd in hoe jullie binnen het team samen leren en ontwikkelen?
 • Is er op dit moment een **werkende** CO2-meter aanwezig in jouw klas?
 • Is er in je lessenrooster tijd voorzien voor overleg met collega’s?
 • Is er in je lessenrooster tijd voorzien voor overleg met collega’s?
 • Is er een warme maaltijd mogelijk op jouw school voor de leerlingen/studenten/cursisten?
 • Is er een warme maaltijd mogelijk op je school?
 • Is er een warme maaltijd mogelijk op je school?
 • Is er een vast aanspreekpunt op jouw school voor professionalisering?
 • Is er een uniform op je school (voor leerlingen)?
 • Is er een uniform op je school (voor leerlingen)?
 • Is er een leraar op jouw school die Schoolontwikkeling heeft gestudeerd?
 • Is er een leraar op jouw school die Schoolontwikkeling heeft gestudeerd?
 • Is er een koor op jouw school?
 • Is er een goede akoestiek in de klaslokalen waar je komt? (gemiddeld genomen)

Pagina's